Skip to main content

15. VERS

VERSO 15

Szöveg

Texto

sarvendriya-guṇābhāsaṁ
sarvendriya-vivarjitam
asaktaṁ sarva-bhṛc caiva
nirguṇaṁ guṇa-bhoktṛ ca
sarvendriya-guṇābhāsaṁ
sarvendriya-vivarjitam
asaktaṁ sarva-bhṛc caiva
nirguṇaṁ guṇa-bhoktṛ ca

Szó szerinti jelentés

Sinônimos

sarva – minden; indriya – érzéknek; guṇa – és tulajdonságnak; ābhāsam – az eredeti forrása; sarva – minden; indriya – érzék; vivarjitam – nélküli; asaktam – ragaszkodás nélküli; sarva-bhṛt – mindenki fenntartója; ca – is; eva – bizony; nirguṇam – anyagi tulajdonságok nélkül; guṇa-bhoktṛ – a guṇák mestere; ca – is.

sarva — de todos; indriya — sentidos; guṇa — das qualidades; ābhāsam — a fonte original; sarva — todos; indriya — sentidos; vivarjitam — estando sem; asaktam — sem apego; sarva-bhṛt — o mantenedor de todos; ca — também; eva — decerto; nirguṇam — sem qualidades materiais; guṇa-bhoktṛ — senhor dos guṇas; ca — também.

Fordítás

Tradução

A Felsőlélek az eredeti forrása minden érzéknek, ám Ő mégis érzékek nélküli. Ő nem kötődik semmihez, noha Ő minden lény fenntartója. A természet kötőerői fölött áll, s az anyagi természet valamennyi kötőerejének mestere.

A Superalma é a fonte que origina todos os sentidos, no entanto, Ele é desprovido de sentidos. Ele é desapegado, embora seja o mantenedor de todos os seres vivos. Ele transcende os modos da natureza, e ao mesmo tempo é o senhor de todos os modos da natureza material.

Magyarázat

Comentário

A Legfelsőbb Úr a forrása az élőlények minden érzékének, ám velük ellentétben Neki nincsenek anyagi érzékei. Valójában az egyéni lélek érzékei szintén lelkiek, a feltételekhez kötött lét során azonban az anyagi elemek fedik be őket, így működésük az anyagon keresztül nyilvánul meg. A Legfelsőbb Úr érzékei ezzel szemben nincsenek befedve, hanem transzcendentálisak, ezért nirguṇának nevezik őket. Guṇa anyagi kötőerőt jelent, ám az Ő érzékeit nem fedi be az anyag. Meg kell értenünk, hogy az Ő érzékei nem olyanok, mint a mieink. Ő minden érzéktevékenységünk forrása, de az Ő érzékei transzcendentálisak, s mentesek minden szennyeződéstől. Ezt a Śvetāśvatara-upaniṣad (3.19) az apāṇi-pādo javano grahītā versében nagyon szépen megmagyarázza. Az Istenség Legfelsőbb Személyiségének nincs olyan keze, melyet az anyag beszennyez, de olyan van, amellyel elfogadja a Számára felajánlott áldozatot. Ez a különbség a feltételekhez kötött lélek és a Felsőlélek között. A Felsőléleknek nincs anyagi szeme, mégis van szeme, máskülönben hogyan látna? Mindent lát – múltat, jelent és jövőt egyaránt. Az élőlények szívében él, és ismeri nemcsak a jelenlegi, de a múltban elkövetett tetteinket is, valamint azt is, ami a jövőben vár ránk. A Bhagavad-gītā ezt is megerősíti: Ő mindenről tud, ám Őt senki sem ismeri. Úgy mondják, a Legfelsőbb Úrnak nincsen lába, mint nekünk, mégis képes járni az űrben, mert lelki lába van. Más szóval az Úr nem személytelen – van szeme, lába, keze stb., s mivel mi a Legfelsőbb Úr szerves részei vagyunk, mi is rendelkezünk ezekkel a testrészekkel. Az Ő kezét, lábát, szemét és érzékeit azonban nem fertőzi be az anyagi természet.

Embora seja a fonte de todos os sentidos das entidades vivas, o Senhor Supremo, diferentemente delas, não tem sentidos materiais. Na verdade, as almas individuais têm sentidos espirituais, porém, na vida condicionada, eles estão cobertos pelos elementos materiais, e por isso as atividades sensoriais manifestam-se através da matéria. Os sentidos do Senhor Supremo não estão sob esta cobertura. Seus sentidos são transcendentais e por conseguinte chamam-se nirguṇa. Guṇa significa os modos materiais, mas Seus sentidos não têm cobertura material. Deve-se compreender que Seus sentidos não são exatamente como os nossos. Embora Ele seja a fonte de todas as nossas atividades sensórias, Seus sentidos são transcendentais e não-contaminados. Isto é muito bem explicado no Śvetāśvatara Upaniṣad (3.19), no verso apāṇi-pādo javano grahītā. A Suprema Personalidade de Deus não tem mãos materialmente contaminadas, mas com Suas mãos Ele aceita qualquer sacrifício que Lhe seja oferecido. Esta é a distinção entre a alma condicionada e a Superalma. Ele não tem olhos materiais, mas tem olhos — senão como poderia ver? Ele vê tudo — o passado, o presente e o futuro. Ele mora no coração do ser vivo e sabe o que fizemos no passado, o que estamos fazendo agora e o que nos reserva o futuro. Isto também se confirma no Bhagavad-gītā: Ele conhece tudo, mas ninguém O conhece. Está dito que o Senhor Supremo não tem pernas como as nossas, mas Ele pode viajar por todo o espaço porque Ele tem pernas espirituais. Em outras palavras, o Senhor não é impessoal; Ele tem olhos, pernas, mãos e tudo o mais, e porque somos partes integrantes do Senhor Supremo, também temos tudo isto. Mas Suas mãos, pernas, olhos e sentidos não estão contaminados pela natureza material.

A Bhagavad-gītā azt is megerősíti, hogy az Úr belső energiája által jelenik meg az anyagi univerzumban. Ő az anyagi energia ura, ezért az nem fertőzheti meg. A védikus írások kijelentik, hogy Kṛṣṇa teste teljes egészében lelki. Formája örök, melyet sac-cid-ānanda-vigrahának neveznek, s minden fenséggel azok teljességében rendelkezik. Ő minden gazdagság birtokosa, minden energia forrása, a legokosabb, aki teljes tudással rendelkezik. Ez csupán néhány jellemzője az Istenség Legfelsőbb Személyiségének. Ő gondoskodik valamennyi élőlényről, és tanúja minden tettnek. A védikus irodalomból megtudhatjuk, hogy a Legfelsőbb Úr mindig transzcendentális. Nem látjuk ugyan, mégis van feje, arca, keze, lába, s ha majd a transzcendentális síkra emelkedünk, láthatjuk formáját. Jelenleg azonban nem vagyunk erre képesek, mert érzékeinket anyagi szennyeződés borítja. Az imperszonalisták, akik az anyag hatása alatt állnak, nem érthetik meg az Istenség Személyiségét.

O Bhagavad-gītā também confirma que, quando o Senhor aparece, Ele o faz como Ele é, através de Sua potência interna. Ele não é contaminado pela energia material, porque Ele é o Senhor da energia material. Na literatura védica, encontramos que toda a Sua corporificação é espiritual. Ele tem uma forma eterna, chamada sac-cid-ānanda-vigraha. Ele é pleno de toda a opulência. Ele é o proprietário de toda a riqueza e o dono de toda a energia. Ele é o mais inteligente e é pleno em conhecimento. Estes são alguns dos atributos da Suprema Personalidade de Deus. Ele é o mantenedor de todas as entidades vivas e a testemunha de todas as atividades. Toda a compreensão que possamos obter da literatura védica nos leva a concluir que o Senhor Supremo é sempre transcendental. Embora não vejamos Sua cabeça, rosto, mãos ou pernas, Ele tem tudo isso, e quando somos elevados à posição transcendental, podemos ver a forma do Senhor. Devido ao fato de que nossos sentidos estão materialmente contaminados, não podemos ver Sua forma. Por isso, os impersonalistas, que ainda estão sob a influência da matéria, não podem compreender a Personalidade de Deus.