Skip to main content

TEXT 10

TEXT 10

Texte

Tekst

abhyāse ’py asamartho ’si
mat-karma-paramo bhava
mad-artham api karmāṇi
kurvan siddhim avāpsyasi
abhyāse ’py asamartho ’si
mat-karma-paramo bhava
mad-artham api karmāṇi
kurvan siddhim avāpsyasi

Synonyms

Synonyms

abhyāse: dans la pratique; api: même si; asamarthaḥ: incapable; asi: tu es; mat-karma: Mon œuvre; paramaḥ: consacré à; bhava: deviens; matartham: pour Moi; api: même; karmāṇi: les actes; kurvan: accomplissant; siddhim: la perfection; avāpsyasi: tu atteindras.

abhyāse — praktikas; api — isegi kui; asamarthaḥ — võimetu; asi — sa oled; mat-karma — Minu töö; paramaḥ — pühendatud; bhava — saa; mat- artham — Minu pärast; api — isegi; karmāṇi — tööd; kurvan — tehes; siddhim — täiuslikkus; avāpsyasi — sa saavutad.

Translation

Translation

Si tu ne peux, toutefois, te conformer aux principes régulateurs du bhakti-yoga, alors essaie d’œuvrer pour Moi, car en agissant pour Moi tu parviendras à l’état de perfection.

Kui sa ei suuda järgida bhakti-jooga reguleerivaid printsiipe, siis püüa lihtsalt töötada Minu heaks, sest tehes tööd Minu heaks, jõuad sa täiuslikkuse tasandile.

Purport

Purport

Celui qui ne parvient pas non plus à observer les principes régulateurs du bhakti-yoga sous la conduite d’un maître spirituel peut tout de même atteindre la perfection s’il œuvre pour le Seigneur. Nous avons déjà vu, dans le verset cinquante-cinq du chapitre onze, comment agir en ce sens.

Il faut encourager la propagation de la conscience de Kṛṣṇa. De nombreux dévots œuvrent déjà dans cette direction, mais ils ont besoin d’aide. Quand bien même on ne pourra directement observer les principes régulateurs du bhakti-yoga, on pourra au moins contribuer à cette expansion. Toute entreprise, qu’elle soit matérielle ou spirituelle, a besoin de terrains, de locaux, de capitaux, de main-d’œuvre, d’organisation, etc. Mais si la première ne vise que le contentement des sens, la seconde a pour but de satisfaire Kṛṣṇa. Celui qui possède suffisamment d’argent pourra financer l’érection d’un temple ou d’un centre pour la conscience de Kṛṣṇa, ou promouvoir un certain nombre de publications. La conscience de Kṛṣṇa offre suffisamment d’activités différentes auxquelles s’intéresser. L’homme qui ne parvient pas à faire l’offrande de tels travaux pourra au moins sacrifier un certain pourcentage de son temps ou de ses revenus à la propagation de la conscience de Kṛṣṇa. Ce service volontaire à la cause de la conscience de Kṛṣṇa l’aidera à développer son amour pour Dieu, ce qui l’amènera à la perfection.

See, kes ei suuda järgida bhakti-jooga reguleerivaid printsiipe vaimse õpetaja juhendusel, võib ikkagi jõuda täiuslikkuse tasandile, kui ta teeb oma tööd Kõigekõrgema Jumala heaks. Seda, kuidas töötada Jumala heaks, selgitati üheteistkümnenda peatüki viiekümne viiendas värsis. Kṛṣṇa teadvuse levitamisse tuleb suhtuda pooldavalt. Kṛṣṇa teadvuse levitamisega tegelevad paljud pühendunud ning oma eesmärgi saavutamiseks vajavad nad abi. Seega, kui inimene ei suuda ise otseselt järgida bhakti-jooga reguleerivaid printsiipe, siis võib ta aidata inimesi, kes neid järgivad ning Kṛṣṇa teadvust levitavad. Iga ettevõtmine nõuab maad, kapitali, organiseerimist ja tööjõudu. Nii nagu iga äri ajamiseks on vaja omada ruume, mõningast kapitali, tööjõudu ja organiseeritust, on seda vaja ka Kṛṣṇa teenimiseks. Ainus vahe seisneb selles, et materialistlik töö on suunatud meelte rahuldamisele. Sama tööd on aga võimalik teha ka Kṛṣṇa rahuldamiseks ning sel juhul on see juba vaimne tegevus. Kui inimesel on piisavalt raha, võib ta aidata ehitada Kṛṣṇa teadvuse levitamiseks mõne kontori või templi või aidata kaasa Kṛṣṇa teadvusest rääkivate trükiste avaldamisele. Kṛṣṇa heaks on võimalik teha väga erinevat tööd, on lihtsalt vaja nende võimaluste vastu huvi tunda. Kui inimene ei suuda ohverdada kõiki oma tegevuste vilju Kṛṣṇale, siis võib ta vähemasti eraldada teatud osa oma sissetulekust Kṛṣṇa teadvuse levitamisele. Selline vabatahtlik tegevus, abistamaks Kṛṣṇa teadvuse levitamist, aitab inimesel tõusta Jumala armastamise kõrgeimale tasandile ning jõuda seeläbi täiuslikkuseni.