Skip to main content

32. VERS

TEXT 32

Szöveg

Verš

anāditvān nirguṇatvāt
paramātmāyam avyayaḥ
śarīra-stho ’pi kaunteya
na karoti na lipyate
anāditvān nirguṇatvāt
paramātmāyam avyayaḥ
śarīra-stho ’pi kaunteya
na karoti na lipyate

Szó szerinti jelentés

Synonyma

anāditvāt – örökkévalósága miatt; nirguṇatvāt – transzcendentális természete miatt; parama – az anyagi természeten túli; ātmā – lélek; ayam – ez; avyayaḥ – kimeríthetetlen; śarīra-sthaḥ – testben lakozó; api – habár; kaunteya – ó, Kuntī fia; na karoti – sohasem cselekszik; na lipyate – nem merül bele.

anāditvāt — vzhledem k věčnosti; nirguṇatvāt — jelikož je transcendentální; parama — nad hmotnou přírodou; ātmā — duše; ayam — tato; avyayaḥ — nevyčerpatelné povahy; śarīra-sthaḥ — dlící v těle; api — ačkoliv; kaunteya — ó synu Kuntī; na karoti — nikdy nic nedělá; na lipyate — ani není zapletena.

Fordítás

Překlad

Az örökkévalóságot látók tudják, hogy az elpusztíthatatlan lélek transzcendentális, örökké létező, s túl van a természet kötőerőin. Ó, Arjuna, a lélek nem cselekszik soha, így nem is köthetik meg az ilyen tettek, noha kapcsolatban áll az anyagi testtel.

Ó Arjuno! Ti, kdo mají vizi věčnosti, vidí, že nezahubitelná duše je transcendentální, věčná a nad kvalitami přírody. Ačkoliv je ve styku s hmotným tělem, přesto nic nedělá ani není zapletena.

Magyarázat

Význam

Az élőlény láthatóan az anyagi test születésével egy időben születik meg, valójában azonban örökkévaló: sohasem született, s annak ellenére, hogy anyagi testben van, transzcendentális és örök. Így tehát nem lehet elpusztítani. Természetéhez ezenkívül az is hozzátartozik, hogy boldogsággal teli. A lélek nem végez semmilyen anyagi tettet, ezért a különféle anyagi testekkel való kapcsolatából származó cselekedetek sohasem láncolják le.

Jelikož se narodilo hmotné tělo, vypadá to, že živá bytost se rodí. Ve skutečnosti je však věčná. Nerodí se, a přestože je v hmotném těle, je věčná a transcendentální, a nemůže být tedy zničena. Svou povahou je plná blaženosti. Neúčastní se žádného hmotného jednání, a proto jí činnosti probíhající následkem jejího styku s hmotnými těly nezpůsobují zapletení.