Skip to main content

TEXT 8

VERŠ 8

Texte

Verš

mayy eva mana ādhatsva
mayi buddhiṁ niveśaya
nivasiṣyasi mayy eva
ata ūrdhvaṁ na saṁśayaḥ
mayy eva mana ādhatsva
mayi buddhiṁ niveśaya
nivasiṣyasi mayy eva
ata ūrdhvaṁ na saṁśayaḥ

Synonyms

Synonyma

mayi: sur Moi; eva: certes; manaḥ: le mental; ādhatsva: fixe; mayi: à Moi; buddhim: l’intelligence; niveśaya: applique; nivasiṣyasi: tu vivras; mayi: en Moi; eva: certes; ataḥ ūrdhvam: par la suite; na: jamais; saṁśayaḥ: de doute.

mayi — na Mňa; eva — zaiste; manaḥ — myseľ; ādhatsva — sústreď; mayi — o Mne; buddhim — inteligenciu; niveśaya — použi; nivasiṣyasi — spočívať; mayi — vo Mne; eva — zaiste; ataḥ ūrdhvam — potom; na — nikdy; saṁśayaḥ — pochybnosť.

Translation

Překlad

Fixe simplement ton mental sur Moi, Dieu, la Personne Suprême, et place en Moi toute ton intelligence. Ainsi, tu seras sûr de toujours vivre en Moi.

Upriam na Mňa svoju myseľ a celú svoju inteligenciu zamestnaj rozjímaním o Mne, Najvyššej Božskej Osobnosti. Tak budeš vo Mne neustále spočívať; o tom niet pochybností.

Purport

Význam

Celui qui sert Kṛṣṇa avec dévotion vit en relation directe avec Lui. Aussi, dès le début de sa pratique, sa position est en toute certitude spirituelle. Le dévot, en effet, ne vit pas sur le plan matériel. Il vit en Kṛṣṇa. Parce que le saint nom du Seigneur n’est pas différent du Seigneur Lui-même, Kṛṣṇa et Sa puissance interne dansent sur la langue du dévot lorsque celui-ci chante Hare Kṛṣṇa. Kṛṣṇa accepte directement la nourriture que Lui offre Son dévot, et ce dernier, en mangeant les reliefs de cette offrande, devient « kṛṣṇaïsé ». Mais celui qui n’adopte pas la pratique du service de dévotion ne pourra apprécier l’authenticité du processus, bien que la Bhagavad-gītā et d’autres Écrits védiques le recommandent.

Človek, ktorý oddane slúži Kṛṣṇovi, žije v bezprostrednom vzťahu s Najvyšším Pánom, a preto niet pochybností o tom, že jeho postavenie je transcendentálne už od samého počiatku. Oddaný nežije na materiálnej úrovni, žije v Kṛṣṇovi. Sväté mená Pána a Pán samotný sa od seba nelíšia; preto keď oddaný spieva Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa a Jeho vnútorná sila tancujú na jazyku oddaného. Keď obetujeme Kṛṣṇovi jedlo, Kṛṣṇa ho osobne prijme a oddaný sa ochutnávaním takého jedla stáva „skršnovaný“. Ten, kto nie je zapojený do oddanej služby, nemôže pochopiť, ako je to možné. Je to však metóda, ktorá sa odporúča v Bhagavad-gīte i v iných vedskych písmach.