Skip to main content

24. VERS

第24節

Szöveg

テキスト

sañjaya uvāca
evam ukto hṛṣīkeśo
guḍākeśena bhārata
senayor ubhayor madhye
sthāpayitvā rathottamam
サンジャヤウヴァーチャ
エヴァムクトフリシケショー
グダケシェナバーラタ
セーナヨルバハヨルマドヒェ
スタパイトヴァラトッタマン

Szó szerinti jelentés

Synonyms

sañjayaḥ uvāca – Sañjaya mondta; evam – így; uktaḥ – szólítva; hṛṣīkeśaḥ – az Úr Kṛṣṇa; guḍākeśena – Arjuna által; bhārata – ó, Bharata leszármazottja; senayoḥ – a seregek; ubhayoḥ – mindkettő; madhye – közé; sthāpayitvā – helyezve; ratha-uttamam – a legjobb harci szekeret.

sañjayaḥ uvāca — サンジャヤは言った; evam —このように; uktaḥ —話しかけられて; hṛṣīkeśaḥ —主クリシュナ; guḍākeśena —アルジュナによって; bhārata— おお、バラタ王の子孫よ; senayoḥ —軍隊の; ubhayoḥ —両方の; madhye — 中央に; sthāpayitvā —配した;ratha-uttamam —最もすばらしい戦車

Fordítás

Translation

Sañjaya így szólt: Ó, Bharata sarja! Arjuna kérésére az Úr Kṛṣṇa a két sereg közé hajtotta a pompás harci szekeret.

サンジャヤ言う:おおバラタ王の子孫(ドリタラーシュトラのこと)よ、このようにアルジュナに頼まれて、主クリシュナは見事な戦車を両軍の中央に引き出されました。

Magyarázat

Purport

Ebben a versben Arjunát Guḍākeśának nevezik. A guḍākā alvást, álmot jelent, az álom legyőzőjét pedig guḍākeśának hívják. Az alvás egyben tudatlanság is. Arjuna az álmot és a tudatlanságot egyaránt legyőzte, mert Kṛṣṇa barátja volt. Kṛṣṇa hűséges bhaktájaként egyetlen pillanatra sem tudta elfelejteni Őt – ilyen a bhakták természete. Egy bhakta akár ébren van, akár alszik, örökké az Úr nevére, alakjára, tulajdonságaira és kedvteléseire gondol. Így győzi le az álmot és a tudatlanságot is, pusztán azzal, hogy szünet nélkül Kṛṣṇa jár a fejében. Ezt nevezik Kṛṣṇa-tudatnak, samādhinak. Kṛṣṇa Hṛṣīkeśa, vagyis minden élőlény érzékeinek és elméjének irányítója, ezért megértette Arjuna szándékát, amikor Arjuna a seregek közé kívánta hajtani szekerét. Teljesítette hát kérését, s így szólt:

この節でアルジュナはグダケーシャと呼ばれています。グダーカーとは、眠りのこと、眠りを克服した人をグダーケーシャと呼びます。眠りはまた、無知という意味を持っています。つまり、アルジュナはクリシュナとの友人関係によって、眠りと無知の両方を克服したのです。クリシュナの偉大な献身者として、彼は一瞬の間もクリシュナを忘れていることはできません。それが献身者というものの本領だからです。寝てもさめてもクリシュナの献身者はクリシュナの名と姿と資性能力と遊戯を想っています。こうしてクリシュナを常に想うことによって、クリシュナの献身者は眠りと無知を二つともに征服することができます。このことをクリシュナ意識、またはサマーティといいます。各生物の感覚と心を監督するフリシーケーシャとして、クリシュナはアルジュナの頼み、両軍の中央に駒を進める意図がよく理解できました。だから彼の言うとおりにしてから次のように言われました。