Skip to main content

27. VERS

TEXT 27

Szöveg

Verš

yāvat sañjāyate kiñcit
sattvaṁ sthāvara-jaṅgamam
kṣetra-kṣetrajña-saṁyogāt
tad viddhi bharatarṣabha
yāvat sañjāyate kiñcit
sattvaṁ sthāvara-jaṅgamam
kṣetra-kṣetrajña-saṁyogāt
tad viddhi bharatarṣabha

Szó szerinti jelentés

Synonyma

yāvat – bármikor; sañjāyate – születik; kiñcit – bármilyen; sattvam – létezésbe; sthāvara – mozdulatlan; jaṅgamam – mozgó; kṣetra – a testnek; kṣetra-jña – és a test ismerőjének; saṁyogāt – egységéből; tat viddhi – azt tudnod kell; bharata-ṛṣabha – ó, Bhāraták vezére.

yāvat — cokoliv; sañjāyate — vzniká; kiñcit — něco; sattvam — existence; sthāvara — nehybné; jaṅgamam — pohyblivé; kṣetra — těla; kṣetra-jña — a znalce těla; saṁyogāt — spojením mezi; tat viddhi — to musíš vědět; bharata-ṛṣabha — ó nejlepší z Bhāratovců.

Fordítás

Překlad

Ó, Bhāraták vezére, tudd meg, hogy minden, ami létezik, legyen az mozgó vagy mozdulatlan, csupán a tettek mezejének és a mező ismerőjének kombinációja.

Ó nejlepší z Bhāratovců, věz, že vše, co existuje — pohyblivé i nehybné — je pouze kombinací pole působnosti a znalce pole.

Magyarázat

Význam

Ez a vers az anyagi természetről és az élőlényről beszél. Mindkettő létezett már a kozmosz megteremtése előtt is. A teremtésben kivétel nélkül minden az élőlény és az anyagi természet kombinációja. Vannak mozdulatlan létezők, mint pl. a fák, a hegyek és a dombok, és számtalan mozgó lény is létezik. Mindegyik az anyagi természet és a felsőbbrendű természet, az élőlény kombinációja. Anélkül hogy kapcsolatba kerülne a felsőbbrendű természettel, vagyis az élőlénnyel, semmi sem képes növekedni. Az anyagi természet és a lelki természet kapcsolata örök időktől fogva fennáll, s kombinációjukat a Legfelsőbb Úr befolyásolja; Ő irányítja tehát a felsőbb- és az alsóbbrendű természetet is. Ő teremti az anyagi természetet, majd belehelyezi a felsőbbrendű természetet. Így jön létre minden tett és megnyilvánulás.

Tento verš pojednává o hmotné přírodě a živé bytosti, jež obě existovaly před stvořením vesmíru. Vše stvořené je kombinací živé bytosti a hmotné přírody. Mnohé projevy — jako stromy, kopce a hory — jsou nehybné a mnohé pohyblivé, a všechny jsou pouze kombinací hmotné přírody a vyšší energie, živé bytosti. Bez doteku vyšší energie nemůže nic růst. Vztah mezi hmotou a duchovní energií trvá věčně a jejich spojení umožňuje Nejvyšší Pán, který tedy ovládá jak vyšší, tak nižší energii. Vytváří hmotnou přírodu, do níž je vpravena vyšší energie, a tak dochází ke všem činnostem a projevům.