Skip to main content

TEXT 44

VERŠ 44

Texte

Verš

bhogaiśvarya-prasaktānāṁ
tayāpahṛta-cetasām
vyavasāyātmikā buddhiḥ
samādhau na vidhīyate
bhogaiśvarya-prasaktānāṁ
tayāpahṛta-cetasām
vyavasāyātmikā buddhiḥ
samādhau na vidhīyate

Synonyms

Synonyma

bhoga: au plaisir matériel; aiśvarya: et à l’opulence; prasaktānām: chez ceux qui sont attachés; tayā: par ces choses; apahṛta-cetasām: plongés dans la confusion; vyavasāya-ātmikā: avec une ferme détermination; buddhiḥ: le service de dévotion; samādhau: dans le mental fixé; na: jamais; vidhīyate: ne prend place.

bhoga — hmotný pôžitok; aiśvarya — a bohatstvo; prasaktānām — tí, ktorí lipnú; tayā — k týmto veciam; apahṛta-cetasām — zmätení v mysli; vyavasāya-ātmikā — pevní vo svojom odhodlaní; buddhiḥ — oddaná služba; samādhau — v ovládanej mysli; na — nikdy; vidhīyate — koná sa.

Translation

Překlad

La ferme résolution de servir le Seigneur Suprême avec amour et dévotion ne naît jamais dans l’esprit confus de ceux qui sont trop attachés aux plaisirs des sens et à l’opulence matérielle.

V mysli tých, ktorí príliš lipnú na zmyslových pôžitkoch a na hmotnom bohatstve a sú tým zmätení, sa nezrodí pevné odhodlanie oddane slúžiť Najvyššiemu Pánovi.

Purport

Význam

Le mot samādhi signifie « mental fixé ». D’après le dictionnaire védique, le Nirukti: samyag ādhīyate ’sminn ātma-tattva-yāthātmyam – « le samādhi est l’état que l’on atteint lorsque le mental est pleinement absorbé dans la réalisation spirituelle. » Tant qu’un homme est attiré, ou égaré, par les plaisirs matériels temporels, il lui est impossible d’atteindre le samādhi. Confronté à l’énergie matérielle, il est plus ou moins condamné à l’échec.

Slovo samādhi znamená „ustálená myseľ“. Vo vedskom slovníku Nirukti sa hovorí: samyag ādhīyate 'sminn ātma-tattva-yāthātmyam. „Stav, v ktorom je myseľ zameraná na poznanie svojho skutočného „ja“, sa nazýva samādhi.“ Osoby, ktoré vyhľadávajú hmotný pôžitok, alebo osoby, ktoré sú omámené pominuteľnými vecami, sa do samādhi nikdy nedostanú. Títo ľudia sú odsúdení k tomu, aby ich ovládala hmotná energia.