Skip to main content

TEXT 7

TEXT 7

Texte

Verš

rajo rāgātmakaṁ viddhi
tṛṣṇā-saṅga-samudbhavam
tan nibadhnāti kaunteya
karma-saṅgena dehinam
rajo rāgātmakaṁ viddhi
tṛṣṇā-saṅga-samudbhavam
tan nibadhnāti kaunteya
karma-saṅgena dehinam

Synonyms

Synonyma

rajaḥ: le mode d’infuence de la passion; rāga-ātmakam: né du désir ou de la concupiscence; viddhi: sache; tṛṣṇā: avec une soif ardente; saṅga: contact; samudbhavam: produit du; tat: cela; nibadhnāti: lie; kaunteya: ô fils de Kuntī; karma-saṅgena: au contact des actes intéressés; dehinam: l’âme incarnée.

rajaḥ — kvalita vášně; rāga-ātmakam — charakterizovaná touhou či chtíčem; viddhi — věz; tṛṣṇā — s dychtěním; saṅga — styk; samudbhavam — povstávající ze; tat — to; nibadhnāti — poutá; kaunteya — ó synu Kuntī; karma-saṅgena — stykem s plodonosným jednáním; dehinam — vtěleného.

Translation

Překlad

Ô fils de Kuntī, le mode d’influence de la passion naît de désirs ardents et illimités et lie l’âme incarnée aux actes intéressés.

Kvalita vášně pochází z nekonečných žádostí a tužeb, synu Kuntī, a kvůli tomu je vtělená živá bytost poutána k hmotným plodonosným činům.

Purport

Význam

Le mode d’influence de la passion est caractérisé par l’attrait que l’homme et la femme exercent l’un sur l’autre. La femme est attirée par l’homme, et l’homme par la femme. Tel est l’effet de la passion. Et lorsque l’influence de ce guṇa augmente, le désir de jouir de la matière et des sens s’accroît. L’homme dominé par la passion veut, pour se satisfaire, recevoir les honneurs de la société ou de la patrie. Il aspire à une vie familiale heureuse, souhaite avoir de beaux enfants, une bonne épouse et un foyer confortable. Tels sont donc les fruits de la passion. Et tant que l’homme les convoitera, il devra s’astreindre à un dur labeur. C’est pourquoi ce verset nous explique clairement que celui qui est au contact des fruits de ses activités s’enchaîne à ses actes. Pour contenter sa femme, ses enfants, la société, et pour maintenir sa réputation, l’homme doit travailler. Le monde matériel tout entier est donc plus ou moins gouverné par la passion. La société moderne est considérée évoluée selon les critères de la passion, alors que jadis, c’était quand elle était régie par la vertu que l’on jugeait une civilisation avancée. S’il n’est pas de libération pour les êtres que gouverne la vertu, que dire de ceux qu’enchaîne la passion.

Kvalita vášně je charakterizována vzájemnou přitažlivostí mezi mužem a ženou. Žena přitahuje muže a muž zase přitahuje ženu. Když tato kvalita vzroste, člověk začne přímo dychtit po hmotném požitku. Chce uspokojovat smysly. Proto si přeje být uznáván společností či národem a mít šťastnou rodinu s hodnými dětmi a pěknou ženou a vlastní dům. To jsou výsledky kvality vášně. Dokud někdo dychtí po těchto věcech, musí těžce pracovat. Zde je jasně řečeno, že se dostane do styku s plody svého jednání, které ho tak spoutá. Musí pracovat, aby potěšil svou ženu, děti a společnost a všichni si ho i nadále vážili. Celý hmotný svět je tedy víceméně pod vlivem kvality vášně. Ta je měřítkem, podle něhož je moderní civilizace považována za pokročilou. Dříve byla tímto měřítkem kvalita dobra. Jestliže ani ti, kdo jsou na úrovni kvality dobra, nedosáhnou osvobození, což potom osoby spoutané kvalitou vášně?