Skip to main content

32. VERS

VERŠ 32

Szöveg

Verš

anāditvān nirguṇatvāt
paramātmāyam avyayaḥ
śarīra-stho ’pi kaunteya
na karoti na lipyate
anāditvān nirguṇatvāt
paramātmāyam avyayaḥ
śarīra-stho ’pi kaunteya
na karoti na lipyate

Szó szerinti jelentés

Synonyma

anāditvāt – örökkévalósága miatt; nirguṇatvāt – transzcendentális természete miatt; parama – az anyagi természeten túli; ātmā – lélek; ayam – ez; avyayaḥ – kimeríthetetlen; śarīra-sthaḥ – testben lakozó; api – habár; kaunteya – ó, Kuntī fia; na karoti – sohasem cselekszik; na lipyate – nem merül bele.

anāditvāt — následkom večnosti; nirguṇatvāt — pretože je transcendentálna; parama — mimo hmotnej prírody; ātmā — duch; ayam — tento; avyayaḥ — nevyčerpateľný; śarīra-sthaḥ — bdie v tele; api — hoci; kaunteya — ó, syn Kuntī; na karoti — nikdy nič nekoná; na lipyate — ani nie je zapletená.

Fordítás

Překlad

Az örökkévalóságot látók tudják, hogy az elpusztíthatatlan lélek transzcendentális, örökké létező, s túl van a természet kötőerőin. Ó, Arjuna, a lélek nem cselekszik soha, így nem is köthetik meg az ilyen tettek, noha kapcsolatban áll az anyagi testtel.

Taký človek vidí, že nezničiteľná duša je transcendentálna, večná a mimo kvalít hmotnej prírody. Ó, Arjuna, napriek styku s hmotným telom, duša nič nekoná a ani nie je zapletená.

Magyarázat

Význam

Az élőlény láthatóan az anyagi test születésével egy időben születik meg, valójában azonban örökkévaló: sohasem született, s annak ellenére, hogy anyagi testben van, transzcendentális és örök. Így tehát nem lehet elpusztítani. Természetéhez ezenkívül az is hozzátartozik, hogy boldogsággal teli. A lélek nem végez semmilyen anyagi tettet, ezért a különféle anyagi testekkel való kapcsolatából származó cselekedetek sohasem láncolják le.

Na prvý pohľad sa zdá, akoby sa živá bytosť narodila, pretože sa narodilo hmotné telo, no v skutočnosti je večná. Nerodí sa, a aj keď sa nachádza v hmotnom tele, je večná a transcendentálna. Preto nemôže byť nikdy zničená a svojou povahou je plná blaženosti. Nikdy nekoná hmotne, a preto sa nikdy nezapletie do činností, ktoré sa objavujú v styku s hmotnými telami.