Skip to main content

TEXT 27

27. VERS

Texte

Szöveg

yāvat sañjāyate kiñcit
sattvaṁ sthāvara-jaṅgamam
kṣetra-kṣetrajña-saṁyogāt
tad viddhi bharatarṣabha
yāvat sañjāyate kiñcit
sattvaṁ sthāvara-jaṅgamam
kṣetra-kṣetrajña-saṁyogāt
tad viddhi bharatarṣabha

Synonyms

Szó szerinti jelentés

yāvat: quoi que; saṁjāyate: vient à être; kiñcit: quoi que ce soit; sattvam: existence; sthāvara: immobile; jaṅgamam: mobile; kṣetra: le corps; kṣetra-jña: et celui qui connaît le corps; saṁyogāt: l’union entre; tat viddhi: tu dois savoir ceci; bharatarṣabha: ô meilleur des Bhāratas.

yāvat – bármikor; sañjāyate – születik; kiñcit – bármilyen; sattvam – létezésbe; sthāvara – mozdulatlan; jaṅgamam – mozgó; kṣetra – a testnek; kṣetra-jña – és a test ismerőjének; saṁyogāt – egységéből; tat viddhi – azt tudnod kell; bharata-ṛṣabha – ó, Bhāraták vezére.

Translation

Fordítás

Apprends, ô meilleur des Bhāratas, que tout ce qui existe, le mobile comme l’immobile, n’est que le produit de l’interaction du champ et du connaissant.

Ó, Bhāraták vezére, tudd meg, hogy minden, ami létezik, legyen az mozgó vagy mozdulatlan, csupán a tettek mezejének és a mező ismerőjének kombinációja.

Purport

Magyarázat

Ce verset explique ce que sont la nature matérielle et l’être distinct, lesquels existaient tous deux avant la création du cosmos. Tout ce qui est créé n’est que le produit de l’interaction de l’être et de la matière. Certaines manifestations, comme les arbres, les collines et les montagnes, sont privées de mouvement, tandis que d’autres se meuvent. Mais toutes ne sont que le produit des diverses combinaisons de la nature inférieure et de la nature supérieure. Sans la présence de la nature supérieure, de l’être vivant, rien ne saurait évoluer. La matière est éternellement liée à la nature supérieure, et c’est le Seigneur Suprême qui effectue cette combinaison. Il est donc maître des deux natures, inférieure et supérieure. Il crée la nature matérielle dans laquelle Il introduit la nature supérieure. Ainsi, toutes les activités peuvent s’accomplir, toutes les manifestations se produire.

Ez a vers az anyagi természetről és az élőlényről beszél. Mindkettő létezett már a kozmosz megteremtése előtt is. A teremtésben kivétel nélkül minden az élőlény és az anyagi természet kombinációja. Vannak mozdulatlan létezők, mint pl. a fák, a hegyek és a dombok, és számtalan mozgó lény is létezik. Mindegyik az anyagi természet és a felsőbbrendű természet, az élőlény kombinációja. Anélkül hogy kapcsolatba kerülne a felsőbbrendű természettel, vagyis az élőlénnyel, semmi sem képes növekedni. Az anyagi természet és a lelki természet kapcsolata örök időktől fogva fennáll, s kombinációjukat a Legfelsőbb Úr befolyásolja; Ő irányítja tehát a felsőbb- és az alsóbbrendű természetet is. Ő teremti az anyagi természetet, majd belehelyezi a felsőbbrendű természetet. Így jön létre minden tett és megnyilvánulás.