Skip to main content

TEXT 10

TEXT 10

Texte

Verš

abhyāse ’py asamartho ’si
mat-karma-paramo bhava
mad-artham api karmāṇi
kurvan siddhim avāpsyasi
abhyāse ’py asamartho ’si
mat-karma-paramo bhava
mad-artham api karmāṇi
kurvan siddhim avāpsyasi

Synonyms

Synonyma

abhyāse: dans la pratique; api: même si; asamarthaḥ: incapable; asi: tu es; mat-karma: Mon œuvre; paramaḥ: consacré à; bhava: deviens; matartham: pour Moi; api: même; karmāṇi: les actes; kurvan: accomplissant; siddhim: la perfection; avāpsyasi: tu atteindras.

abhyāse — v praxi; api — i když; asamarthaḥ — neschopen; asi — jsi; mat-karma — práci pro Mě; paramaḥ — odevzdaný; bhava — staň se; mat-artham — v zájmu Mne; api — i; karmāṇi — práci; kurvan — konající; siddhim — dokonalosti; avāpsyasi — dosáhneš.

Translation

Překlad

Si tu ne peux, toutefois, te conformer aux principes régulateurs du bhakti-yoga, alors essaie d’œuvrer pour Moi, car en agissant pour Moi tu parviendras à l’état de perfection.

Jestliže v praxi nedokážeš dodržovat usměrnění bhakti-yogy, snaž se pro Mě pracovat, neboť prací pro Mě dospěješ k dokonalosti.

Purport

Význam

Celui qui ne parvient pas non plus à observer les principes régulateurs du bhakti-yoga sous la conduite d’un maître spirituel peut tout de même atteindre la perfection s’il œuvre pour le Seigneur. Nous avons déjà vu, dans le verset cinquante-cinq du chapitre onze, comment agir en ce sens.

Il faut encourager la propagation de la conscience de Kṛṣṇa. De nombreux dévots œuvrent déjà dans cette direction, mais ils ont besoin d’aide. Quand bien même on ne pourra directement observer les principes régulateurs du bhakti-yoga, on pourra au moins contribuer à cette expansion. Toute entreprise, qu’elle soit matérielle ou spirituelle, a besoin de terrains, de locaux, de capitaux, de main-d’œuvre, d’organisation, etc. Mais si la première ne vise que le contentement des sens, la seconde a pour but de satisfaire Kṛṣṇa. Celui qui possède suffisamment d’argent pourra financer l’érection d’un temple ou d’un centre pour la conscience de Kṛṣṇa, ou promouvoir un certain nombre de publications. La conscience de Kṛṣṇa offre suffisamment d’activités différentes auxquelles s’intéresser. L’homme qui ne parvient pas à faire l’offrande de tels travaux pourra au moins sacrifier un certain pourcentage de son temps ou de ses revenus à la propagation de la conscience de Kṛṣṇa. Ce service volontaire à la cause de la conscience de Kṛṣṇa l’aidera à développer son amour pour Dieu, ce qui l’amènera à la perfection.

I ten, kdo není schopen dodržovat usměrňující zásady bhakti-yogy pod vedením duchovního učitele, může být přiveden k dokonalosti, a to prací pro Nejvyššího Pána. To, jak tuto práci konat, již bylo vysvětleno v padesátém pátém verši jedenácté kapitoly. Je třeba mít kladný postoj k šíření vědomí Kṛṣṇy. Tímto šířením vědomí Kṛṣṇy je zaměstnáno mnoho oddaných, a ti potřebují pomoc. I když tedy někdo nedokáže přímo dodržovat usměrňující zásady bhakti-yogy, může se snažit napomáhat práci oddaných. Každá větší snaha si vyžaduje prostory, peníze, organizaci a práci. Tak jako je pro podnikání nezbytné sídlo, určitý kapitál, práce a organizace, aby se obchod rozvíjel, je stejných věcí zapotřebí i ve službě Kṛṣṇovi. Jediný rozdíl spočívá v tom, že materialista pracuje s cílem smyslového požitku. Stejnou práci je ovšem možné konat pro uspokojení Kṛṣṇy, a takové jednání je duchovní. Pokud má člověk dostatek peněz, může pomoci se stavbou střediska či chrámu pro šíření vědomí Kṛṣṇy. Nebo může pomoci s vydáváním literatury. Jsou mnohé oblasti činností, a o ty je třeba projevit zájem. Nemůže-li někdo obětovat plody činností, může stále ještě obětovat alespoň něco ve prospěch šíření vědomí Kṛṣṇy. Tato dobrovolná služba podporující vědomí Kṛṣṇy mu pomůže povznést se na vyšší úroveň lásky k Bohu a potom dosáhnout vlastní dokonalosti.