Skip to main content

TEXT 14

VERŠ 14

Texte

Verš

ahaṁ vaiśvānaro bhūtvā
prāṇināṁ deham āśritaḥ
prāṇāpāna-samāyuktaḥ
pacāmy annaṁ catur-vidham
ahaṁ vaiśvānaro bhūtvā
prāṇināṁ deham āśritaḥ
prāṇāpāna-samāyuktaḥ
pacāmy annaṁ catur-vidham

Synonyms

Synonyma

aham: Je; vaiśvānaraḥ: par le feu de la digestion, Ma manifestation plénière; bhūtvā: devenant; prāṇinām: de tous les êtres; deham: dans le corps; āśritaḥ: situé; prāṇa: l’air qui sort; apāna: l’air qui descend; samāyuktaḥ: gardant l’équilibre; pacāmi: Je digère; annam: nourriture; catur-vidham: les quatre sortes de.

aham — Ja; vaiśvānaraḥ — Moja úplná časť v podobe tráviaceho ohňa; bhūtvā — stáva sa; prāṇinām — všetkých živých tvorov; deham — v telách; āśritaḥ — umiestnený; prāṇa — vychádzajúci vzduch; apāna — vchádzajúci vzduch; samāyuktaḥ — udržovať rovnováhu; pacāmi — trávim; annam — potrava; catuḥ-vidham — štyri druhy.

Translation

Překlad

Je suis le feu de la digestion en chaque être vivant et Je Me joins au souffle vital, inspiré comme expiré, pour que les quatre sortes d’aliments soient digérés.

Som tráviaci oheň v telách všetkých živých tvorov a spolu s vchádzajúcim a vychádzajúcim životným dychom spaľujem štyri druhy potravy.

Purport

Význam

Nous comprenons à la lumière des śāstras ayurvédiques qu’un feu digère la nourriture dans l’estomac. Quand ce feu est faible, la faim ne se manifeste pas. Mais quand il gagne en vigueur, la faim se fait ressentir. Parfois, lorsqu’il cesse de brûler normalement, nous devons nous faire prescrire un traitement. Mais dans tous les cas, il représente Dieu, la Personne Suprême. Les mantras védiques (Bṛhad-āraṇyaka Upaniṣad 5.9.1) confirment également que le Seigneur Suprême, ou Brahman, siège sous la forme d’un feu dans l’estomac, et digère tous les aliments (ayam agnir vaiśvānaro yo ’yam antaḥ puruṣe yenedam annaṁ pacyate).

Aussi, puisque le Seigneur permet la digestion de la nourriture, l’entité vivante est-elle dépendante même pour s’alimenter. Si le Seigneur Suprême ne S’occupait pas de sa digestion, il lui serait impossible de se nourrir. C’est donc bien le Seigneur qui produit et digère tout aliment, et c’est bien par Sa grâce que les êtres jouissent de la vie. Le Vedānta-sūtra (1.2.27) affirme lui aussi que le Seigneur est présent dans le son, dans le corps, dans l’air et même dans l’estomac, où Il est la force digestive: śabdādibhyo ’ntaḥ pratiṣṭhānāc ca. Kṛṣṇa est cette force qui permet la digestion des quatre sortes d’aliments – ceux qu’on avale, mâche, lèche ou suce.

Podľa Āyur-vedskej śāstry sa v žalúdku nachádza oheň, ktorý pomáha pri trávení tým, že spaľuje všetku potravu. Ak tento oheň nehorí, nemáme hlad, no len čo sa rozhorí, dostaví sa pocit hladu. Ak je tento oheň narušený, musíme sa liečiť. Tento oheň zastupuje Najvyššiu Božskú Osobnosť. Vedske mantry (Bṛhad-āraṇyaka Upaniṣad 5.9.1) potvrdzujú, že Najvyšší Pán alebo Brahman sídli v žalúdku v podobe ohňa, ktorý zažíva potravu (ayam agnir vaiśvānaro yo`yam antaḥ puruṣe yenedam annaṁ pacyate). Keďže nám pomáha pri trávení, nie sme v prijímaní potravy nezávislí. Bez pomoci Najvyššieho Pána by sme nemohli ani jesť. On teda produkuje a zažíva potravu, a my sa môžeme tešiť zo života len Jeho milosťou. To potvrdzuje aj Vedānta-sūtra (1.2.27). “Pán je vo zvuku, vo vzduchu, v tele a dokonca aj v žalúdku ako spaľujúca sila (śabdādibhyo`ntaḥ pratiṣṭhānāc ca).“ Potrava sa delí na štyri druhy podľa toho, či sa prehĺta, kúše, líže alebo saje a Śrī Kṛṣṇa je zažívacou silou, ktorá ju všetku spaľuje.