Skip to main content

TEXT 27

VERŠ 27

Texte

Verš

yāvat sañjāyate kiñcit
sattvaṁ sthāvara-jaṅgamam
kṣetra-kṣetrajña-saṁyogāt
tad viddhi bharatarṣabha
yāvat sañjāyate kiñcit
sattvaṁ sthāvara-jaṅgamam
kṣetra-kṣetrajña-saṁyogāt
tad viddhi bharatarṣabha

Synonyms

Synonyma

yāvat: quoi que; saṁjāyate: vient à être; kiñcit: quoi que ce soit; sattvam: existence; sthāvara: immobile; jaṅgamam: mobile; kṣetra: le corps; kṣetra-jña: et celui qui connaît le corps; saṁyogāt: l’union entre; tat viddhi: tu dois savoir ceci; bharatarṣabha: ô meilleur des Bhāratas.

yāvat — čokoľvek; sañjāyate — deje sa; kiñcit — akokoľvek; sattvam — existencia; sthāvara — nehybne; jaṅgamam — pohyblivý; kṣetra — telo; kṣetra-jña — a znalec tela; saṁyogāt — spojené s; tat viddhi — musíš to vedieť; bharata-ṛṣabha — ó, vodca Bharatovcov.

Translation

Překlad

Apprends, ô meilleur des Bhāratas, que tout ce qui existe, le mobile comme l’immobile, n’est que le produit de l’interaction du champ et du connaissant.

Ó, vodca Bharatovcov, vedz, že všetko, čo vôkol seba vidíš, pohyblivé i nehybné, je iba spojením poľa pôsobnosti a znalca poľa.

Purport

Význam

Ce verset explique ce que sont la nature matérielle et l’être distinct, lesquels existaient tous deux avant la création du cosmos. Tout ce qui est créé n’est que le produit de l’interaction de l’être et de la matière. Certaines manifestations, comme les arbres, les collines et les montagnes, sont privées de mouvement, tandis que d’autres se meuvent. Mais toutes ne sont que le produit des diverses combinaisons de la nature inférieure et de la nature supérieure. Sans la présence de la nature supérieure, de l’être vivant, rien ne saurait évoluer. La matière est éternellement liée à la nature supérieure, et c’est le Seigneur Suprême qui effectue cette combinaison. Il est donc maître des deux natures, inférieure et supérieure. Il crée la nature matérielle dans laquelle Il introduit la nature supérieure. Ainsi, toutes les activités peuvent s’accomplir, toutes les manifestations se produire.

Tento verš hovorí ako o hmotnej prírode, tak aj o živých bytostiach, existujúcich ešte pred stvorením vesmíru. Všetko stvorené je kombináciou živej bytosti a hmotnej prírody. Mnohé výtvory, ako napr. stromy, hory a kopce, sú nehybné a mnohé iné sa pohybujú. No všetky sú kombináciami nižšej hmotnej energie a vyššej energie, živej bytosti. Bez dotyku vyššej energie — živej bytosti — by nič nemohlo rásť. Vzťah medzi hmotou a živou prírodou je večný a ich vzájomné pôsobenie sprostredkúva Najvyšší Pán. Pán je teda vládcom vyššej aj nižšej energie. Stvoril hmotnú prírodu, do ktorej umiestnil vyššiu energiu, a tak vznikli všetky druhy a všetky manifestácie.