Skip to main content

TEXT 25

VERŠ 25

Texte

Verš

tad ity anabhisandhāya
phalaṁ yajña-tapaḥ-kriyāḥ
dāna-kriyāś ca vividhāḥ
kriyante mokṣa-kāṅkṣibhiḥ
tad ity anabhisandhāya
phalaṁ yajña-tapaḥ-kriyāḥ
dāna-kriyāś ca vividhāḥ
kriyante mokṣa-kāṅkṣibhiḥ

Synonyms

Synonyma

tat: cela; iti: ainsi; anabhisandhāya: sans désirer; phalam: de bénéfices matériels; yajña: de sacrifice; tapaḥ: et d’austérité; kriyāḥ: les actes; dāna: de charité; kriyāḥ: les actes; ca: aussi; vividhāḥ: variés; kriyante: sont faits; mokṣa-kāṅkṣibhiḥ: par ceux qui désirent vraiment la libération.

tat — to; iti — tak; anabhisandhāya — bez túžby; phalam — plodonosný výsledok; yajña — obeť; tapaḥ — pokánie; kriyāḥ — činy; dāna — milodary; kriyāḥ — činy; ca — tiež; vividhāḥ — rôzne; kriyante — vykonávané; mokṣa-kāṅkṣibhiḥ — tí, ktorí naozaj túžia po vyslobodení.

Translation

Překlad

On doit accomplir sacrifices, austérités et actes charitables en prononçant le mot tat sans en attendre aucun bénéfice matériel, car le but de ces activités transcendantales est de s’affranchir des chaînes de la matière.

So slovom 'tat' by mal človek vykonávať rôzne obete, pokánia a dobročinnosti, netúžiac po ich plodoch. Zmyslom takých transcendentálnych činností je vyslobodiť sa z hmotného zajatia.

Purport

Význam

Qui souhaite atteindre le niveau spirituel ne doit convoiter aucun profit matériel. Il faut agir afin d’obtenir le plus précieux des biens: le retour à Dieu, dans le royaume spirituel.

Ak sa chce človek povýšiť na duchovnú úroveň, nemal by pracovať pre hmotný zisk. Činnosti by mali byť vykonávané za účelom dosiahnuť konečný cieľ — vrátiť sa do duchovného kráľovstva, späť domov, späť k Bohu.