Skip to main content

TEXT 10

TEXT 10

Texte

Tekst

abhyāse ’py asamartho ’si
mat-karma-paramo bhava
mad-artham api karmāṇi
kurvan siddhim avāpsyasi
abhyāse ’py asamartho ’si
mat-karma-paramo bhava
mad-artham api karmāṇi
kurvan siddhim avāpsyasi

Synonyms

Synoniemen

abhyāse: dans la pratique; api: même si; asamarthaḥ: incapable; asi: tu es; mat-karma: Mon œuvre; paramaḥ: consacré à; bhava: deviens; matartham: pour Moi; api: même; karmāṇi: les actes; kurvan: accomplissant; siddhim: la perfection; avāpsyasi: tu atteindras.

abhyāse — in de beoefening van; api — zelfs als; asamarthaḥ — niet in staat; asi — jij bent; mat-karma — Mijn werk; paramaḥ — gewijd aan; bhava — word; mat-artham — in Mijn voordeel; api — zelfs; karmāṇi — werk; kurvan — verrichtend; siddhim — volmaaktheid; avāpsyasi — je zult bereiken.

Translation

Vertaling

Si tu ne peux, toutefois, te conformer aux principes régulateurs du bhakti-yoga, alors essaie d’œuvrer pour Moi, car en agissant pour Moi tu parviendras à l’état de perfection.

Als je de regels van bhakti-yoga niet kunt volgen, probeer dan voor Mij te werken, want door voor Mij te werken zul je tot het niveau van volmaaktheid komen.

Purport

Betekenisverklaring

Celui qui ne parvient pas non plus à observer les principes régulateurs du bhakti-yoga sous la conduite d’un maître spirituel peut tout de même atteindre la perfection s’il œuvre pour le Seigneur. Nous avons déjà vu, dans le verset cinquante-cinq du chapitre onze, comment agir en ce sens.

Il faut encourager la propagation de la conscience de Kṛṣṇa. De nombreux dévots œuvrent déjà dans cette direction, mais ils ont besoin d’aide. Quand bien même on ne pourra directement observer les principes régulateurs du bhakti-yoga, on pourra au moins contribuer à cette expansion. Toute entreprise, qu’elle soit matérielle ou spirituelle, a besoin de terrains, de locaux, de capitaux, de main-d’œuvre, d’organisation, etc. Mais si la première ne vise que le contentement des sens, la seconde a pour but de satisfaire Kṛṣṇa. Celui qui possède suffisamment d’argent pourra financer l’érection d’un temple ou d’un centre pour la conscience de Kṛṣṇa, ou promouvoir un certain nombre de publications. La conscience de Kṛṣṇa offre suffisamment d’activités différentes auxquelles s’intéresser. L’homme qui ne parvient pas à faire l’offrande de tels travaux pourra au moins sacrifier un certain pourcentage de son temps ou de ses revenus à la propagation de la conscience de Kṛṣṇa. Ce service volontaire à la cause de la conscience de Kṛṣṇa l’aidera à développer son amour pour Dieu, ce qui l’amènera à la perfection.

Wie zelfs niet in staat is om onder begeleiding van een spiritueel leraar de regulerende principes van bhakti-yoga te beoefenen, kan toch tot dit perfecte niveau worden gebracht door te werken voor de Allerhoogste Heer. Hoe iemand op die manier moet werken is al in de vijfenvijftigste tekst van het elfde hoofdstuk uitgelegd.

Men zou positief moeten staan tegenover het verspreiden van het Kṛṣṇa-bewustzijn. Veel toegewijden zijn bezig met het verspreiden van het Kṛṣṇa-bewustzijn en ze hebben hulp nodig. Dus zelfs iemand die de regulerende principes van bhakti-yoga niet rechtstreeks kan beoefenen, kan proberen zulk werk te ondersteunen. Elke inspanning vergt land, geld, organisatie en arbeid. Net zoals men voor een bedrijf een vestigingsplaats, een bepaalde hoeveelheid beschikbaar kapitaal, arbeid en een organisatie voor uitbreiding nodig heeft, zo is dit alles ook nodig voor dienst aan Kṛṣṇa. Het enige verschil is dat iemand die door materialisme beïnvloed wordt, voor zinsbevrediging werkt. Maar datzelfde werk kan ook gedaan worden om Kṛṣṇa tevreden te stellen — dat is spirituele activiteit. Wie voldoende geld heeft, kan helpen met het bouwen van een kantoor of een tempel om het Kṛṣṇa-bewustzijn te verspreiden. Of hij kan helpen met het bekostigen van publicaties. Er zijn verschillende soorten activiteiten en men zou belangstelling moeten hebben voor die activiteiten. Wie de resultaten van zijn activiteiten niet kan offeren, zou er toch zeker een bepaald percentage van kunnen afstaan voor het verspreiden van het Kṛṣṇa-bewustzijn. Dit vrijwillig dienen van het doel van het Kṛṣṇa-bewustzijn helpt om een hoger niveau van liefde voor God te bereiken, waarna men volmaakt wordt.