Skip to main content

TEXT 23

TEXT 23

Texte

Текст

niyataṁ saṅga-rahitam
arāga-dveṣataḥ kṛtam
aphala-prepsunā karma
yat tat sāttvikam ucyate
нійатам̇ сан̇ґа-рахітам
ара̄ґа-двешатах̣ кр̣там
апгала-препсуна̄ карма
йат тат са̄ттвікам учйате

Synonyms

Послівний переклад

niyatam: selon la règle; saṅga-rahitam: sans attachement; arāga-dveṣataḥ: sans attrait ni aversion; kṛtam: accomplie; aphala-prepsunā: par celui qui n’a pas de désir pour le résultat; karma: l’action; yat: qui; tat: celle-là; sāttvikam: dans la vertu; ucyate: est nommée.

нійатам—упорядковане; сан̇ґа-рахітам—без прихильності; ара̄ґа- двешатах̣—без любові або ненависті; кр̣там—зроблене; апгала- препсуна̄—тим, хто не бажає кармічних наслідків; карма—діяльність; йат—котре; тат—те; са̄ттвікам—у ґун̣і благочестя; учйате—називають.

Translation

Переклад

Il est dit que l’acte accompli selon les règles, sans attachement, sans attrait ni aversion, et sans rien attendre en retour, procède de la vertu.

Упорядкована діяльність, виконувана без прив’язаності, без любові або ненависті й без прагнення плодів, — є діяльністю в ґун̣і благочестя.

Purport

Коментар

Les devoirs réglementaires assignés par les Écritures à chacun des varṇas et āśramas, accomplis sans attachement, sans esprit de possession et donc sans attrait ni aversion, dans la conscience de Kṛṣṇa, pour satisfaire non sa propre personne mais le Suprême, relèvent de la vertu.

Якщо впорядковані фахові обов’язки, які ш́а̄стри приписують для різних класів й статусів суспільства, виконують без прихильності, без претензій на володіння чимось, і, отже, без усякої любові чи ненависті, в свідомості Кр̣шн̣и й на догоду Верховному Господеві, без прагнення насолоджуватись чи задовольняти себе, — така діяльність перебуває в ґун̣і благочестя.