Skip to main content

La Śrī Īśopaniṣad

Śrī Īśopaniṣad

La connaissance qui nous rapproche de Kṛṣṇa, Dieu, la Personne Suprême

The knowledge that brings one nearer to the Supreme Personality of Godhead, Kṛṣṇa

Invocation:
Dieu, la Personne Suprême, est parfait et complet, et Sa perfection étant totale, tout ce qui émane de Lui, comme le monde phénoménal, constitue également une totalité complète en elle-même. Tout ce qui provient du Tout est un tout en soi, et parce que Dieu est le Tout Complet, Il demeure entier, bien que d’innombrables unités, complètes elles aussi, émanent de Lui.
Priklic božanske navzočnosti:
Gospod, Božanska Osebnost, je popoln in celovit, zato je tudi vse, kar izhaja iz Njega, na primer pojavni svet, popolnoma opremljeno kot popolna celota in je po svoji naravi popolno. Ker je Gospod Popolna Celota, ostaja v popolnem ravnovesju, čeprav iz Njega izhaja brezmejno število popolnih enot.
Mantra Un:
De tout ce qui existe en cet univers, de l’animé comme de l’inanimé, le Seigneur est maître et possesseur. Chacun doit donc prendre uniquement la part qui lui est assignée, sachant bien à qui tout appartient.
Prva mantra:
Vse živo in neživo v vesolju je v Gospodovi lasti in pod Njegovim nadzorom. Zato bi si smeli vzeti le tisto, kar potrebujemo in nam je odmerjeno, drugih stvari pa ne, saj moramo dobro vedeti, komu pripadajo.
Mantra Deux:
L’homme peut espérer vivre plusieurs centaines d’années s’il agit continuellement selon ce principe, car de tels actes ne l’enchaîneront pas à la loi du karma. Il n’existe pour lui aucune autre alternative.
Druga mantra:
Kdor ves čas tako deluje, si lahko želi živeti več sto let, saj se ne zaplete v zakon karme. Človek pravzaprav nima druge možnosti.
Mantra Trois:
Celui qui « tue » l’âme, quel qu’il soit, ira sur ces planètes dites mondes des infidèles, où règnent l’ignorance et les ténèbres.
Tretja mantra:
Ubijalec duše, pa naj bo kdor koli, mora na planete, polne teme in nevednosti, ki slovijo kot svetovi brezbožnežev.
Mantra Quatre:
Bien qu’Il ne quitte jamais Son royaume, Dieu est plus rapide que la pensée ; nul n’est aussi prompt que Lui, et même les puissants devas qui pourvoient l’air et la pluie ne peuvent L’approcher ; Il les gouverne tous sans même avoir à Se déplacer. Sa perfection est sans égale.
Četrta mantra:
Čeprav se Gospod, Božanska Osebnost, ne premakne iz Svojega prebivališča, je hitrejši od misli in vsakogar prehiti. Mogočni polbogovi se Mu ne morejo približati. Čeprav je na enem mestu, nadzira tiste, ki nas oskrbujejo z zrakom in dežjem. Odličnejši je od vsakogar.
Mantra Cinq:
Le Seigneur Suprême Se meut et ne Se meut pas. Infiniment loin, Il est aussi très proche. Présent en chaque être et en chaque chose, Il est également extérieur à tout ce qui existe.
Peta mantra:
Vsevišnji Gospod hodi in ne hodi. Je zelo daleč, pa tudi zelo blizu. Je znotraj vsega, pa vendar zunaj vsega.
Mantra Six:
Celui qui voit tout en relation avec le Seigneur Suprême, qui voit que tous les êtres font partie intégrante du Seigneur et qui voit le Seigneur en tout, celui-là ne hait rien ni personne.
Šesta mantra:
Kdor dosledno vse vidi v povezavi z Vsevišnjim Gospodom in se zaveda, da so vsa živa bitja Njegovi delci ter da je Vsevišnji Gospod v vsem, ta ničesar in nikogar ne sovraži.
Mantra Sept:
Celui qui constamment voit en chaque être l’étincelle spirituelle, en qualité identique à Dieu, connaît la vraie nature des choses. Comment l’illusion ou l’angoisse pourraient-elles s’emparer de lui ?
Sedma mantra:
Kdor vsa živa bitja vedno vidi kot duhovne iskre, po lastnostih enake Gospodu, si pridobi resnično znanje. Kaj bi ga potem lahko zaslepilo ali mu povzročilo skrbi?
Mantra Huit:
Celui-là connaît dans toute Sa vérité Dieu, l’Être Suprême non incarné, omnipotent, irréprochable et omniscient, le philosophe qui Se suffit à Lui-même et satisfait les désirs de tous depuis des temps immémoriaux ; nulle veine n’irrigue Son corps et rien ne souille Sa pureté.
Osma mantra:
Tak človek gotovo resnično pozna najmogočnejšega Vsevišnjega Gospoda, neutelešenega, vsevednega, neoporečnega, brezžilnega, čistega, neomadeževanega in samozadostnega modreca, ki od vekomaj izpolnjuje vsakogaršnje želje.
Mantra Neuf:
Ceux qui cultivent la nescience [le savoir profane] s’enfonceront dans les plus profondes ténèbres de l’ignorance, mais pire encore sont ceux qui cultivent un prétendu savoir.
Deveta mantra:
Tisti, ki s svojim delovanjem gojijo nevednost, zabredejo v najglobljo zaslepljenost, še hujši pa so tisti, ki negujejo navidezno znanje.
Mantra Dix:
Les sages nous ont expliqué que les fruits du vrai savoir spirituel sont d’une autre nature que les fruits de la nescience.
Deseta mantra:
Modri so nam pojasnili, da nekaj dosežemo z razvijanjem znanja, drugo pa z negovanjem nevednosti.
Mantra Onze:
Celui qui, simultanément, peut cultiver la connaissance transcendantale et le savoir profane est seul capable d’échapper au cycle des morts et des renaissances et pourra jouir des bénédictions que confère l’immortalité.
Enajsta mantra:
Le kdor vzporedno spoznava poti nevednosti in duhovnega znanja, se lahko dvigne nad vpliv ponavljajočih se rojstev in smrti ter uživa poln blagoslov neumrljivosti.
Mantra Douze:
Ceux qui vouent leur culte aux devas s’enfoncent dans les pires ténèbres de l’ignorance ; plus profondément encore s’y enlisent ceux qui se vouent à l’Absolu impersonnel.
Dvanajsta mantra:
Tisti, ki častijo polbogove, vstopijo v najtemnejše predele nevednosti, še globlje pa zabredejo častilci brezosebnega Absoluta.
Mantra Treize:
Adorer la cause suprême de toutes les causes, ou adorer ce qui n’est pas suprême, il est dit que ces deux voies apportent des fruits différents. C’est ce qu’expliquèrent avec clarté les sages dont la sérénité n’est jamais troublée.
Trinajsta mantra:
Razsodni verodostojni duhovni učitelji so nam jasno razložili, da nekaj dosežemo s čaščenjem vrhovnega vzroka vseh vzrokov, drugo pa s čaščenjem nečesa, kar ni vrhovno.
Mantra Quatorze:
Il faut connaître parfaitement Dieu, Son nom, Sa forme, Ses qualités et Ses divertissements absolus, ainsi que la création matérielle éphémère et ses habitants — devas, hommes et bêtes. Alors on transcendera la mort, et avec elle, la manifestation cosmique temporaire. Dans le royaume de Dieu, on jouira de la vie éternelle, faite de félicité et de connaissance.
Štirinajsta mantra:
Človek bi moral resnično poznati Vsevišnjega Gospoda, Śrī Kṛṣṇo, Njegovo transcendentalno ime, podobo, lastnosti in zabave pa tudi začasno materialno stvarstvo z minljivimi polbogovi, ljudmi in živalmi. Takrat se lahko dvigne nad smrt in bežen pojavni svet ter v večnem Božjem kraljestvu uživa v neskončnem življenju, polnem blaženosti in vednosti.
Mantra Quinze:
Ô mon Seigneur, maintien de toute vie, Ton éblouissante radiance me cache Ton vrai visage. Enlève, je T’en prie, ce voile de lumière, et révèle-Toi à Ton pur dévot.
Petnajsta mantra:
O moj Gospod, vzdrževalec vseh živih bitij, slepeč sijaj zakriva Tvoje pravo obličje. Prosim, odstri to zakrivalo in se pokaži Svojemu čistemu bhakti.
Mantra Seize:
Ô mon Seigneur, Tu es le philosophe originel, le soutien de l’univers et le principe qui le règle. Ô destinée des purs bhaktas et bienfaiteur des procréateurs de l’humanité, ôte, je T’en prie, l’éblouissante lumière qui irradie de Toi pour que je puisse voir Ta forme de félicité. Tu es Dieu, la Personne Suprême et éternelle, semblable au soleil comme je le suis aussi.
Šestnajsta mantra:
O moj Gospod, o prvobitni modrec, vzdrževalec vesolja, o predpisano načelo, cilj čistih bhakt, dobrotnik praočetov človeštva, prosim, odstrani sij Svojih božanskih žarkov, da lahko uzrem Tvojo upodobljeno blaženost. Ti si večna Vsevišnja Božanska Osebnost, si kot sonce, kot sem tudi jaz.
Mantra Dix-sept:
Que ce corps éphémère soit réduit en cendres et que son souffle vital se fonde dans la totalité de l’air. Maintenant, ô Seigneur, souviens-Toi, je T’en prie, de tous mes sacrifices ; n’oublie pas, Toi le bénéficiaire ultime, tout ce que j’ai fait pour Toi.
Sedemnajsta mantra:
Naj minljivo telo zgori v pepel in naj se dih življenja razblini v zrak! Zdaj, o moj Gospod, se, prosim, spomni vseh mojih žrtvovanj, in ker si vrhovni uživalec, se, prosim, spomni vsega, kar sem storil Zate.
Mantra Dix-huit:
Ô Seigneur omnipotent, Toi qui es puissant comme le feu, je me prosterne maintenant à Tes pieds et T’offre mon hommage. Toi qui connais mes actions passées, guide-moi sur le sentier qui conduit vers Toi et libère-moi des conséquences de mes péchés, afin que mon progrès ne rencontre aucun obstacle.
Osemnajsta mantra:
O moj Gospod, silen kot ogenj, o vsemogočni, zdaj se Ti priklanjam in padam pred Tvoja stopala. O moj Gospod, prosim, vodi me k Sebi po pravi poti, in ker veš vse, kar sem kdaj storil, me, prosim, odreši posledic vseh preteklih grehov, da bom lahko neovirano napredoval.