Skip to main content

TEXT 15

VERŠ 15

Texte

Verš

yasmān nodvijate loko
lokān nodvijate ca yaḥ
harṣāmarṣa-bhayodvegair
mukto yaḥ sa ca me priyaḥ
yasmān nodvijate loko
lokān nodvijate ca yaḥ
harṣāmarṣa-bhayodvegair
mukto yaḥ sa ca me priyaḥ

Synonyms

Synonyma

yasmāt: par qui; na: jamais; udvijate: sont tracassés; lokaḥ: les gens; lokāt: les gens; na: jamais; udvijate: n’est troublé; ca: aussi; yaḥ: quiconque; harṣa: du bonheur; amarṣa: du malheur; bhaya: de la crainte; udvegaiḥ: et de l’anxiété; muktaḥ: libéré; yaḥ: qui; saḥ: quiconque; ca: aussi; me: à Moi; priyaḥ: très cher.

yasmāt — pre ktorého; na — nikdy; udvijate — znepokojené; lokaḥ — ľudia; lokāt — ľudia; na — nikdy; udvijate — rozrušený; ca — tiež; yaḥ — tí, ktorí; harṣa — nešťastie; amarṣa — šťastie; bhaya — strach; udvegaiḥ — úzkosť; muktaḥ — vyslobodenie; yaḥ — tí, ktorí; saḥ — ktokoľvek; ca — tiež; me — Mne; priyaḥ — drahý.

Translation

Překlad

Celui qui n’est jamais cause de tracas pour autrui et ne se laisse lui-même jamais troubler, que n’affectent ni la joie ni la peine, ni la crainte ni l’anxiété, celui-là M’est très cher.

Ten, kto nikoho neprivádza do ťažkostí, koho nikto nerozruší a kto zachováva pokoj ako v šťastí, tak i v nešťastí, strachu i strasti, je Mi veľmi drahý.

Purport

Význam

Ici se poursuit l’énumération des qualités du dévot. Bon envers tous, il n’est cause de difficulté, de crainte, d’angoisse ou de mécontentement pour personne. Même quand on tente de le perturber, il ne se tourmente pas, car, par la grâce du Seigneur, il a appris par expérience à tolérer les assauts du monde extérieur. En fait, la conscience de Kṛṣṇa et le service de dévotion l’absorbent à tel point que rien de matériel ne peut le déranger. En général, un matérialiste est satisfait quand ses sens et son corps jouissent de certains plaisirs, mais se ronge de chagrin et de jalousie quand un autre jouit d’un objet de plaisir auquel il n’a pas accès. Il vit dans la crainte lorsqu’il redoute la vengeance d’un ennemi, et devient morose s’il ne peut s’acquitter d’une tâche avec succès. C’est parce qu’il transcende toutes ces agitations que le dévot est très cher à Kṛṣṇa.

V tomto verši sa uvádzajú niektoré z ďalších vlastností oddaného. Oddaný nikoho neznepokojuje, neohrozuje a nikoho neprivádza do ťažkostí. Nikoho neznepokojuje, pretože je ku všetkým láskavý. Aj keby sa ho niekto snažil vyprovokovať, nerozruší ho to. Kṛṣṇovou milosťou sa dostane na takú úroveň, že ho vonkajšie popudy viac nedokážu znepokojiť. Žiadne hmotné okolnosti ho v skutočnosti nemôžu ovplyvniť, pretože je neustále zamestnaný v oddanej službe s mysľou upretou na Kṛṣṇu. Zato materialistu obyčajne potešia veci, ktoré uspokojujú jeho zmysly a telo, no len čo zistí, že druhí majú lepšie podmienky na zmyslový pôžitok než on, je nešťastný a závistivý. Má strach, keď očakáva pomstu od svojho nepriateľa, a je skľúčený, ak sa mu nedarí v práci. Oddaný sa však zachováva transcendentálne vo všetkých podobných situáciách, a preto je Kṛṣṇovi veľmi drahý.