Skip to main content

TEXTS 26-27

TEXTS 26-27

Texte

Tekst

sad-bhāve sādhu-bhāve ca
sad ity etat prayujyate
praśaste karmaṇi tathā
sac-chabdaḥ pārtha yujyate
sad-bhāve sādhu-bhāve ca
sad ity etat prayujyate
praśaste karmaṇi tathā
sac-chabdaḥ pārtha yujyate
yajñe tapasi dāne ca
sthitiḥ sad iti cocyate
karma caiva tad-arthīyaṁ
sad ity evābhidhīyate
yajñe tapasi dāne ca
sthitiḥ sad iti cocyate
karma caiva tad-arthīyaṁ
sad ity evābhidhīyate

Synonyms

Synonyms

sat-bhāve: dans le sens de la nature de l’Absolu; sādhu-bhāve: dans le sens de la nature du dévot; ca: aussi; sat: le mot sat; iti: ainsi; etat: cela; prayujyate: est employé; praśaste: authentiques; karmaṇi: pour les activités; tathā: aussi; sat-śabdaḥ: le son; pārtha: ô fils de Pṛthā; yujyate: est employé; yajñe: pour le sacrifice; tapasi: pour l’austérité; dāne: pour la charité; ca: aussi; sthitiḥ: la situation; sat: l’Absolu; iti: ainsi; ca: et; ucyate: est prononcé; karma: l’action; ca: aussi; eva: certes; tat: pour cela; arthīyam: destinée; sat: l’Absolu; iti: ainsi; eva: certes; abhidhīyate: est indiqué.

sat-bhāve — Kõigekõrgema olemuse tähenduses; sādhu-bhāve — pühendunu olemuse tähenduses; ca — samuti; sat — sõna sat; iti — sedasi; etat — seda; prayujyate — kasutatakse; praśaste — autoriteetses; karmaṇi — tegevused; tathā — samuti; sat-śabdaḥ — heli sat; pārtha — oo, Pṛthā poeg; yujyate — kasutatakse; yajñe — ohverduses; tapasi — askeesis; dāne — annetuses; ca — samuti; sthitiḥ — olukord; sat — Kõigekõrgem; iti — sel moel; ca — ja; ucyate — lausutakse; karma — töö; ca — samuti; eva — kindlasti; tat — selleks; arthīyam — mõeldud; sat — Kõigekõrgem; iti — sel moel; eva — kindlasti; abhidhīyate — tähistatakse.

Translation

Translation

Ô fils de Pṛthā, on désigne par le mot sat non seulement la Vérité Absolue, objet du sacrifice dévotionnel, mais aussi l’auteur du sacrifice, ainsi que le sacrifice proprement dit, l’austérité et la charité qui, en accord avec l’Absolu, visent le plaisir de la Personne Suprême.

Oo, Pṛthā poeg, pühendumusega sooritatud ohverdused on suunatud Absoluutsele Tõele ning sellele viidatakse sõnaga „sat". Sellise ohverduse sooritaja kannab samuti nimetust „sat", niisamuti nagu kõik need ohverdused, askeesid ja annetused, mis on oma olemuselt absoluutsed ning mille eesmärgiks on rõõmustada Kõrgeimat Isikut.

Purport

Purport

Les mots praśaste karmaṇi (devoirs prescrits) indiquent qu’il existe de nombreuses prescriptions dans les Écritures védiques consistant en des rites purificatoires qui commencent dès la conception de l’enfant et se poursuivent jusqu’au terme de l’existence. Ces rites purificatoires sont exécutés pour que l’être vivant obtienne la libération ultime. Et lors de leur exécution, il est recommandé de faire vibrer les sons oṁ tat sat.

Quant aux mots sad-bhāve et sādhu-bhāve, ils désignent le niveau absolu. On appelle sattva les actions accomplies dans la conscience de Kṛṣṇa et sādhu celui qui comprend parfaitement la nature de ces actes. Le Śrīmad-Bhāgavatam (3.25.25) enseigne que l’on ne peut appréhender clairement les sujets spirituels qu’en la compagnie des dévots. Les mots utilisés sont satāṁ prasaṅgāt. Le savoir transcendantal ne peut s’acquérir qu’auprès de personnes spirituellement élevées. Lorsqu’un maître initie un disciple ou lui remet le cordon sacré, il fait résonner les sons oṁ tat sat. De même, dans tout yajña, l’objet est l’Absolu, oṁ tat sat.

On désigne par tad-arthīyam tout service offert à ce qui représente l’Absolu, comme le fait de participer aux activités du temple (cuisine ou autre) et à la diffusion des gloires du Seigneur. Ces mots suprêmes, oṁ tat sat, servent à parfaire tout acte et confèrent la plénitude à toute chose.

Sõnad praśaste karmaṇi ehk „ettekirjutatud kohustused" viitavad sellele, et vedakirjanduses on ette kirjutatud mitmeid tegevusi, mille eesmärgiks on puhastada inimese eksistentsi alates sündimisest kuni surmani. Sellised puhastumisprotsessid on mõeldud elusolendi lõplikuks vabanemiseks. Kõikide nende tegevuste juures soovitatakse lausuda oṁ tat sat. Sõnad sad-bhāve ja sādhu-bhāve viitavad transtsendentaalsele positsioonile. Kṛṣṇa teadvuses tegutsemist nimetatakse sattvaks ning seda isikut, kes on täielikult teadlik tegevustest Kṛṣṇa teadvuses, nimetatakse sādhuks. „Śrīmad- Bhāgavatamis" (3.25.25) öeldakse, et transtsendentaalsed teemad saavad selgeks pühendunutega suheldes. Seda öeldakse sõnadega satāṁ prasaṅgāt. Ilma hea suhtlemiseta ei saa inimene omandada transtsendentaalseid teadmisi. Kui vaimne õpetaja pühitseb õpilast või annab talle püha nööri, lausub ta samuti oṁ tat sat. Samamoodi on kõik yajñad suunatud Kõigekõrgemale, keda tähistavad sõnad oṁ tat sat. Sõna tad-arthīyam tähendab selle teenimist, mis esindab Kõigekõrgemat. Selle all mõeldakse ka selliseid teenistusi nagu Jumalale templis toidu valmistamist või muudes töödes kaasaaitamist – üldse kõiki töid, mille eesmärgiks on Jumala hiilguse kuulutamine. Seega kasutatakse neid kõrgeimaid sõnu oṁ tat sat mitmel viisil selleks, et muuta kõik tegevused täiuslikeks ning terviklikeks.