Skip to main content

TEXT 2

TEXT 2

Texte

Verš

śrī-bhagavān uvāca
mayy āveśya mano ye māṁ
nitya-yuktā upāsate
śraddhayā parayopetās
te me yukta-tamā matāḥ
śrī-bhagavān uvāca
mayy āveśya mano ye māṁ
nitya-yuktā upāsate
śraddhayā parayopetās
te me yukta-tamā matāḥ

Synonyms

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca: Dieu, la Personne Suprême, dit; mayi: sur Moi; āveśya: fixant; manaḥ: le mental; ye: ceux qui; mām: Moi; nitya: toujours; yuktāḥ: engagés; upāsate: adorent; śraddhayā: d’une foi; parayā: transcendantale; upetāḥ: dotés; te: ils; me: par Moi; yuktatamāḥ: les plus parfaits dans le yoga; matāḥ: sont considérés.

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán pravil; mayi — na Mě; āveśya — upírající; manaḥ — mysl; ye — ti, kdo; mām — Mě; nitya — vždy; yuktāḥ — zaměstnaní; upāsate — uctívají; śraddhayā — vírou; parayā — transcendentální; upetāḥ — vybavení; te — oni; me — Mnou; yukta-tamāḥ — za nanejvýš dokonalé v yoze; matāḥ — jsou považováni.

Translation

Překlad

Dieu, la Personne Suprême, dit: Celui qui fixe son mental sur Ma forme personnelle et toujours M’adore avec une foi transcendantale, Je le considère comme le plus parfait.

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, pravil: Ty, kdo upírají mysl na Mou osobní podobu a neustále Mě uctívají s velkou, transcendentální vírou, považuji za nanejvýš dokonalé.

Purport

Význam

Kṛṣṇa répond clairement à Arjuna que celui qui se concentre sur Sa forme personnelle et qui L’adore avec foi et dévotion doit être considéré comme ayant atteint la perfection du yoga. Celui qui possède une telle conscience de Kṛṣṇa n’agit pas matériellement puisqu’il n’agit que pour Kṛṣṇa. Le pur dévot est toujours absorbé dans le service du Seigneur. Tantôt il écoute Ses gloires, les lit ou les chante, tantôt il prépare du prasādam, nettoie Ses plats, lave Son temple ou achète diverses choses pour les Lui offrir. Jamais il ne se passe un instant sans qu’il ne dédie ses actions à Kṛṣṇa. De telles activités sont accomplies dans un parfait état de samādhi.

Jako odpověď na Arjunovu otázku Kṛṣṇa jasně říká, že ten, kdo se soustředí na Jeho osobní podobu a uctívá Ho s vírou a oddaností, má být považován za nanejvýš dokonalého v yoze. U osoby s tímto vědomím Kṛṣṇy nepřipadají v úvahu žádné hmotné činnosti, protože všechno dělá pro Kṛṣṇu. Čistý oddaný je stále činný. Někdy zpívá, jindy poslouchá opěvování nebo čte knihy o Kṛṣṇovi, někdy vaří prasādam nebo jde na trh koupit něco pro Kṛṣṇu, jindy vytírá chrám nebo myje nádobí — ať dělá cokoliv, nenechá uplynout ani okamžik, kdy by jeho činnosti nebyly zasvěceny Kṛṣṇovi. Toto jednání je na úrovni dokonalého samādhi.