Skip to main content

28. VERS

VERSO 28

Szöveg

Texto

samaṁ sarveṣu bhūteṣu
tiṣṭhantaṁ parameśvaram
vinaśyatsv avinaśyantaṁ
yaḥ paśyati sa paśyati
samaṁ sarveṣu bhūteṣu
tiṣṭhantaṁ parameśvaram
vinaśyatsv avinaśyantaṁ
yaḥ paśyati sa paśyati

Szó szerinti jelentés

Sinônimos

samam – egyenlően; sarveṣu – minden; bhūteṣu – élőlényben; tiṣṭhan-tam – lakozva; parama-īśvaram – a Felsőlelket; vinaśyatsu – az elpusztíthatóban; avinaśyantam – a soha el nem pusztulót; yaḥ – bárki; paśyati – látja; saḥ – ő; paśyati – valóban lát.

samam — igualmente; sarveṣu — em todas; bhūteṣu — as entidades vivas; tiṣṭhantam — residindo; parama-īśvaram — a Superalma; vinaśyatsu — no destrutível; avinaśyantam — não destruído; yaḥ — qualquer um que; paśyati — vê; saḥ — ele; paśyati — vê realmente.

Fordítás

Tradução

Aki minden testben látja az egyéni lélek mellett a Felsőlelket, és aki megérti, hogy sem az egyéni lélek, sem pedig a Felsőlélek, aki a halandó testben lakozik, nem semmisül meg soha, az valóban lát.

Aquele que vê que a Superalma acompanha a alma individual em todos os corpos, e que compreende que a alma e a Superalma dentro do corpo destrutível jamais são destruídos, vê de verdade.

Magyarázat

Comentário

Igazi tudással az rendelkezik, aki annak köszönhetően, hogy megfelelő társasággal érintkezik, három dolgot lát együtt: a testet, a test birtokosát – vagyis az egyéni lelket –, valamint annak barátját. Akinek nincs kapcsolata a lelki témák valódi ismerőivel, az nem láthatja e három dolgot. E kapcsolat nélkül az ember tudatlan marad, mert csak a testet látja, s úgy véli, hogy a test halálával mindennek vége. Ez azonban a valóságban nem így van. A test halála után a lélek és a Felsőlélek továbbra is létezik, s együtt vándorolnak tovább a különféle mozgó és mozdulatlan testeken keresztül. A szanszkrit parameśvara szót néha „egyéni lélek”-nek fordítják, mert ő a test mestere, aki a test halálával egy újabb testbe kerül, s így annak mestere lesz. Vannak azonban, akik Felsőlélekként fordítják ugyanezt a szót. Bármelyiket is fogadjuk el, a Felsőlélek és az egyéni lélek egyaránt folytatja létét, egyikük sem pusztul el. Aki ily módon lát, az valóban látja, mi történik.

Todo aquele que, através da boa associação, pode ver três elementos combinados — o corpo, o proprietário do corpo (ou a alma individual) e o amigo da alma individual — tem verdadeiro conhecimento. Quem não se associa com um verdadeiro conhecedor de assuntos espirituais não pode ver estes três elementos. Aqueles que não cultivam esta associação são ignorantes; eles apenas vêem o corpo, e pensam que, quando o corpo é destruído, tudo se acaba. Mas não é esta a verdade dos fatos. Após a destruição do corpo, a alma e a Superalma continuam existindo, e elas perduram eternamente em muitíssimas outras formas móveis e imóveis. A palavra sânscrita parameśvara é às vezes traduzida como “a alma individual” porque a alma é o senhor do corpo e, após a destruição do corpo, ela se transfere para outra forma. Nesse aspecto, ela é senhor. Mas há aqueles que interpretam este parameśvara como sendo a Superalma. Em qualquer dos casos, tanto a Superalma quanto a alma individual continuam. Elas não são destruídas. Alguém que pode ver dessa maneira, pode ver de fato o que está acontecendo.