Skip to main content

TEXT 25

TEXT 25

Texte

Tekst

tad ity anabhisandhāya
phalaṁ yajña-tapaḥ-kriyāḥ
dāna-kriyāś ca vividhāḥ
kriyante mokṣa-kāṅkṣibhiḥ
tad ity anabhisandhāya
phalaṁ yajña-tapaḥ-kriyāḥ
dāna-kriyāś ca vividhāḥ
kriyante mokṣa-kāṅkṣibhiḥ

Synonyms

Synonyms

tat: cela; iti: ainsi; anabhisandhāya: sans désirer; phalam: de bénéfices matériels; yajña: de sacrifice; tapaḥ: et d’austérité; kriyāḥ: les actes; dāna: de charité; kriyāḥ: les actes; ca: aussi; vividhāḥ: variés; kriyante: sont faits; mokṣa-kāṅkṣibhiḥ: par ceux qui désirent vraiment la libération.

tat — den; iti — således; anabhisandhāya — idet man ikke ønsker; phalam — det frugtstræbende resultat; yajña — af offerhandling; tapaḥ — og askese; kriyāḥ — aktiviteter; dāna — af velgørenhed; kriyāḥ — ydelser; ca — også; vividhāḥ — forskellige; kriyante — udføres; mokṣa-kāṅkṣibhiḥ — af dem, der virkelig ønsker befrielse.

Translation

Translation

On doit accomplir sacrifices, austérités et actes charitables en prononçant le mot tat sans en attendre aucun bénéfice matériel, car le but de ces activités transcendantales est de s’affranchir des chaînes de la matière.

Uden at stræbe efter frugterne af sine handlinger bør man udføre offerhandlinger, askese og velgørenhed med ordet “tat”. Formålet med sådanne transcendentale aktiviteter er at slippe fri af de materielle forviklinger.

Purport

Purport

Qui souhaite atteindre le niveau spirituel ne doit convoiter aucun profit matériel. Il faut agir afin d’obtenir le plus précieux des biens: le retour à Dieu, dans le royaume spirituel.

FORKLARING: Man må ikke handle med materiel vinding for øje, hvis man gerne vil ophøjes til den åndelige position. Man skal handle for i sidste ende at blive overført til det åndelige rige og vende hjem, tilbage til Guddommen.