Skip to main content

32. VERS

TEXT 32

Szöveg

Tekstas

anāditvān nirguṇatvāt
paramātmāyam avyayaḥ
śarīra-stho ’pi kaunteya
na karoti na lipyate
anāditvān nirguṇatvāt
paramātmāyam avyayaḥ
śarīra-stho ’pi kaunteya
na karoti na lipyate

Szó szerinti jelentés

Synonyms

anāditvāt – örökkévalósága miatt; nirguṇatvāt – transzcendentális természete miatt; parama – az anyagi természeten túli; ātmā – lélek; ayam – ez; avyayaḥ – kimeríthetetlen; śarīra-sthaḥ – testben lakozó; api – habár; kaunteya – ó, Kuntī fia; na karoti – sohasem cselekszik; na lipyate – nem merül bele.

anāditvāt — dėl amžinumo; nirguṇatvāt — dėl transcendentalumo; parama — anapus materialios gamtos; ātmā — dvasia; ayam — ši; avyayaḥ — neišsenkama; śarīra-sthaḥ — esanti kūne; api — nors; kaunteya — o Kuntī sūnau; na karoti — nieko neveikia; na lipyate — nei įsipainioja.

Fordítás

Translation

Az örökkévalóságot látók tudják, hogy az elpusztíthatatlan lélek transzcendentális, örökké létező, s túl van a természet kötőerőin. Ó, Arjuna, a lélek nem cselekszik soha, így nem is köthetik meg az ilyen tettek, noha kapcsolatban áll az anyagi testtel.

Turintys amžinybės regėjimą supranta, kad nemari siela yra transcendentali, amžina ir nepavaldi gamtos guṇoms. Net ir susilietusi su materialiu kūnu, o Arjuna, siela nieko neveikia ir niekas jos nesaisto.

Magyarázat

Purport

Az élőlény láthatóan az anyagi test születésével egy időben születik meg, valójában azonban örökkévaló: sohasem született, s annak ellenére, hogy anyagi testben van, transzcendentális és örök. Így tehát nem lehet elpusztítani. Természetéhez ezenkívül az is hozzátartozik, hogy boldogsággal teli. A lélek nem végez semmilyen anyagi tettet, ezért a különféle anyagi testekkel való kapcsolatából származó cselekedetek sohasem láncolják le.

KOMENTARAS: Iš pažiūros gyvoji esybė gimsta kartu su materialiu kūnu, tačiau iš tikrųjų ji yra amžina, negimstanti, ir nors glūdi materialiame kūne, yra transcendentali. Todėl jos negalima sunaikinti. Ji yra palaimingos prigimties. Pati ji neatlieka jokios materialios veiklos, todėl veiksmai, kuriuos žadina jos sąlytis su materialiais kūnais, jos nesaisto.