Skip to main content

TEXT 38

TEXT 38

Texte

Tekst

na hi jñānena sadṛśaṁ
pavitram iha vidyate
tat svayaṁ yoga-saṁsiddhaḥ
kālenātmani vindati
na hi jñānena sadṛśaṁ
pavitram iha vidyate
tat svayaṁ yoga-saṁsiddhaḥ
kālenātmani vindati

Synonyms

Synonyms

na: rien; hi: certes; jñānena: de la connaissance; sadṛśam: en comparaison; pavitram: sanctifié; iha: en ce monde; vidyate: n’existe; tat: cela; svayam: lui-même; yoga: dans la dévotion; saṁsiddhaḥ: rendu mûr; kālena: avec le temps; ātmani: en lui-même; vindati: jouit de.

na — intet; hi — afgjort; jñānena — med viden; sadṛśam — i sammenligning; pavitram — helliggjort; iha — i denne verden; vidyate — eksisterer; tat — den (viden); svayam — ham selv; yoga — i hengivenhed; saṁsiddhaḥ — den, som er moden; kālena — i tidens løb; ātmani — i sig selv; vindati — nyder.

Translation

Translation

Rien en ce monde n’est aussi pur et aussi sublime que la connaissance transcendantale, fruit mûr de toute mystique. Celui qui atteint la perfection dans la pratique du service de dévotion, en temps voulu, jouira en lui-même de ce savoir.

I denne verden er der intet så ophøjet og rent som transcendental viden. En sådan viden er den modne frugt af al mystik. Og når tiden er inde, nyder den, der er fuldendt i praktiseringen af hengiven tjeneste, denne viden inde i sig selv.

Purport

Purport

Par connaissance transcendantale, nous entendons compréhension spirituelle. Rien n’est aussi pur, aussi sublime qu’un tel savoir. Tout comme l’ignorance est à l’origine de notre enchaînement à la matière, ce savoir, fruit mûr de la dévotion, est à l’origine de notre libération. Et une fois ce savoir obtenu, il n’est plus besoin de chercher ailleurs la paix: on la trouve en soi. En d’autres mots, et telle sera l’ultime conclusion de la Bhagavad-gītā, c’est dans la conscience de Kṛṣṇa que la connaissance et la paix atteignent leur apogée.

FORKLARING: Når vi taler om transcendental viden, gør vi det i betydningen af åndelig forståelse. Som sådan findes der intet, der er så ophøjet og rent som transcendental viden. Uvidenhed er årsagen til vores trældom, og viden er årsag til vores befrielse. Denne kundskab er den modne frugt af hengiven tjeneste, og når man befinder sig i transcendental viden, behøver man ikke søge fred noget andet sted, for man nyder fred inde i sig selv. Denne viden og fredfyldthed kulminerer med andre ord i Kṛṣṇa-bevidsthed. Det er Bhagavad-gītās endelige konklusion.