Skip to main content

TEXT 18

VERŠ 18

Texte

Verš

ahaṅkāraṁ balaṁ darpaṁ
kāmaṁ krodhaṁ ca saṁśritāḥ
mām ātma-para-deheṣu
pradviṣanto ’bhyasūyakāḥ
ahaṅkāraṁ balaṁ darpaṁ
kāmaṁ krodhaṁ ca saṁśritāḥ
mām ātma-para-deheṣu
pradviṣanto ’bhyasūyakāḥ

Synonyms

Synonyma

ahaṅkāram: le faux ego; balam: la puissance; darpam: l’orgueil; kāmam: la concupiscence; krodham: la colère; ca: aussi; saṁśritāḥ: ayant pris refuge en; mām: Moi; ātma: leur propre; para: et en d’autres; deheṣu: corps; pradviṣantaḥ: blasphémant; abhyasūyakāḥ: envieux.

ahaṅkāram — falošným egom; balam — silou; darpam — pýchou; kāmam — žiadostivosťou; krodham — hnevom; ca — tiež; saṁśritāḥ — ktorý sídli; mām — Mne; ātma — v ich vlastných; para — a v iných; deheṣu — telách; pradviṣantaḥ — rúhajú sa; abhyasūyakāḥ — závistiví.

Translation

Překlad

Égarés par le faux ego, la puissance, l’orgueil, la concupiscence et la colère, les démons blasphèment la vraie religion et M’envient, Moi la Personne Suprême, qui réside dans leurs corps et dans celui des autres.

Zmätení falošným egom, silou, pýchou, žiadostivosťou a hnevom, závidia démonskí ľudia Najvyššiemu Pánovi, ktorý sídli v ich vlastných telách i telách druhých, a rúhajú sa pravému náboženstvu.

Purport

Význam

Parce qu’il est toujours hostile à la suprématie de Dieu, l’homme démoniaque répugne à croire en les Écritures. Il est envieux des Écritures et de Dieu, la Personne Suprême. Tel est le résultat de son soi-disant prestige, de sa richesse et de sa puissance. Il ignore que sa vie présente conditionne sa vie prochaine. Du reste, il est malveillant envers lui-même autant qu’envers les autres. C’est pourquoi il violente son propre corps, aussi bien que celui d’autrui. Dénué de savoir, il n’a que faire du contrôle souverain de la Personne Suprême. Et comme il est envieux, il avance des arguments non fondés pour nier toute existence divine et rejeter l’autorité scripturaire. Dans chacun de ses actes, il se croit indépendant et tout-puissant. Il s’imagine que puisque nul ne l’égale en force, en pouvoir ou en richesse, il peut agir à sa guise sans qu’on puisse l’en empêcher. Et s’il rencontre un ennemi qui risque d’entraver sa quête du plaisir des sens, il élabore toutes sortes de plans pour s’en défaire.

Démonský človek, ktorý sa neustále protiví Božej autorite, nemá žiadnu vieru v písma. Je nevraživý voči písmam aj voči existencii Boha. Táto nenávisť je spôsobená takzvanou prestížou a hromadením bohatstva a moci. Nevie, že tento život je iba prípravou na ďalší život. Závidí sám sebe, aj druhým. Preto sa dopúšťa násilia na svojom vlastnom tele aj na telách druhých. Nemá poznanie, a preto sa nezaujíma o zvrchovanú moc Najvyššej Božskej Osobnosti. Pretože závidí písmam a Najvyššej Božskej Osobnosti, predkladá falošné argumenty proti existencii Boha a popiera autoritu písiem. Považuje sa za nezávislého a mocného v každej činnosti a súdi, že nakoľko sa mu v jeho sile, bohatstve a moci nikto nevyrovná, môže si robiť, čo chce a nik ho nemôže zastaviť. Ak sa objaví nepriateľ, ktorý by mohol ohroziť úspešné uskutočnenie jeho úmyslov, plánuje, ako by ho svojou mocou mohol zničiť.