Skip to main content

23. VERS

TEXT 23

Szöveg

Verš

yotsyamānān avekṣe ’haṁ
ya ete ’tra samāgatāḥ
dhārtarāṣṭrasya durbuddher
yuddhe priya-cikīrṣavaḥ
yotsyamānān avekṣe ’haṁ
ya ete ’tra samāgatāḥ
dhārtarāṣṭrasya durbuddher
yuddhe priya-cikīrṣavaḥ

Szó szerinti jelentés

Synonyma

yotsyamānān – azokat, akik harcolni fognak; avekṣe – hadd lássam; aham – én; ye – akik; ete – azok; atra – itt; samāgatāḥ – összegyűltek; dhārtarāṣṭrasya – Dhṛtarāṣṭra fiának; durbuddheḥ – a gonosz szívűnek; yuddhe – a harcban; priya – jót; cikīrṣavaḥ – kívánva.

yotsyamānān — ty, kteří budou bojovat; avekṣe — ať mohu vidět; aham — já; ye — kteří; ete — ti; atra — zde; samāgatāḥ — shromážděni; dhārtarāṣṭrasya — Dhṛtarāṣṭrovu synovi; durbuddheḥ — zlomyslnému; yuddhe — v boji; priya — dobro; cikīrṣavaḥ — přející.

Fordítás

Překlad

Hadd lássam, kik jöttek el harcolni, hogy Dhṛtarāṣṭra gonosz szívű fiának örömet szerezzenek!

Chci vidět ty, kteří sem přišli bojovat s přáním potěšit zlovolného Dhṛtarāṣṭrova syna.

Magyarázat

Význam

Nyílt titok volt, hogy Duryodhana apjával, Dhṛtarāṣṭrával szövetkezve gonosz terveket sző, hogy megkaparintsa a Pāṇḍavák királyságát. Éppen ezért nem lehettek különbek azok sem, akik Duryodhana oldalára álltak. Arjuna látni akarta őket a csatatéren, mielőtt a harc megkezdődött, hogy megtudja, kikkel áll szemben, de nem akart békekötésről tárgyalni velük. Tény az is, hogy fel akarta becsülni az erőt, mellyel meg kellett küzdenie, habár biztos volt a győzelemben, hiszen Kṛṣṇa ült mellette.

Bylo veřejným tajemstvím, že Duryodhana připravoval spolu se svým otcem Dhṛtarāṣṭrou nekalé plány, aby se zmocnil království Pāṇḍuovců. Všichni, kteří se přidali na jeho stranu, tedy museli být stejného ražení, neboť “vrána k vráně sedá”. Arjuna je chtěl na bojišti před zahájením bitvy vidět, aby zjistil, o koho se jedná; neměl v úmyslu jim nabízet mírové jednání. Chtěl je vidět také proto, aby odhadl sílu, které musel čelit — přestože si byl jistý vítězstvím, neboť Kṛṣṇa seděl po jeho boku.