Skip to main content

TEXT 25

TEXT 25

Texte

Verš

tad ity anabhisandhāya
phalaṁ yajña-tapaḥ-kriyāḥ
dāna-kriyāś ca vividhāḥ
kriyante mokṣa-kāṅkṣibhiḥ
tad ity anabhisandhāya
phalaṁ yajña-tapaḥ-kriyāḥ
dāna-kriyāś ca vividhāḥ
kriyante mokṣa-kāṅkṣibhiḥ

Synonyms

Synonyma

tat: cela; iti: ainsi; anabhisandhāya: sans désirer; phalam: de bénéfices matériels; yajña: de sacrifice; tapaḥ: et d’austérité; kriyāḥ: les actes; dāna: de charité; kriyāḥ: les actes; ca: aussi; vividhāḥ: variés; kriyante: sont faits; mokṣa-kāṅkṣibhiḥ: par ceux qui désirent vraiment la libération.

tat — to; iti — takto; anabhisandhāya — bez touhy; phalam — po výsledcích; yajña — oběti; tapaḥ — askeze; kriyāḥ — činnosti; dāna — dávání milodarů; kriyāḥ — činnosti; ca — a; vividhāḥ — různé; kriyante — jsou konány; mokṣa-kāṅkṣibhiḥ — těmi, kdo skutečně touží po osvobození.

Translation

Překlad

On doit accomplir sacrifices, austérités et actes charitables en prononçant le mot tat sans en attendre aucun bénéfice matériel, car le but de ces activités transcendantales est de s’affranchir des chaînes de la matière.

Je třeba různých druhů obětí, askeze a dobročinnosti, které mají být provázeny slovem tat, bez touhy po výsledcích. Účelem těchto transcendentálních činností je vysvobodit se z hmotného zapletení.

Purport

Význam

Qui souhaite atteindre le niveau spirituel ne doit convoiter aucun profit matériel. Il faut agir afin d’obtenir le plus précieux des biens: le retour à Dieu, dans le royaume spirituel.

Aby živá bytost dospěla na duchovní úroveň, nesmí jednat s cílem hmotného zisku, ale s cílem dosažení vrcholného úspěchu—přemístění do duchovního království, zpátky domů, zpátky k Bohu.