Skip to main content

TEXT 13

VERŠ 13

Texte

Verš

gām āviśya ca bhūtāni
dhārayāmy aham ojasā
puṣṇāmi cauṣadhīḥ sarvāḥ
somo bhūtvā rasātmakaḥ
gām āviśya ca bhūtāni
dhārayāmy aham ojasā
puṣṇāmi cauṣadhīḥ sarvāḥ
somo bhūtvā rasātmakaḥ

Synonyms

Synonyma

gām: dans les planètes; āviśya: entrant; ca: aussi; bhūtāni: les êtres; dhārayāmi: soutiens; aham: Je; ojasā: par Ma puissance; puṣṇāmi: nourris; ca: et; auṣadhīḥ: les aliments végétaux; sarvāḥ: tous; somaḥ: la lune; bhūtvā: devenant; rasa-ātmakaḥ: donnant la saveur.

gām — planéty; āviśya — vstupujem; ca — tiež; bhūtāni — živé bytosti; dhārayāmi — udržujem; aham — Ja; ojasā — Mojou energiou; puṣṇāmi — vyživujem; ca — a; auṣadhīḥ — zelenina; sarvāḥ — všetky; somaḥ — Mesiac; bhūtvā — budúci; rasa-ātmakaḥ — dodáva šťavu.

Translation

Překlad

Je pénètre chaque planète, et grâce à Mon énergie, les maintiens toutes dans leur orbite. Je deviens la lune, et donne ainsi la saveur à tous les végétaux.

Vstupujem do všetkých planét a udržiavam ich Svojou energiou na ich obežných dráhach. Ako Mesiac vyživujem vlahou všetky rastliny.

Purport

Význam

Comprenons que seule l’énergie du Seigneur permet aux planètes de flotter dans l’espace. Le Seigneur entre en chaque atome, en chaque planète et en chaque être vivant. La Brahma-saṁhitā nous enseigne en effet que le Paramātmā, l’émanation plénière de Dieu, la Personne Suprême, pénètre l’univers, les planètes, l’être vivant, et même l’atome. Et parce qu’Il pénètre ainsi en eux, toute chose se manifeste de façon appropriée. Tant que l’âme est présente, un homme peut flotter sur l’eau, mais dès que l’étincelle vivante s’en va, il coule. Certes, une fois décomposé, son corps flottera à nouveau, tel un brin de paille, mais à l’instant de la mort, il coule. De même, c’est parce que l’énergie souveraine de Dieu, la Personne Suprême, les pénètre que toutes les planètes flottent dans l’espace. Son énergie soutient chaque planète, comme si elles n’étaient qu’une poignée de poussière. Si l’on tient de la poussière dans son poing, elle ne risque pas de tomber, mais il en va tout autrement si on la projette en l’air. Ainsi, c’est le poing de la forme universelle du Seigneur qui tient les planètes qu’on voit flotter dans l’espace. Par Sa puissance et Son énergie, toute chose, mobile ou immobile, est maintenue à sa place.

Les hymnes védiques disent que c’est grâce à Dieu, la Personne Suprême, que le soleil brille et que les planètes poursuivent régulièrement leur course. Sans Lui, toutes les planètes, comme de la poussière jetée en l’air, s’éparpilleraient et se désagrégeraient. De même, c’est grâce à Lui que la lune nourrit l’ensemble des végétaux, qui acquièrent ainsi, sous l’influence de ses rayons, leur délicieuse saveur. Sans elle, ils ne pourraient ni pousser, ni devenir succulents. Les hommes ne travaillent, ne vivent confortablement et ne jouissent de la nourriture que par ce que leur donne le Seigneur Suprême. Sans Lui, l’espèce humaine ne pourrait survivre. Le mot rasātmakaḥ est à retenir: il indique que les aliments ne deviennent délectables que parce que le Seigneur agit par le biais de la lune.

Môžme vyrozumieť, že planéty sa vznášajú vo vesmíre len vďaka Kṛṣṇovej energii. Pán vstupuje do každého atómu, do každej živej bytosti. V Brahma-saṁhite sa píše, že úplná expanzia Najvyššej Božskej Osobnosti, Paramātmā, vstupuje do všetkých planét, do živých bytostí a dokonca aj do atómov. Vďaka Jeho prítomnosti sa všetko náležite prejavuje. Ak je duša prítomná v tele, človek sa môže udržať na hladine, zatiaľ čo mŕtve telo, ktoré duša opustila, sa potopí. Pochopiteľne, aj telo v rozklade môže plávať na vode, podobne ako tráva alebo iné veci, no v okamihu smrti sa potopí. Na tom istom princípe sa zakladá aj pohyb planét, ktoré sa vznášajú vo vesmíre vďaka vyššej energii Najvyššieho Pána. Jeho energia udržiava každú planétu v priestore, akoby to bolo iba obyčajné zrnko prachu. Dokým držíme prach v ruke, nemôže spadnúť, no ak ho vyhodíme do vzduchu, začne padať smerom k zemi. Všetky planéty, ktoré sa vznášajú vo vesmíre, sú udržiavané rukami vesmírnej podoby Najvyššieho Pána. Vďaka Jeho sile a energii zostávajú všetky pohyblivé i nehybné predmety na svojich miestach. Vo Vedach sa píše, že Slnko svieti a planéty sa vznášajú na svojich orbitoch vďaka Najvyššej Božskej Osobnosti. Bez Neho by sa všetky planéty roztrúsili ako zrnká prachu vo vzduchu a zanikli by. Vďaka Najvyššej Božskej Osobnosti dodáva Mesiac živiny rastlinstvu a jeho pôsobením dostáva zelenina špecifickú chuť. Bez mesačného svitu by zelenina nemohla ani vyrásť, ani byť chutná či šťavnatá. Ľudia pracujú, nažívajú v hojnosti a tešia sa z jedla len vďaka tomu, že im Najvyšší Pán dodáva všetky nevyhnutné veci. Bez Jeho milosti by ľudské pokolenie vyhynulo. Slovo rasātmakaḥ je veľmi dôležité. Všetko získava chuť milosťou Najvyššieho Pána pôsobením mesačného svitu.