Skip to main content

TEXT 36

TEXT 36

Texte

Verš

api ced asi pāpebhyaḥ
sarvebhyaḥ pāpa-kṛt-tamaḥ
sarvaṁ jñāna-plavenaiva
vṛjinaṁ santariṣyasi
api ced asi pāpebhyaḥ
sarvebhyaḥ pāpa-kṛt-tamaḥ
sarvaṁ jñāna-plavenaiva
vṛjinaṁ santariṣyasi

Synonyms

Synonyma

api: même; cet: si; asi: tu es; pāpebhyaḥ: les pécheurs; sarvebhyaḥ: de tous; pāpa-kṛt-tamaḥ: le plus grand pécheur; sarvam: toutes ces conséquences des péchés; jñāna-plavena: dans le vaisseau du savoir spirituel; eva: certes; vṛjinam: l’océan des souffrances; santariṣyasi: tu traverseras complètement.

api — dokonce; cet — jestliže; asi — jsi; pāpebhyaḥ — z hříšníků; sarvebhyaḥ — ze všech; pāpa-kṛt-tamaḥ — největší hříšník; sarvam — všechny reakce; jñāna-plavena — lodí v podobě transcendentálního poznání; eva — zajisté; vṛjinam — oceán utrpení; santariṣyasi — zcela překonáš.

Translation

Překlad

Quand bien même tu serais le plus vil des pécheurs, une fois embarqué sur le vaisseau du savoir spirituel, tu franchiras l’océan des souffrances.

Když jsi na lodi transcendentálního poznání, budeš schopen překonat oceán utrpení, i kdybys byl pokládán za nejhříšnějšího ze všech hříšníků.

Purport

Význam

Comprendre clairement notre position originelle en relation avec Kṛṣṇa nous permettra aussitôt de ne plus avoir à lutter pour survivre dans cet océan d’ignorance. L’univers matériel est en effet tantôt comparé à un feu dévorant, et tantôt à un océan d’ignorance. Dans l’océan, même le plus puissant des nageurs doit lutter très fort pour survivre. Il accueillera comme un sauveur celui qui l’arrachera des flots. De même, la connaissance parfaite reçue de Dieu, la Personne Suprême, est la voie du salut. La conscience de Kṛṣṇa, que l’on compare à un navire, est simple et sublime en même temps.

Správně porozumět svému přirozenému postavení ve vztahu ke Kṛṣṇovi je tak příznivé, že to může každého okamžitě vysvobodit z boje o přežití, který bez ustání probíhá v oceánu nevědomosti. Tento hmotný svět je někdy viděn jako oceán nevědomosti a jindy jako hořící les. Boj o přežití v oceánu je velice těžký i pro sebelepšího plavce. Pokud se někdo objeví a zápolícího plavce z oceánu vytáhne, je tím největším zachráncem. Dokonalé poznání, obdržené od Nejvyšší Osobnosti Božství, je cestou osvobození. Loď vědomí Kṛṣṇy je velmi prostá, ale zároveň nejvznešenější.