Skip to main content

TEXT 16

16. VERS

Texte

Szöveg

anapekṣaḥ śucir dakṣa
udāsīno gata-vyathaḥ
sarvārambha-parityāgī
yo mad-bhaktaḥ sa me priyaḥ
anapekṣaḥ śucir dakṣa
udāsīno gata-vyathaḥ
sarvārambha-parityāgī
yo mad-bhaktaḥ sa me priyaḥ

Synonyms

Szó szerinti jelentés

anapekṣaḥ: neutre; śuciḥ: pur; dakṣaḥ: expert; udāsīnaḥ: libre de soucis; gata-vyathaḥ: libre de toute souffrance; sarva-ārambha: à toute entreprise; parityāgī: celui qui renonce; yaḥ: quiconque; mat-bhaktaḥ: Mon dévot; saḥ: il; me: à Moi; priyaḥ: très cher.

anapekṣaḥ – semleges; śuciḥ – tiszta; dakṣaḥ – ügyes; udāsīnaḥ – gondok nélküli; gata-vyathaḥ – minden szenvedéstől mentes; sarva-ārambha – minden erőfeszítésről; parityāgī – lemondó; yaḥ – aki; mat-bhaktaḥ – az Én bhaktám; saḥ – ő; me – Nekem; priyaḥ – nagyon kedves.

Translation

Fordítás

Mon dévot, cet être pur, expert en tout, qui ne dépend pas du cours ordinaire des choses, qui est libre de tout souci, de toute souffrance, et qui ne recherche point le fruit de ses actes, M’est très cher.

Az a bhaktám, aki független a tettek szokásos folyásától, tiszta, ügyes, gondok nélküli, mentes minden kíntól, s nem törekszik eredményre, az nagyon kedves Nekem.

Purport

Magyarázat

Le dévot peut accepter l’argent qu’on lui offre, mais ne lutte jamais pour en obtenir. Si par la grâce du Seigneur, l’argent lui vient, il ne s’en émeut pas. Il se lave systématiquement au moins deux fois par jour et se lève tôt le matin pour entreprendre ses activités dévotionnelles. Sa pureté, tant interne qu’externe, est ainsi garantie. Convaincu de l’autorité des Écritures, il agit toujours de façon experte, car il connaît le sens et la portée de toute action. Parce qu’il ne prend part à aucun conflit, il n’a aucun souci. Comme il est affranchi de toute désignation matérielle, il ne connaît jamais la douleur. Se sachant distinct du corps, il n’est pas affecté par les souffrances corporelles. Le pur dévot n’entreprend jamais rien qui aille à l’encontre des principes du service de dévotion. Construire un bâtiment, par exemple, requiert de grands efforts. Un dévot ne se lancera donc jamais dans une telle entreprise si elle ne favorise pas son progrès dans la conscience de Kṛṣṇa. Il construira, certes, un temple et acceptera tous les soucis que cela implique, mais jamais une maison luxueuse pour son utilisation personnelle.

A bhakta elfogadhatja, ha pénzt adnak neki, de nem szabad külön erőfeszítést tennie, hogy pénzhez jusson. Még az sem befolyásolja, ha a Legfelsőbb kegyéből pénzhez jut, anélkül hogy ő maga bármit tett volna ezért. Természetesnek tartja, hogy naponta legalább kétszer megfürödjön, és korán kel, hogy odaadó szolgálatot végezhessen. Ily módon kívül és belül egyaránt tiszta. Mindenhez ért, mert nagyon jól ismeri az élet valamennyi tettének értelmét, s teljes hite van a hiteles szentírásokban. Sohasem csatlakozik egyetlen csoportosuláshoz sem, ezért gondok nélküli. A fájdalmak sohasem érintik, mert nem hamis kategóriák alapján szemléli a dolgokat. Tudja, hogy a test csupán egy burok, így a testi fájdalmak nem hatnak rá. A tiszta bhakta nem törekszik olyan dologra, ami ellenkezik az odaadó szolgálat elveivel. Egy nagy épület felépítéséhez például rendkívüli erőfeszítés szükséges, de ha ezáltal nem fejlődik az odaadó szolgálatban, akkor a bhakta sohasem végez ilyen munkát. Az Úr számára építhet templomot, és ennek érdekében vállalhat mindenféle nehézséget, ám sohasem építene egy nagy házat a saját rokonainak.