Skip to main content

TEXT 29

TEXT 29

Texte

Текст

buddher bhedaṁ dhṛteś caiva
guṇatas tri-vidhaṁ śṛṇu
procyamānam aśeṣeṇa
pṛthaktvena dhanañ-jaya
буддгер бгедам̇ дгр̣теш́ чаіва
ґун̣атас трі-відгам̇ ш́р̣н̣у
прочйама̄нам аш́ешен̣а
пр̣тгактвена дганан̃джайа

Synonyms

Послівний переклад

buddheḥ: d’intelligence; bhedam: les différences; dhṛteḥ: de fermeté; ca: aussi; eva: certes; guṇataḥ: par les guṇas; tri-vidham: de trois sortes; śṛṇu: écoute seulement; procyamānam: telles que décrites par Moi; aśeṣeṇa: en détail; pṛthaktvena: différemment; dhanam-jaya: ô conquérant des richesses.

буддгех̣—інтелекту; бгедам—відмінності; дгр̣тех̣—стійкості; ча— також; ева—неодмінно; ґун̣атах̣ґун̣ами матеріальної природи; трі-відгам—трьох різновидів; ш́р̣н̣у—вислухай-лише; прочйама̄нам—як Я описав; аш́ешен̣а—з подробицями; пр̣тгактвена—різноманітними; дганан̃джайа—завойовник багатств.

Translation

Переклад

Ô conquérant des richesses, écoute-Moi te décrire en détail comment se manifestent les divers types d’intelligence et de détermination en fonction des trois modes d’influence de la nature.

Тепер, о завойовнику багатств, будь ласка, вислухай в подробицях про різні типи розуміння й рішучості згідно з трьома ґун̣ами матеріальної природи.

Purport

Коментар

Le Seigneur a décrit jusqu’ici le savoir, l’objet du savoir et le connaissant en rapport avec les trois modes d’influence de la nature. Il va maintenant décrire de la même façon l’intelligence et la détermination de celui qui agit.

Тепер, пояснивши знання, об’єкт пізнання й того, хто пізнає, розділивши їх згідно з трьома ґун̣ами матеріальної природи, Господь пояснює, яке місце посідають інтелект і рішучість виконавця в тих же ґун̣ах матеріальної природи.