Skip to main content

TEXT 30

VERŠ 30

Texte

Verš

prakṛtyaiva ca karmāṇi
kriyamāṇāni sarvaśaḥ
yaḥ paśyati tathātmānam
akartāraṁ sa paśyati
prakṛtyaiva ca karmāṇi
kriyamāṇāni sarvaśaḥ
yaḥ paśyati tathātmānam
akartāraṁ sa paśyati

Synonyms

Synonyma

prakṛtyā: par la nature matérielle; eva: certes; ca: aussi; karmāṇi: les activités; kriyamāṇāni: accomplies; sarvaśaḥ: à tous égards; yaḥ: quiconque; paśyati: voit; tathā: aussi; ātmānam: le soi; akartāram: celui qui n’agit pas; saḥ: il; paśyati: voit parfaitement.

prakṛtyā — hmotnou prírodou; eva — iste; ca — tiež; karmāṇi — skutky; kriyamāṇāni — vykonávať; sarvaśaḥ — za každých okolností; yaḥ — ten, kto; paśyati — vidí; tathā — tiež; ātmānam — on sám; akartāram — nečinný; saḥ — on; paśyati — dokonale vidí.

Translation

Překlad

Qui comprend que le corps, né de la nature matérielle, accomplit toute action et que jamais le soi n’agit voit les choses dans leur juste perspective.

Kto chápe, že všetky činnosti vykonáva telo vytvorené hmotnou prírodou, a vidí, že vlastné ja nekoná nič, ten vpravde vidí.

Purport

Význam

La nature matérielle crée le corps selon les directives de l’Âme Suprême, et aucune activité liée au corps n’appartient à l’être lui-même. Tous ses actes, heureux ou malheureux, lui sont imposés par sa constitution corporelle. Le soi demeure distinct des activités physiques proprement dites. Le corps est obtenu en fonction des désirs passés de l’être. Pour les satisfaire, l’être utilise le corps qui lui a été donné. Autrement dit, le corps est une machine conçue par le Seigneur Suprême pour que l’être conditionné puisse combler ses désirs, lesquels sont source de difficultés tant dans le plaisir que dans la souffrance. Cette vision transcendantale de l’être permet, lorsqu’on la développe, de se détacher des activités du corps. Qui a cette vision voit les choses dans leur juste perspective.

Toto telo je stvorené hmotnou prírodou pod vedením Nadduše a fyzické činy nie sú činmi živej bytosti. Všetko, čo človek robí — či mu to už prináša šťastie alebo utrpenie — je nútený konať vzhľadom na vlastnosti svojho tela. Vlastné ja však s týmito telesnými činnosťami nemá nič spoločné. Toto telo sme dostali následkom našich minulých túžob. Aby sme mohli tieto túžby realizovať, dostali sme telo, s pomocou ktorého konáme v súlade s našimi túžbami. Inými slovami, telo je stroj stvorený Najvyšším Pánom, ktorý nám tak umožnil uspokojovať naše túžby. Kvôli hmotným túžbam sa človek dostáva do úzkych, aby sa trápil alebo radoval. Keď si živá bytosť osvojí túto transcendentálnu víziu, udržuje odstup od telesných činností. Kto má takýto pohľad, vidí veci také, aké sú.