Skip to main content

TEXT 5

TEXT 5

Texte

Текст

sattvaṁ rajas tama iti
guṇāḥ prakṛti-sambhavāḥ
nibadhnanti mahā-bāho
dehe dehinam avyayam
саттвам̇ раджас тама іті
ґун̣а̄х̣ пракр̣ті-самбгава̄х̣
нібадгнанті маха̄-ба̄хо
дехе дехінам авйайам

Synonyms

Послівний переклад

sattvam: la vertu; rajaḥ: la passion; tamaḥ: l’ignorance; iti: ainsi; guṇāḥ: les propriétés; prakṛti: la nature matérielle; sambhavāḥ: produites par; nibadhnanti: conditionnent; mahā-bāho: ô Arjuna aux bras puissants; dehe: dans le corps; dehinam: l’être; avyayam: éternel.

саттвам ґун̣а доброчесності; раджах̣ ґун̣а пристрасті; тамах̣ґун̣а невігластва; іті—таким чином; ґун̣а̄х̣—якості; пракр̣ті—матеріальної природи; самбгава̄х̣—витворені з; нібадгнанті— обумовлюють; маха̄-ба̄хо—о міцнорукий; дехе—у тілі; дехінам— живу істоту; авйайам—вічного.

Translation

Переклад

La nature matérielle est constituée de trois guṇas: la vertu, la passion et l’ignorance. Lorsque l’être vivant éternel entre en contact avec elle, ô Arjuna aux bras puissants, il en subit le conditionnement.

Матеріальну природу складають три ґун̣и: благочестя, пристрасть та невігластво. І коли вічна жива істота входить у зв’язок з природою, о міцнорукий Арджуно, ці ґун̣и обумовлюють її.

Purport

Коментар

Parce qu’il est d’essence spirituelle, l’être vivant n’a rien à voir avec la nature matérielle. Toutefois, quand il en subit le conditionnement, il agit sous l’emprise des trois guṇas. Les êtres conditionnés sont dotés de corps différents, correspondant chacun à l’un ou l’autre des divers aspects de la nature et, par conséquent, leurs actes sont également influencés par cette nature. C’est du reste pourquoi ils éprouvent toute une variété de joies et de souffrances.

Жива істота, бувши трансцендентною, не має нічого спільного з матеріальною природою. Але її обумовлює матеріальний світ, і тому вона діє під чарами трьох ґун̣ матеріальної природи. Живі істоти мають різні типи тіл, що відповідають різним аспектам природи, і вони змушені діяти згідно з цією природою. Такою є причина різноманітності проявлень щастя та страждань.