Skip to main content

26. VERS

ТЕКСТ 26

Szöveg

Текст

aśvatthaḥ sarva-vṛkṣāṇāṁ
devarṣīṇāṁ ca nāradaḥ
gandharvāṇāṁ citrarathaḥ
siddhānāṁ kapilo muniḥ
аш́ваттхах̣ сарва-вр̣кша̄н̣а̄м̇
деваршӣн̣а̄м̇ ча на̄радах̣
гандхарва̄н̣а̄м̇ читраратхах̣
сиддха̄на̄м̇ капило муних̣

Szó szerinti jelentés

Пословный перевод

aśvatthaḥ – a banyanfa; sarva-vṛkṣāṇām – minden fa közül; deva-ṛṣīṇām – a félistenek minden bölcse közül; ca – és; nāradaḥ – Nārada; gandharvāṇām – a Gandharva-bolygó lakói közül; citrarathaḥ – Citraratha; siddhānām – a tökéletességet elértek közül; kapilaḥ muniḥ – Kapila Muni.

аш́ваттхах̣ — дерево баньян; сарва-вр̣кша̄н̣а̄м — из всех деревьев; дева-р̣шӣн̣а̄м — из мудрецов среди полубогов; ча — и; на̄радах̣ — Нарада; гандхарва̄н̣а̄м — из жителей планеты гандхарвов; читраратхах̣ — Читраратха; сиддха̄на̄м — из совершенных живых существ; капилах̣ муних̣ — Капила Муни.

Fordítás

Перевод

Valamennyi fa közül a banyan, a félistenek bölcsei közül Nārada, a gandharvák közül Citraratha, a tökéletes lények közül pedig a bölcs Kapila vagyok.

Из деревьев Я баньян, а из мудрецов среди полубогов — Нарада. Из Гандхарвов Я Читраратха, а среди совершенных живых существ Я мудрец Капила.

Magyarázat

Комментарий

A banyanfa (aśvattha) egyike a legmagasabb és legszebb fáknak. Indiában az emberek gyakran imádják ezt a fát reggeli szertartásaik során. A félistenek között Nāradát is imádják, akit az univerzum legkiválóbb bhaktájának tekintenek, s így a bhakták közül ő képviseli Kṛṣṇát. A Gandharva-bolygón olyan élőlények laknak, akik gyönyörűen énekelnek, s közülük Citraratha a legjobb énekes. A tökéletes lények közül Kapila, Devahūti fia képviseli Kṛṣṇát. Őt Kṛṣṇa inkarnációjának tekintik, és filozófiájáról a Śrīmad-Bhāgavatam ír. Később egy másik Kapila is híressé vált, de az ő filozófiája ateista filozófia volt, így kettőjük között nagy különbség van.

Дерево баньян (аш́ваттха) — одно из самых высоких и красивых деревьев, и многие индийцы поклоняются ему во время ежедневного утреннего ритуала. Наряду с полубогами в Индии поклоняются Нараде, который считается величайшим преданным во вселенной. Поэтому он представляет Кришну среди преданных. На планете гандхарвов живут искусные певцы и музыканты, лучшим из которых является Читраратха. Среди совершенных живых существ Кришну представляет Капила, сын Девахути. Его считают воплощением Кришны, и Его учение изложено в «Шримад-Бхагаватам». Позднее приобрел известность другой Капила, но он проповедовал атеистическое учение. Таким образом, это совсем разные личности.