Skip to main content

TEXT 11

TEXT 11

Texte

Verš

athaitad apy aśakto ’si
kartuṁ mad-yogam āśritaḥ
sarva-karma-phala-tyāgaṁ
tataḥ kuru yatātmavān
athaitad apy aśakto ’si
kartuṁ mad-yogam āśritaḥ
sarva-karma-phala-tyāgaṁ
tataḥ kuru yatātmavān

Synonyms

Synonyma

atha: même si; etat: cela; api: aussi; aśaktaḥ: incapable; asi: tu es; kartum: de faire; mat: pour Moi; yogam: dans le service de dévotion; āśritaḥ: prenant refuge; sarva-karma: de toutes les actions; phala: aux résultats; tyāgam: le renoncement; tataḥ: alors; kuru: fais; yata-ātma-vān: situé dans le soi.

atha — i když; etat — toto; api — také; aśaktaḥ — neschopen; asi — jsi; kartum — dělat; mat — Mně; yogam — v oddané službě; āśritaḥ — přijímající útočiště; sarva-karma — všech činností; phala — výsledků; tyāgam — zříkání se; tataḥ — potom; kuru — praktikuj; yata-ātma-vān — jistý sám sebou.

Translation

Překlad

Mais si tu ne peux non plus agir dans cette conscience divine, alors efforce-toi de renoncer aux fruits de ton labeur et de devenir maître de toi.

Pokud však nejsi schopen pracovat s tímto vědomím Mě samotného, snaž se jednat a zříkat se výsledků své práce a být si jistý sám sebou.

Purport

Význam

Il se peut que, pour des raisons sociales, familiales, religieuses ou autres, un homme soit dans l’impossibilité de montrer qu’il apprécie les activités de la conscience de Kṛṣṇa. Il se peut qu’en le voyant s’attacher à ces activités, sa famille fasse obstacle à une adhésion directe, ou bien qu’il rencontre toutes sortes d’autres difficultés. Si tel est le cas, il faut au moins qu’il sacrifie pour une bonne cause les fruits de son travail. Les règles védiques prescrivent dans cette intention un certain nombre de sacrifices et d’activités particulières (puṇya) dans lesquels on peut investir les fruits de ses actes. Il parviendra alors graduellement à la connaissance. Il arrive que des gens, qui ne sont pas attirés par la conscience de Kṛṣṇa, donnent de l’argent aux hôpitaux, ou à des œuvres caritatives. Ce genre d’activité est également recommandé ici, car renoncer aux fruits durement acquis de son labeur purifie graduellement le mental et permet de mieux comprendre la conscience de Kṛṣṇa. Il ne faudrait toutefois pas en déduire que la conscience de Kṛṣṇa dépende d’autres pratiques, car elle suffit à elle seule à purifier le mental. Mais il est conseillé à celui qui, pour une raison ou pour une autre, ne peut se vouer entièrement à la conscience de Kṛṣṇa, d’offrir le résultat de ses actes. En effet, servir la communauté, la nation, la patrie, etc., pourra le conduire un jour à prendre part au service de dévotion pur. La Bhagavad-gītā (18.46) ne dit-elle pas: yataḥ pravṛttir bhūtānām – si on décide de sacrifier à la cause suprême, sans même savoir que cette cause est Kṛṣṇa, on en vient graduellement à comprendre, de par ce sacrifice même, que Kṛṣṇa est cette cause suprême.

Může se stát, že kvůli společenským, rodinným či náboženským ohledům nebo jiným překážkám někdo nemůže ani projevit kladný postoj k činnostem spojeným s vědomím Kṛṣṇy. Když se do nich přímo zapojí, může to vyvolat námitky členů jeho rodiny či mnoho dalších potíží. Tomu, kdo má tyto problémy, se doporučuje, aby obětoval nashromážděné výsledky svých činností nějaké dobré věci. Jakými způsoby to může udělat, udávají védská pravidla. Ve Vedách jsou popsány mnohé oběti a zvláštní činy (puṇya), kde lze věnovat výsledky svého dřívějšího jednání. Tak je možné postupně dospět k poznání. Když ten, kdo se ani nezajímá o činnosti spojené s vědomím Kṛṣṇy, podpoří svými milodary nějakou nemocnici nebo jinou společenskou instituci, zříká se tím těžce vydělaných plodů své práce. To se také doporučuje v tomto verši, protože zříkáním se plodů činností se postupně očistí mysl a s čistou myslí je možné poznat vědomí Kṛṣṇy. Vědomí Kṛṣṇy samozřejmě nezávisí na žádné další zkušenosti, neboť proces rozvíjení vědomí Kṛṣṇy může sám o sobě očistit mysl, ale pokud někomu něco brání v jeho přijetí, může se snažit zříkat výsledků svého jednání. Za této situace se může věnovat službě společnosti, komunitě či národu, podstupovat oběti pro svou vlast a tak dále, aby jednoho dne mohl dospět na úroveň čisté oddané služby Nejvyššímu Pánu. V Bhagavad-gītě (18.46) čteme: yataḥ pravṛttir bhūtānām — pokud se někdo rozhodne pro oběť v zájmu nejvyššího dobra, tak i když neví, že nejvyšším dobrem je Kṛṣṇa, díky obětování to začne postupně chápat.