Skip to main content

TEXT 31

TEXT 31

Texte

Tekst

sarva-bhūta-sthitaṁ yo māṁ
bhajaty ekatvam āsthitaḥ
sarvathā vartamāno ’pi
sa yogī mayi vartate
sarva-bhūta-sthitaṁ yo māṁ
bhajaty ekatvam āsthitaḥ
sarvathā vartamāno ’pi
sa yogī mayi vartate

Synonyms

Synonyms

sarva-bhūta-sthitam: situé dans le cœur de chacun; yaḥ: celui qui; mām: Moi; bhajati: sert avec dévotion; ekatvam: dans l’unité; āsthitaḥ: situé; sarvathā: à tous égards; varta mānaḥ: étant situé; api: en dépit de; saḥ: il; yogī: le spiritualiste; mayi: en Moi; vartate: demeure.

sarva-bhūta-sthitam — situeret i alles hjerter; yaḥ — den, som; mām — Mig; bhajati — tjener i hengiven tjeneste; ekatvam — i enhed; āsthitaḥ — situeret; sarvathā — i alle henseender; vartamānaḥ — at han er situeret (engageret); api — på trods af; saḥ — han; yogī — transcendentalisten; mayi — i Mig; vartate — forbliver.

Translation

Translation

Le yogī qui se voue au service et à l’adoration de l’Âme Suprême, Me sachant un avec Elle, demeure toujours en Moi, en toutes circonstances.

En sådan yogī, der engagerer sig i Oversjælens tilbedelsesværdige tjeneste i bevidstheden om, at Jeg og Oversjælen er den samme, forbliver altid i Mig under alle omstændigheder.

Purport

Purport

Le yogī qui médite sur l’Âme Suprême voit au plus profond de lui Viṣṇu, l’émanation plénière de Kṛṣṇa, dont les quatre mains portent la conque, le disque, la masse et la fleur de lotus. Mais il doit savoir que Viṣṇu n’est autre que Kṛṣṇa qui, dans Sa forme de Paramātmā, réside dans le cœur de chacun, et que tous les Paramātmās présents dans le cœur des innombrables êtres vivants sont une seule et même personne. On ne saurait non plus voir de différence entre un parfait yogī qui médite intensément sur l’Âme Suprême, et un dévot qui s’absorbe constamment dans le service d’amour du Seigneur. Bien que toujours engagé dans de multiples activités au cours de son existence matérielle, le bhakti-yogī demeure toujours en Kṛṣṇa. Śrīla Rūpa Gosvāmī confirme ce point dans son Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.2.187): nikhilāsv apy avasthāsu jīvan-muktaḥ sa ucyate. Le dévot du Seigneur qui prend part assidûment au service de Kṛṣṇa est du coup libéré. Le Nārada-Pañcarātra l’enseigne également:

FORKLARING: En yogī, der praktiserer meditation på Oversjælen, ser inde i sig selv den fuldstændige del af Kṛṣṇa i form af Viṣnu med fire hænder, der holder en konkylie, diskos, stridskølle og lotus. Yogīen må forstå, at Viṣṇu ikke er forskellig fra Kṛṣṇa. Kṛṣṇa befinder Sig i denne form som Oversjælen i hjertet på alle. Der er heller ingen forskel på de utallige Oversjæle, der bor i de levende væseners utallige hjerter. Lige så lidt er der forskel på en Kṛṣṇa-bevidst person, der konstant er engageret i Kṛṣṇas transcendentale tjeneste, og en fuldendt yogī, der mediterer på Oversjælen. Yogīen, der befinder sig i Kṛṣṇa- bevidsthed, vil, selv om han måtte være optaget af forskellige aktiviteter i sin materielle tilværelse, altid forblive situeret i Kṛṣṇa. Dette bekræftes i Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.2.187) af Śrīla Rūpa Gosvāmī: nikhilāsv apy avasthāsu, jīvan-muktaḥ sa ucyate. Herrens hengivne, der altid handler i Kṛṣṇa-bevidsthed, er automatisk befriet. I Nārada-Pañcarātra bekræftes dette på følgende måde:

dik-kālādy-anavacchinne
kṛṣṇe ceto vidhāya ca
tan-mayo bhavati kṣipraṁ
jīvo brahmaṇi yojayet
dik-kālādy-anavacchinne
kṛṣṇe ceto vidhāya ca
tan-mayo bhavati kṣipraṁ
jīvo brahmaṇi yojayet

« En concentrant son attention sur la forme toute spirituelle de Kṛṣṇa, l’Omniprésent, qui transcende et le temps et l’espace, on finit par toujours penser au Seigneur. Dès lors, on obtient de vivre heureux en Sa compagnie transcendantale. »

“Ved at fokusere sin opmærksomhed på Kṛṣṇas transcendentale form, der er altgennemtrængende og uden for tid og rum, bliver man absorberet i at tænke på Kṛṣṇa og opnår derved det glædesfyldte stadie af transcendentalt samvær med Ham.”

La conscience de Kṛṣṇa est le niveau de méditation le plus élevé de la pratique du yoga. Cette conscience que le yogī a de la présence de Kṛṣṇa en chaque être, dans Sa forme de Paramātmā, l’affranchit de toute faute. Les Védas (Gopāla-tāpanī Upaniṣad 1.21) corroborent cette inconcevable omniprésence du Seigneur en ces termes: eko ’pi san bahudhā yo ’vabhāti – « Bien que le Seigneur soit un, de par Sa présence dans une infinité de cœurs, Il est également multiple. » Le smṛti-śāstra dit également:

Kṛṣṇa-bevidsthed er det højeste stadie af trance i yoga-udøvelse. Selve denne forståelse af, at Kṛṣṇa er til stede som Oversjælen i alles hjerter, gør yogīen fejlfri. Denne Herrens ufattelige kraft bliver bekræftet i Vedaerne (Gopāla-tāpanī Upaniṣad 1.19 & 3.1). Eko ’pi san bahudhā yo ’vabhāti: “Skønt Herren er én, er Han til stede i utallige hjerter som mange.” Ligeledes står der i smṛti-śāstra:

eka eva paro viṣṇuḥ
sarva-vyāpī na saṁśayaḥ
aiśvaryād rūpam ekaṁ ca
sūrya-vat bahudheyate
eka eva paro viṣṇuḥ
sarva-vyāpī na saṁśayaḥ
aiśvaryād rūpam ekaṁ ca
sūrya-vat bahudheyate

« Bien que Viṣṇu soit un, Il est omniprésent. Sa forme est une, et pourtant, comme le soleil, Il apparaît en tous lieux grâce à Son inconcevable puissance. »

“Viṣṇu er én, men alligevel er Han afgjort altgennemtrængende. Gennem Sin ufattelige kraft er Han på trods af Sin ene form til stede overalt, ligesom Solen forekommer på mange steder på samme tid.”