Skip to main content

TEXT 27

TEXT 27

Texte

Verš

icchā-dveṣa-samutthena
dvandva-mohena bhārata
sarva-bhūtāni sammohaṁ
sarge yānti paran-tapa
icchā-dveṣa-samutthena
dvandva-mohena bhārata
sarva-bhūtāni sammohaṁ
sarge yānti paran-tapa

Synonyms

Synonyma

icchā: du désir; dveṣa: et de la haine; samutthena: née; dvandva: de la dualité; mohena: par l’illusion; bhārata: ô descendant de Bharata; sarva: tous; bhūtāni: les êtres; sammoham: dans l’égarement; sarge: en prenant naissance; yānti: entrent; param-tapa: ô vainqueur de l’ennemi.

icchā — touhy; dveṣa — a nenávisti; samutthena — vyvstávající z; dvandva — dvojnosti; mohena — iluzí; bhārata — ó potomku Bharaty; sarva — všechny; bhūtāni — živé bytosti; sammoham — do klamu; sarge — při narození; yānti — jdou; parantapa — ó přemožiteli nepřátel.

Translation

Překlad

Ô descendant de Bharata, ô toi qui triomphes de l’ennemi, tous les êtres viennent au monde dans l’illusion, égarés par les dualités nées du désir et de l’aversion.

Ó potomku Bharaty, přemožiteli nepřátel! Všechny živé bytosti se rodí do klamu, zmateny protiklady, jež vyvstávají z touhy a nenávisti.

Purport

Význam

La condition inhérente à l’être distinct est celle de subordination au Seigneur Suprême, Lequel est pur savoir. L’homme qui se fourvoie est coupé de ce pur savoir, et il tombe sous le joug de l’énergie illusoire, qui le rend incapable de comprendre Dieu, la Personne Suprême. Cette énergie illusoire se manifeste dans la dualité du désir et de l’aversion, et incite l’ignorant à vouloir s’identifier à Kṛṣṇa et à envier Sa Divinité absolue. Les purs dévots, qui ne sont pas illusionnés, qui ne sont pas souillés, par le désir et l’aversion, peuvent comprendre que Kṛṣṇa apparaît de par Sa puissance interne, tandis que ceux qu’égarent la dualité et l’ignorance croient que Dieu, la Personne Suprême, est une création des énergies matérielles. Grande est leur infortune. Et, signe de leur aveuglement, ils vivent constamment plongés dans les dualités – honneur et déshonneur, bonheur et malheur, homme et femme, bien et mal, plaisir et douleur, etc. – pensant: « Voici ma femme et voici ma maison; je suis l’époux de cette femme, je suis le propriétaire de cette maison. » Ainsi agissent les dualités illusoires; ceux qu’elles abusent perdent la tête et deviennent incapables de comprendre Dieu, la Personne Suprême.

Skutečnou přirozeností živé bytosti je být v podřízeném postavení vůči Nejvyššímu Pánu, jenž je podobou čistého poznání. Když se od tohoto čistého poznání odloučí, začne ji ovládat matoucí energie, a pak nemůže Nejvyšší Osobnosti Božství porozumět. Matoucí energie se projevuje v protikladech v podobě touhy a nenávisti, jež způsobují, že nevědomá osoba se chce ztotožnit s Nejvyšším Pánem a Kṛṣṇu jako Nejvyšší Osobnost Božství nenávidí. Čistí oddaní, neoklamáni či neznečištěni touhou a nenávistí, vědí, že Pán Kṛṣṇa se zjevuje prostřednictvím svých vnitřních sil, ale osoby oklamané dvojností a nevědomostí si myslí, že Nejvyšší Osobnost Božství je výtvor hmotných energií. To je jejich neštěstí. Je pro ně příznačné, že setrvávají na úrovni protikladů v podobě potupy a uznání, utrpení a štěstí, ženy a muže, dobrého a špatného, radosti a bolesti a tak dále — a myslí si: “To je má žena, to je můj dům, jsem pán tohoto domu, jsem manžel této ženy.” To jsou protiklady, z nichž sestává iluze. Ti, kdo jimi byli oklamáni, jsou zcela hloupí, a proto Nejvyšší Osobnost Božství nemohou poznat.