Skip to main content

TEXT 5

VERŠ 5

Texte

Verš

na ca mat-sthāni bhūtāni
paśya me yogam aiśvaram
bhūta-bhṛn na ca bhūta-stho
mamātmā bhūta-bhāvanaḥ
na ca mat-sthāni bhūtāni
paśya me yogam aiśvaram
bhūta-bhṛn na ca bhūta-stho
mamātmā bhūta-bhāvanaḥ

Synonyms

Synonyma

na: jamais; ca: aussi; mat-sthāni: située en Moi; bhūtāni: toute la création; paśya: vois; me: Mon; yogam aiśvaram: inconcevable pouvoir surnaturel; bhūta-bhṛt: le soutien de tous les êtres; na: jamais; ca: aussi; bhūta-sthaḥ: dans la manifestation cosmique; mama: Mon; ātmā: Être; bhūta-bhāvanaḥ: la source de toutes les manifestations.

na — nikdy; ca — tiež; mat-sthāni — umiestnené vo Mne; bhūtāni — celé stvorenie; paśya — pozri; me — Moju; yogam aiśvaram — nepredstaviteľnú moc; bhūta-bhṛt — udržovateľ všetkých živých bytostí; na — nikdy; ca — tiež; bhūta-sthaḥ — vo vesmírnom stvorení; mama — Moje; ātmā — Ja; bhūta-bhāvanaḥ — zdrojov všetkých stvorení.

Translation

Překlad

Simultanément, rien de ce qui est créé n’est en Moi. Vois Ma puissance surnaturelle ! Bien que Je soutienne tous les êtres et que Je sois partout présent, Je ne fais pas partie de cette manifestation cosmique, car Je suis la source même de toute création.

A predsa vo Mne nespočíva všetko, čo je stvorené. Pohľaď na Moju neuveriteľnú moc! Aj keď som udržovateľom všetkých živých tvorov a zároveň som všade, nie som časťou tohoto vesmírneho stvorenia, pretože Moje Ja je jeho zdrojom.

Purport

Význam

Lorsque le Seigneur affirme que tout repose en Lui (mat-sthāni sarva-bhūtāni), il faut bien saisir le sens de Ses paroles. Il ne S’occupe pas directement de maintenir et de préserver les univers matériels. Tout le monde connaît cette image d’Atlas épuisé, portant sur ses épaules l’immense globe terrestre. Cette représentation ne correspond en rien à la façon dont Kṛṣṇa soutient l’univers qu’Il a créé. Il affirme que, bien que tout repose en Lui, Il demeure au-delà de Sa création. Bien que les systèmes planétaires flottent dans l’espace, lequel est l’une de Ses énergies, Lui-même est différent de l’espace. Il Se situe au-delà. C’est pourquoi Il déclare: « Bien que tout repose sur Mon inconcevable énergie, Je suis au-delà de tout, car Je suis Dieu, la Personne Suprême. » Telle est la puissance inconcevable du Seigneur.

Śrī Kṛṣṇa hovorí, že všetko spočíva v Ňom (mat-sthāni sarva-bhūtāni). Musíme byť opatrní, aby sme to správne pochopili. Kṛṣṇa nemá nič spoločného s priamym udržiavaním a podporovaním hmotného stvorenia. Zaiste sme všetci videli obrázok s obrom Atlasom, ktorý drží na svojich ramenách zemeguľu a zdá sa, že ho podopieranie planéty namáha. Keď Kṛṣṇa hovorí, že podopiera celý vesmír, nesmieme si predstavovať, že má rovnaké ťažkosti ako Atlas. Aj keď na Ňom všetko spočíva, je nad všetko povznesený. Rôzne hviezdne sústavy sa nachádzajú vo vesmírnom priestore a ten je energiou Najvyššieho Pána. No Pán sa od tohto priestoru líši. Má iné postavenie. Preto Kṛṣṇa hovorí, že je nad všetko povznesený ako Najvyššia Božská Osobnosť, hoci všetko spočíva na Jeho nepochopiteľnej energii. Taká neuveriteľná je Pánova moc.

Le dictionnaire védique Nirukti nous apprend: yujyate ’nena durghaṭeṣu kāryeṣu – « Le Seigneur Suprême, en déployant Son énergie, S’adonne à des divertissements inconcevables et merveilleux. » Sa personne recèle d’innombrables et puissantes énergies, et Sa volonté est en soi une réalité concrète. C’est ainsi que l’on doit comprendre Dieu, la Personne Suprême.

L’homme rencontre beaucoup d’obstacles lorsqu’il cherche à satisfaire ses désirs, et il lui est parfois impossible d’agir comme il le voudrait. Kṛṣṇa, par contre, en vertu de Sa seule volonté, peut tout accomplir, et à un tel degré de perfection qu’on ne saurait même imaginer les mécanismes de Ses actes. Le Seigneur explique Lui-même ce phénomène: bien qu’Il préserve et soutienne l’univers matériel entier, Il n’entre jamais en contact direct avec lui. Sa volonté suprême suffit à tout créer, soutenir, préserver et détruire. Comme Il est purement spirituel et absolu, il n’existe aucune différence entre Son mental et Lui (alors qu’il y a une différence entre notre mental matériel actuel et notre propre personne). Mais un esprit profane ne pourra jamais comprendre comment, tout en étant simultanément en toutes choses, le Seigneur puisse posséder une forme personnelle distincte. Exister hors de toute manifestation matérielle quand tout repose en Lui, est l’expression du pouvoir mystique, surnaturel, de Dieu, la Personne Suprême, ici qualifié de yogam aiśvaram.

Vo vedskom náučnom slovníku Nirukti sa môžeme dočítať: yujyate 'nena durghaṭeṣu kāryeṣu. „Najvyšší Pán ukazuje Svoju moc v neuveriteľne krásnych zábavách.“ Má množstvo rozličných energií a samotná Jeho túžba je skutočnosťou. Takto môžeme pochopiť Božskú Osobnosť. Niekedy túžime niečo urobiť, ale vzhľadom na mnohé prekážky sa nám to nepodarí vykonať podľa našich predstáv. Keď však chce niečo urobiť Kṛṣṇa, všetko sa stane už len vďaka Jeho túžbe, a to tak dokonale, že nikto z nás nedokáže pochopiť, ako je to možné. Kṛṣṇa to vysvetľuje tak, že hoci udržuje a podopiera hmotné stvorenie, nemá s hmotným svetom styk. Všetko je stvorené, udržiavané a ničené jednoducho Jeho vôľou. Medzi mysľou Najvyššieho Pána a Ním samotným niet rozdielu, lebo je absolútne duchovný (čo sa však nedá povedať o nás a našej mysli). Obyčajný človek nemôže pochopiť, ako môže byť Najvyšší Pán všadeprítomný a zároveň mať osobnú podobu. Od hmotnej prírody sa odlišuje, a predsa v Ňom všetko spočíva. V tomto verši je to opísané slovami yogam aiśvaram, mystická sila Najvyššej Božskej Osobnosti.