Skip to main content

TEXT 15

TEXT 15

Texte

Verš

yasmān nodvijate loko
lokān nodvijate ca yaḥ
harṣāmarṣa-bhayodvegair
mukto yaḥ sa ca me priyaḥ
yasmān nodvijate loko
lokān nodvijate ca yaḥ
harṣāmarṣa-bhayodvegair
mukto yaḥ sa ca me priyaḥ

Synonyms

Synonyma

yasmāt: par qui; na: jamais; udvijate: sont tracassés; lokaḥ: les gens; lokāt: les gens; na: jamais; udvijate: n’est troublé; ca: aussi; yaḥ: quiconque; harṣa: du bonheur; amarṣa: du malheur; bhaya: de la crainte; udvegaiḥ: et de l’anxiété; muktaḥ: libéré; yaḥ: qui; saḥ: quiconque; ca: aussi; me: à Moi; priyaḥ: très cher.

yasmāt — jímž; na — nikdy; udvijate — jsou zneklidněni; lokaḥ — lidé; lokāt — lidmi; na — nikdy; udvijate — je rozrušen; ca — také; yaḥ — každý, kdo; harṣa — od štěstí; amarṣa — neštěstí; bhaya — strachu; udvegaiḥ — a úzkosti; muktaḥ — osvobozený; yaḥ — kdo; saḥ — kdokoliv; ca — také; me — Mně; priyaḥ — velmi drahý.

Translation

Překlad

Celui qui n’est jamais cause de tracas pour autrui et ne se laisse lui-même jamais troubler, que n’affectent ni la joie ni la peine, ni la crainte ni l’anxiété, celui-là M’est très cher.

Ten, kdo nikoho nepřivádí do nesnází a není nikdy nikým znepokojen, kdo zůstává klidný při štěstí i neštěstí a strachu i úzkosti, je Mi velmi drahý.

Purport

Význam

Ici se poursuit l’énumération des qualités du dévot. Bon envers tous, il n’est cause de difficulté, de crainte, d’angoisse ou de mécontentement pour personne. Même quand on tente de le perturber, il ne se tourmente pas, car, par la grâce du Seigneur, il a appris par expérience à tolérer les assauts du monde extérieur. En fait, la conscience de Kṛṣṇa et le service de dévotion l’absorbent à tel point que rien de matériel ne peut le déranger. En général, un matérialiste est satisfait quand ses sens et son corps jouissent de certains plaisirs, mais se ronge de chagrin et de jalousie quand un autre jouit d’un objet de plaisir auquel il n’a pas accès. Il vit dans la crainte lorsqu’il redoute la vengeance d’un ennemi, et devient morose s’il ne peut s’acquitter d’une tâche avec succès. C’est parce qu’il transcende toutes ces agitations que le dévot est très cher à Kṛṣṇa.

Následuje další popis některých kladů oddaného. Oddaný nikoho nepřivádí do nesnází ani do stavu úzkosti, strachu či nespokojenosti. Je ke každému vlídný, a nikdy nejedná tak, aby druzí pociťovali tíseň. Zároveň není rozrušen, pokud se druzí snaží zneklidnit jeho. Díky milosti Pána je tak zkušený, že ho žádné vnější podněty nerozruší. Hmotné okolnosti s ním nemohou otřást, protože si je vždy plně vědom Kṛṣṇy a věnuje se oddané službě. U materialisty je běžné, že když vidí něco dobrého pro svůj smyslový požitek a pro své tělo, má velkou radost, ale jakmile zjistí, že druzí uspokojují své smysly něčím, co on sám nemá, cítí lítost a závidí jim. Když očekává něco špatného od nepřítele, má strach, a je sklíčený, když se mu něco nedaří. Oddaný, který těmito rušivými hmotnými vlivy není dotčen, je Kṛṣṇovi velmi drahý.