Skip to main content

TEXT 44

TEXT 44

Texte

Verš

bhogaiśvarya-prasaktānāṁ
tayāpahṛta-cetasām
vyavasāyātmikā buddhiḥ
samādhau na vidhīyate
bhogaiśvarya-prasaktānāṁ
tayāpahṛta-cetasām
vyavasāyātmikā buddhiḥ
samādhau na vidhīyate

Synonyms

Synonyma

bhoga: au plaisir matériel; aiśvarya: et à l’opulence; prasaktānām: chez ceux qui sont attachés; tayā: par ces choses; apahṛta-cetasām: plongés dans la confusion; vyavasāya-ātmikā: avec une ferme détermination; buddhiḥ: le service de dévotion; samādhau: dans le mental fixé; na: jamais; vidhīyate: ne prend place.

bhoga — na hmotném požitku; aiśvarya — a bohatství; prasaktānām — pro ty, kteří lpí; tayā — těmito věcmi; apahṛta-cetasām — zmateni v mysli; vyavasāya-ātmikā — pevného odhodlání; buddhiḥ — oddaná služba Pánu; samādhau — v ovládnuté mysli; na — nikdy; vidhīyate — objeví se.

Translation

Překlad

La ferme résolution de servir le Seigneur Suprême avec amour et dévotion ne naît jamais dans l’esprit confus de ceux qui sont trop attachés aux plaisirs des sens et à l’opulence matérielle.

V mysli těch, kteří příliš lpí na smyslovém požitku a hmotném bohatství a jsou těmito věcmi zmateni, se nezrodí pevné odhodlání k oddané službě Nejvyššímu Pánu.

Purport

Význam

Le mot samādhi signifie « mental fixé ». D’après le dictionnaire védique, le Nirukti: samyag ādhīyate ’sminn ātma-tattva-yāthātmyam – « le samādhi est l’état que l’on atteint lorsque le mental est pleinement absorbé dans la réalisation spirituelle. » Tant qu’un homme est attiré, ou égaré, par les plaisirs matériels temporels, il lui est impossible d’atteindre le samādhi. Confronté à l’énergie matérielle, il est plus ou moins condamné à l’échec.

Samādhi znamená soustředěná mysl. Védský slovník Nirukti učí: samyag ādhīyate 'sminn ātma-tattva-yāthātmyam — “Stav, ve kterém je mysl soustředěná na poznání vlastního já, se nazývá samādhi.Samādhi nikdy nedosáhnou ti, kteří jeví zájem o hmotný smyslový požitek, ani ti, kteří jsou tak nestálými věcmi zmateni. Takoví jedinci jsou prakticky odsouzeni ke zkáze, kterou jim přinese působení hmotné energie.