Skip to main content

TEXT 5

TEXT 5

Texte

Verš

sattvaṁ rajas tama iti
guṇāḥ prakṛti-sambhavāḥ
nibadhnanti mahā-bāho
dehe dehinam avyayam
sattvaṁ rajas tama iti
guṇāḥ prakṛti-sambhavāḥ
nibadhnanti mahā-bāho
dehe dehinam avyayam

Synonyms

Synonyma

sattvam: la vertu; rajaḥ: la passion; tamaḥ: l’ignorance; iti: ainsi; guṇāḥ: les propriétés; prakṛti: la nature matérielle; sambhavāḥ: produites par; nibadhnanti: conditionnent; mahā-bāho: ô Arjuna aux bras puissants; dehe: dans le corps; dehinam: l’être; avyayam: éternel.

sattvam — kvalita dobra; rajaḥ — kvalita vášně; tamaḥ — kvalita nevědomosti; iti — tak; guṇāḥ — kvality; prakṛti — hmotná příroda; sambhavāḥ — tvořící; nibadhnanti — podmiňují; mahā-bāho — ó muži mocných paží; dehe — v tomto těle; dehinam — živou bytost; avyayam — věčnou.

Translation

Překlad

La nature matérielle est constituée de trois guṇas: la vertu, la passion et l’ignorance. Lorsque l’être vivant éternel entre en contact avec elle, ô Arjuna aux bras puissants, il en subit le conditionnement.

Hmotná příroda se skládá ze tří kvalit — dobra, vášně a nevědomosti. Arjuno, bojovníku mocných paží, když věčná živá bytost přijde do styku s přírodou, je těmito kvalitami podmíněna.

Purport

Význam

Parce qu’il est d’essence spirituelle, l’être vivant n’a rien à voir avec la nature matérielle. Toutefois, quand il en subit le conditionnement, il agit sous l’emprise des trois guṇas. Les êtres conditionnés sont dotés de corps différents, correspondant chacun à l’un ou l’autre des divers aspects de la nature et, par conséquent, leurs actes sont également influencés par cette nature. C’est du reste pourquoi ils éprouvent toute une variété de joies et de souffrances.

Živá bytost je transcendentální, a nemá tedy s touto hmotnou přírodou nic společného. Jelikož ale začala být podmíněna hmotným světem, jedná pod vlivem tří kvalit hmotné přírody. Podle jejich vlivu mají živé bytosti rozličné druhy těl a jsou nuceny jednat odpovídajícím způsobem. To je příčinou různých podob štěstí a neštěstí.