Skip to main content

TEXT 10

TEXT 10

Texte

Tekst

abhyāse ’py asamartho ’si
mat-karma-paramo bhava
mad-artham api karmāṇi
kurvan siddhim avāpsyasi
abhyāse ’py asamartho ’si
mat-karma-paramo bhava
mad-artham api karmāṇi
kurvan siddhim avāpsyasi

Synonyms

Synonyms

abhyāse: dans la pratique; api: même si; asamarthaḥ: incapable; asi: tu es; mat-karma: Mon œuvre; paramaḥ: consacré à; bhava: deviens; matartham: pour Moi; api: même; karmāṇi: les actes; kurvan: accomplissant; siddhim: la perfection; avāpsyasi: tu atteindras.

abhyāse — i udøvelse; api — selv hvis; asamarthaḥ — ude af stand til; asi — du er; mat-karma — Mit arbejde; paramaḥ — viet til; bhava — bliv; mat- artham — for Min skyld; api — selv; karmāṇi — handlinger; kurvan — idet du udfører; siddhim — fuldkommenhed; avāpsyasi — du vil opnå.

Translation

Translation

Si tu ne peux, toutefois, te conformer aux principes régulateurs du bhakti-yoga, alors essaie d’œuvrer pour Moi, car en agissant pour Moi tu parviendras à l’état de perfection.

Hvis du ikke kan følge reglerne for bhakti-yoga, prøv da blot at arbejde for Mig, for ved at arbejde for Mig vil du komme til det fuldkomne stadie.

Purport

Purport

Celui qui ne parvient pas non plus à observer les principes régulateurs du bhakti-yoga sous la conduite d’un maître spirituel peut tout de même atteindre la perfection s’il œuvre pour le Seigneur. Nous avons déjà vu, dans le verset cinquante-cinq du chapitre onze, comment agir en ce sens.

Il faut encourager la propagation de la conscience de Kṛṣṇa. De nombreux dévots œuvrent déjà dans cette direction, mais ils ont besoin d’aide. Quand bien même on ne pourra directement observer les principes régulateurs du bhakti-yoga, on pourra au moins contribuer à cette expansion. Toute entreprise, qu’elle soit matérielle ou spirituelle, a besoin de terrains, de locaux, de capitaux, de main-d’œuvre, d’organisation, etc. Mais si la première ne vise que le contentement des sens, la seconde a pour but de satisfaire Kṛṣṇa. Celui qui possède suffisamment d’argent pourra financer l’érection d’un temple ou d’un centre pour la conscience de Kṛṣṇa, ou promouvoir un certain nombre de publications. La conscience de Kṛṣṇa offre suffisamment d’activités différentes auxquelles s’intéresser. L’homme qui ne parvient pas à faire l’offrande de tels travaux pourra au moins sacrifier un certain pourcentage de son temps ou de ses revenus à la propagation de la conscience de Kṛṣṇa. Ce service volontaire à la cause de la conscience de Kṛṣṇa l’aidera à développer son amour pour Dieu, ce qui l’amènera à la perfection.

FORKLARING: Den, der ikke engang er i stand til at følge bhakti- yogaens regulerende principper under en åndelig mesters vejledning, kan stadig blive tiltrukket til dette fuldendte niveau ved at arbejde for den Højeste Herre. I kapitel 11, vers 55, er det allerede blevet forklaret, hvad det vil sige at arbejde på den måde. Man skal være velvilligt indstillet over for udbredelsen af Kṛṣṇa-bevidsthed. Der er mange hengivne, der arbejder for at sprede Kṛṣṇa-bevidsthed, og de har brug for hjælp. Så selv om man ikke direkte kan følge reglerne og forskrifterne for bhakti- yoga, kan man forsøge at bistå dette arbejde. Alle bestræbelser kræver jord, kapital, organisering og arbejdskraft. Ligesom man i forretningsverdenen har brug for et sted at være, kapital at bruge af, arbejdskraft og organisering for at kunne vokse, er der brug for det samme i Kṛṣṇas tjeneste. Den eneste forskel er, at man som materialist arbejder for sin egen sansenydelse. Det samme arbejde kan imidlertid gøres for at tilfredsstille Kṛṣṇa, og så er det en åndelig handling. Hvis man har penge nok, kan man hjælpe til med at bygge et kontor eller et tempel for at udbrede Kṛṣṇa-bevidsthed. Eller man kan støtte udgivelsen af blade og bøger. Der er forskellige områder, hvor man kan engagere sig, og man bør være interesseret i sådanne aktiviteter. Hvis man ikke kan ofre resultaterne af alle sine handlinger, kan man stadigvæk give en vis procentdel til udbredelsen af Kṛṣṇa-bevidsthed. Den slags frivillig tjeneste til fordel for den Kṛṣṇa-bevidste sag vil hjælpe én til at komme til et højere niveau af kærlighed til Gud, hvorefter man bliver fuldkommen.