Skip to main content

TEXT 38

TEXT 38

Texte

Tekst

na hi jñānena sadṛśaṁ
pavitram iha vidyate
tat svayaṁ yoga-saṁsiddhaḥ
kālenātmani vindati
na hi jñānena sadṛśaṁ
pavitram iha vidyate
tat svayaṁ yoga-saṁsiddhaḥ
kālenātmani vindati

Synonyms

Synonyms

na: rien; hi: certes; jñānena: de la connaissance; sadṛśam: en comparaison; pavitram: sanctifié; iha: en ce monde; vidyate: n’existe; tat: cela; svayam: lui-même; yoga: dans la dévotion; saṁsiddhaḥ: rendu mûr; kālena: avec le temps; ātmani: en lui-même; vindati: jouit de.

na — mitte midagi; hi — kindlasti; jñānena — teadmistega; sadṛśam — võrdluses; pavitram — pühitsetud; iha — selles maailmas; vidyate — eksisteerib; tat — seda; svayam — tema ise; yoga — pühendumuses; saṁsiddhaḥ — see, kes on küps; kālena — aja jooksul; ātmani — iseeneses; vindati — naudib.

Translation

Translation

Rien en ce monde n’est aussi pur et aussi sublime que la connaissance transcendantale, fruit mûr de toute mystique. Celui qui atteint la perfection dans la pratique du service de dévotion, en temps voulu, jouira en lui-même de ce savoir.

Selles maailmas pole midagi nii ülevat ja puhast kui transtsendentaalsed teadmised. Sellised teadmised on kogu müstitsismi küps vili. Ning see, kes on pühendunud teenimises täiuslikkuseni jõudnud, naudib aja jooksul neid teadmisi omaenese südames.

Purport

Purport

Par connaissance transcendantale, nous entendons compréhension spirituelle. Rien n’est aussi pur, aussi sublime qu’un tel savoir. Tout comme l’ignorance est à l’origine de notre enchaînement à la matière, ce savoir, fruit mûr de la dévotion, est à l’origine de notre libération. Et une fois ce savoir obtenu, il n’est plus besoin de chercher ailleurs la paix: on la trouve en soi. En d’autres mots, et telle sera l’ultime conclusion de la Bhagavad-gītā, c’est dans la conscience de Kṛṣṇa que la connaissance et la paix atteignent leur apogée.

Kui me räägime transtsendentaalsetest teadmistest, siis viitame sellega teadmistele, mis arendavad meis vaimset mõistmist. Mitte mingisugused teadmised ei täida seda funktsiooni nii ülevalt ja puhtalt kui transtsendentaalsed teadmised. Teadmatus on meie materiaalse orjuse põhjus ning teadmised – meie vabanemise põhjus. Need teadmised on pühendunud teenimise küps vili ning kui inimene omab selliseid teadmisi, siis ei tunne ta enam vajadust otsida rahu kuskilt mujalt, sest ta naudib seda enese sees. Teisisõnu väljendudes kulmineeruvad transtsendentaalsed teadmised ja rahu Kṛṣṇa teadvuses. See on „Bhagavad-gītā" kõrgeim õpetus.