Skip to main content

ONZIÈME CHAPITRE

HETEISTKÜMNES PEATÜKK

La forme universelle

Kõiksuse kuju

TEXT 1:
Arjuna dit: Parce qu’avec bonté Tu m’as révélé Tes enseignements sur les sujets spirituels les plus secrets, mon illusion s’est maintenant dissipée.
TEXT 1:
Arjuna ütles: Olles kuulnud neid juhendusi, mida Sa mulle saladuslikel vaimsetel teemadel olid lahkelt nõus jagama, on minu illusioon nüüdseks hajutatud.
TEXT 2:
De Tes lèvres mêmes, ô Seigneur aux yeux de lotus, j’ai appris en détail ce que sont l’apparition et la disparition des êtres vivants. J’ai réalisé que Tes gloires sont infinies.
TEXT 2:
Oo, lootosesilmne, ma olen kuulnud Sinult iga elusolendi ilmumise ja kadumise üksikasjalikku kirjeldust ning mõistnud, et Sinu hiilgus on piiritu.
TEXT 3:
Ô Personne Suprême, ô forme souveraine, je Te vois devant moi tel que Tu es, tel que Tu T’es décrit, mais j’aimerais voir la forme avec laquelle Tu pénètres l’entière manifestation cosmique.
TEXT 3:
Oo, suurim kõikidest isiksustest, oo, ülim olend, ehkki ma näen Sind enda ees Sinu tegelikus positsioonis, sellisena nagu Sa oled End kirjeldanud, soovin ma näha, kuidas oled Sa sisenenud sellesse kosmilisse avaldumisse. Ma soovin näha seda Sinu kuju.
TEXT 4:
Ô Seigneur, ô maître de tous les pouvoirs surnaturels, si Tu estimes que je peux contempler Ta forme cosmique, montre-moi, je T’en prie, cet Être universel infini.
TEXT 4:
Oo, mu Jumal, oo, kõikide müstiliste jõudude valitseja, kui Sa arvad, et ma olen võimeline vaatama Sinu kosmilist kuju, siis palun näita mulle Oma piiritut kõiksuslikku „mina".
TEXT 5:
Dieu, la Personne Suprême, dit: Mon cher Arjuna, ô fils de Pṛthā, contemple maintenant Mon opulence, des centaines de milliers de formes divines, diverses et multicolores.
TEXT 5:
Jumala Kõrgeim Isiksus ütles: Oo, Mu kallis Arjuna, oo, Pṛthā poeg, vaata nüüd Mu külluslikkust, Minu sadu ja tuhandeid erinevaid, jumalikke, kirevaid vorme.
TEXT 6:
Ô meilleur des Bhāratas, contemple les innombrables manifestations que jamais jusqu’ici nul n’a connues, et vois les Ādityas, les Vasus, les Rudras, les Aśvinī-kumāras et tous les autres devas.
TEXT 6:
Oo, parim Bhāratate hulgas, vaata kõiki neid erinevaid avaldumisi – Ādityasid, Vasusid, Rudrasid, Aśvinī-kumārasid ning teisi pooljumalaid. Vaata neid rohkeid imesid, mida keegi pole varem näinud ning millest keegi pole kuulnud.
TEXT 7:
Ô Guḍākeśa, tout ce qu’à l’instant tu désires connaître, mais aussi tout ce qu’à l’avenir tu souhaiteras découvrir, contemple-le maintenant en Mon corps, cette forme universelle, car tout, le mobile comme l’immobile, est ici rassemblé en un lieu unique.
TEXT 7:
Oo, Arjuna, kõike, mida iganes sa tahad näha, võid sa näha koheselt Minu selles kehas! Minu kõiksuse kuju näitab sulle kõike, mida sa ihaldad näha kas olevikus või tulevikus. Kõik, nii liikuv kui liikumatu, asetseb täielikult siin, selles ühes paigas.
TEXT 8:
Mais tu ne saurais Me voir avec tes yeux actuels. Je te confère donc des yeux divins avec lesquels tu pourras contempler Ma mystique opulence.
TEXT 8:
Kuid sa ei saa Mind näha oma praeguste silmadega. Seepärast annan Ma sulle jumalikud silmad. Vaata nüüd Minu müstilist külluslikkust!
TEXT 9:
Sañjaya dit: Sur ces mots, ô roi, Dieu, la Personne Suprême, le maître de tous les pouvoirs surnaturels, montre à Arjuna Sa forme universelle.
TEXT 9:
Sañjaya ütles: Oo, kuningas, olles sedasi kõnelnud, näitas kõikide müstiliste jõudude Kõigekõrgem Jumal, Jumala Isiksus, Arjunale Oma kõiksuse kuju.
TEXTS 10-11:
De prodigieuses visions se dévoilent aux yeux d’Arjuna. Dotée d’innombrables yeux et d’innombrables bouches, cette forme universelle brandit des armes divines. Elle est vêtue d’habits somptueux et parée de joyaux sublimes, couverte de guirlandes et ointe de parfums célestes. Tout cela est magnifique, étincelant, omniprésent et infini.
TEXTS 10-11:
Arjuna nägi selles kõiksuse kujus lõputut hulka suid, silmi ja imepäraseid nägemusi. Seda kuju kaunistasid paljud taevalikud ehted ning mitmed ülestõstetud jumalikud relvad. Ta kandis taevalikke lillevanikuid ja taevalikke rõivaid ning Tema keha oli võitud paljude jumalike lõhnadega. Kõik oli imeline, hiilgav, piiramatu ning kõikjale leviv.
TEXT 12:
Si des milliers et des milliers de soleils se levaient ensemble dans le ciel, leur éclat approcherait peut-être celui de la forme universelle de la Personne Suprême.
TEXT 12:
Kui taevasse tõuseks korraga sadu tuhandeid päikeseid, võiks nende kiirgust võrrelda Kõrgeima Isiksuse kõiksuse kuju säraga.
TEXT 13:
Arjuna découvre alors les innombrables formes que renferme l’univers, toutes rassemblées malgré leur infinie diversité en un point unique, la forme universelle du Seigneur.
TEXT 13:
Sel hetkel nägi Arjuna Jumala kõiksuse kujus kõiki universumi piirituid ekspansioone ühes paigas asetsevatena, ehkki mitmeks, mitmeks tuhandeks jagatutena.
TEXT 14:
Alors, déconcerté, frappé d’émerveillement, les poils hérissés, Arjuna s’incline pour rendre hommage au Seigneur, puis, les mains jointes, commence à Lui offrir des prières.
TEXT 14:
Hämmelduses ja imestuses, ihukarvad suurest ekstaasist püsti seismas, langetas Arjuna pea, avaldamaks lugupidamist Kõigekõrgemale Jumalale, ning surudes peod kokku, hakkas ta palvetama Jumala poole.
TEXT 15:
Arjuna dit: Ô Kṛṣṇa, mon cher Seigneur, je vois, en Ton corps réunis, les devas et tous les autres êtres. J’aperçois Brahmā, assis sur la fleur de lotus, mais aussi Śiva, les sages et les serpents divins.
TEXT 15:
Arjuna ütles: Mu kallis Jumal Kṛṣṇa, ma näen Sinu kehas kõiki pooljumalaid ja teisi erinevaid elusolendeid. Ma näen Brahmād istumas lootoseõiel, ma näen Śivat, jumalikke madusid ning kõiki tarkasid.
TEXT 16:
Ô Seigneur de l’univers, ô forme universelle, je vois en Ton corps une multitude de bouches, d’yeux, de bras et de ventres, étendus à l’infini. Il semble n’avoir ni fin, ni milieu, ni commencement.
TEXT 16:
Oo, universumi Jumal, oo, kõiksuse kuju, ma näen Sinu kehas mitmeid käsi, kõhtusid, suid ja silmi, mis on piiramatult avardunud kõikjale. Sul pole ei lõppu, keskpaika ega algust.
TEXT 17:
Avec son éblouissante radiance qui illumine de toutes parts à la manière d’un feu ardent ou d’un soleil au rayonnement infini, Ta forme est difficile à contempler. Je la vois néanmoins partout, cette forme étincelante, parée de multiples couronnes, de masses et de disques.
TEXT 17:
Sinu kuju on raske näha selle kiirgava sära tõttu, mis levib kõikjale nagu lõõmav tuli või Päikese mõõtmatu kiirgus. Ja ometigi näen ma seda kumavat kuju kõikjal, ilustatuna erinevate kroonide, nuiade ja ketastega.
TEXT 18:
Tu es le but premier, suprême, l’ultime repos de l’univers entier. Intarissable, de tous le plus ancien, Tu es Dieu, la Personne Suprême, qui soutient la religion éternelle. Telle est ma conviction.
TEXT 18:
Sina oled kõrgeim ja peamine eesmärk. Sina oled kogu selle universumi lõplik pidepunkt. Sa oled ammendamatu ning vanim. Sa oled igavese religiooni alalhoidja, Jumala Isiksus. Selline on minu arvamus.
TEXT 19:
Sans commencement, sans fin, sans milieu, doté d’innombrables bras, d’une bouche d’où jaillit un feu brûlant, Tu incendies l’univers entier de Ta radiance. Le soleil et la lune sont Tes yeux. On ne saurait mesurer l’étendue de Ta gloire.
TEXT 19:
Sa oled alguse, keskpaiga ja lõputa. Sinu hiilgus on piiritu. Sul on lugematu arv käsi ning Päike ja Kuu on Sinu silmadeks. Ma näen, kuidas lõõmav tuli väljub Sinu suust, põletades kogu seda universumit Sinu Enda kiirgusega.
TEXT 20:
Bien que Tu Te déploies partout dans le ciel, les planètes et l’espace, Tu demeures une unité indivisible. Ô grand d’entre les grands, les trois mondes sont plongés dans une extrême confusion à la vue de Ta forme terrible et merveilleuse.
TEXT 20:
Ehkki Sa oled üks, levid Sa üle kogu taeva, planeetide ning nendevahelise avaruse. Oo, võimsaim, nähes seda imepärast ja hirmuäratavat kuju, on kõik planetaarsüsteemid segadusse aetud.
TEXT 21:
Une multitude de devas se soumettent et entrent en Toi. Terrifiés, les mains jointes, certains T’adressent des prières, pendant qu’une foule de sages et d’êtres accomplis s’exclament « Paix ! Paix ! » et prient en chantant des hymnes védiques.
TEXT 21:
Lõputud pooljumalad alistuvad Sinu ees ning sisenevad Sinusse. Mõned neist, kes on äärmiselt hirmunud, loevad kokkusurutud peopesadega palveid. Loendamatud suured targad ja täiuslikud olendid hüüavad: „Saagu rahu!" ning palvetavad Sinu ees, lauldes vedalikke hümne.
TEXT 22:
Les différentes manifestations de Śiva, les Ādityas, les Vasus, les Sādhyas, les Viśvadevas, les deux Aśvīns, les Maruts, les ancêtres, les Gandharvas, les Yakṣas, les Asuras et les devas qui ont atteint la perfection, tous Te contemplent émerveillés.
TEXT 22:
Kõik erinevad Śiva avaldumised, Ādityad, Vasud, Sādhyad, Viśvedevad, mõlemad Aśvīd, Marutid, esiisad, Gandharvad, Yakṣad, Asurad ja täiuslikkuseni jõudnud pooljumalad vaatavad Sind suures imestuses.
TEXT 23:
À la vue de Tes visages et de Tes yeux sans nombre, de Tes bras, de Tes ventres, de Tes cuisses, de Tes jambes, toutes et tous innombrables, à la vue de Tes terribles dents, ô Toi dont les bras sont puissants, les planètes et leurs devas sont ébranlés, comme je le suis moi-même.
TEXT 23:
Oo tugevakäeline, nähes Sinu ülimalt võimsat kuju ning selle lugematuid nägusid, silmi, käsi, reisi, jalgu ja kõhtusid ning Sinu paljusid kohutavaid hambaid, on kõik planeedid ja nende pooljumalad suures segaduses nii nagu minagi.
TEXT 24:
Tes couleurs multiples, éblouissantes, emplissent les cieux. Face à Tes immenses yeux flamboyants et Tes bouches béantes, la crainte m’envahit, ô Viṣṇu, Toi qui pénètres tout, et je ne saurais demeurer en paix plus longtemps.
TEXT 24:
Oo, kõikeläbiv Viṣṇu, nähes, kuidas Sinust kiirgavad rohked värvid puudutavad taevast, nähes Sinu avali suid ning Sinu suuri kumavaid silmi, on minu mõistus hirmust segaduses. Ma ei suuda enam kauem olla rahulik ega säilitada oma mõistuse tasakaalu.
TEXT 25:
Lorsque je vois Tes visages ardents comme la mort, Tes dents terribles, mon esprit chancelle et la confusion m’assaille de toutes parts. Ô Seigneur des seigneurs, refuge des mondes, accorde-moi Ta grâce.
TEXT 25:
Oo, jumalate Jumal, oo, maailmade pelgupaik, palun ole minu vastu armulik. Ma ei suuda enam säilitada tasakaalu, nähes Sinu lõõmavaid surmatoovaid nägusid ning kohutavaid hambaid. Ma olen täielikult segaduses.
TEXTS 26-27:
Les fils de Dhṛtarāsṭṛa, leurs royaux alliés, ainsi que Bhīṣma, Droṇa, Karṇa et les plus éminents de nos guerriers, tous se précipitent dans Tes bouches effroyables. J’en vois qui, écrasés entre Tes dents, ont la tête broyée.
TEXTS 26-27:
Kõik Dhṛtarāṣṭra pojad koos neid toetavate kuningatega, ning Bhīṣma, Droṇa, Karṇa, samuti nagu meie väejuhid, tormavad Sinu kohutavatesse suudesse ning mõningaid neist näen ma peadpidi Sinu hammaste vahele kinni jäänutena ning puruks muljututena.
TEXT 28:
Semblables aux nombreux fleuves qui se jettent dans l’océan, ces grands guerriers se ruent dans Tes bouches et s’embrasent.
TEXT 28:
Samamoodi nagu jõelained voolavad ookeani, sisenevad need võimsad sõdalased leegitsedes Sinu suudesse.
TEXT 29:
Je les vois s’y précipiter comme les phalènes qui se jettent dans un feu brûlant et y trouvent la mort.
TEXT 29:
Samamoodi nagu ööliblikad sööstavad lõõmavasse tulle ja hävivad, näen ma kõiki inimesi täie kiirusega Sinu suudesse tormamas.
TEXT 30:
De toutes parts, ô Viṣṇu, Tes bouches enflammées engloutissent tous ces êtres. Enveloppant l’univers de Ta radiance, Tu manifestes de terribles rayons ardents.
TEXT 30:
Oo, Viṣṇu, ma näen Sind kõikjal neelamas inimesi Oma lõõmavate suudega. Kattes kogu universumi Oma säraga, ilmutad Sa kohutavaid, kõrvetavaid kiiri.
TEXT 31:
Ô maître des devas, Toi dont la forme est si terrible, je T’en prie, dis-moi qui Tu es. Je Te rends mon hommage et Te demande de m’accorder Ta grâce. Ô Seigneur originel, je voudrais en savoir davantage à Ton sujet, car je ne puis comprendre Ton dessein.
TEXT 31:
Oo, jumalate jumal, niivõrd metsiku kujuga, palun ütle mulle, kes Sa oled. Ma avaldan Sulle oma lugupidamist. Palun, ole minu vastu armulik. Sina oled algne Jumal ning ma tahan omandada Sinust teadmisi, sest ma ei tea, milline on Sinu missioon.
TEXT 32:
Dieu, la Personne Suprême, dit: Je suis le temps, grand destructeur des mondes, venu engloutir tous les hommes. Vous exceptés [les Pāṇḍavas], tous les guerriers des deux camps périront.
TEXT 32:
Jumala Kõrgeim Isiksus ütles: Ma olen aeg, suur maailmade hävitaja, ning Ma tulin siia, et hävitada kõik inimesed. Kõik sõdurid peale teie [Pāṇḍavate] hukkuvad sellel lahinguväljal, olenemata sellest, kummal poolel nad seisavad.
TEXT 33:
Aussi, lève-toi et prépare-toi à combattre et à te couvrir de gloire. Triomphant de tes ennemis, tu jouiras d’un royaume prospère. Tous, conformément à Mon divin décret, sont déjà tués. Ô Savyasācī, tu ne peux être dans cette lutte qu’un instrument dans Ma main.
TEXT 33:
Seepärast tõuse üles, valmistu lahinguks ning võida kuulsust. Alista oma vaenlased ning naudi õitsvat kuningriiki. Minu korralduse kohaselt on kõik lahinguväljal seisjad juba hukatud ning sina, oo, Savyasācī, oled vaid vahendiks selle korralduse täitmisel.
TEXT 34:
J’ai déjà déterminé la mort de Droṇa, Bhīṣma, Jayadratha et Karṇa, ainsi que celle des autres valeureux guerriers. Tu peux donc les tuer la conscience sereine. Simplement combats et tu vaincras tes ennemis.
TEXT 34:
Ma olen juba hävitanud nii Droṇa, Bhīṣma, Jayadratha, Karṇa kui ka ülejäänud suured sõdalased. Seepärast tapa nad ning ära lase sellest oma rahu häirida. Lihtsalt võitle, ning sa alistad lahingus oma vaenlased.
TEXT 35:
Sañjaya dit à Dhṛtarāṣṭra: Ô roi, après avoir entendu les paroles du Seigneur Suprême, Arjuna, tremblant, les mains jointes, Lui rend encore et encore son hommage. D’une voix coupée par l’émotion et la crainte, il prononce ces mots.
TEXT 35:
Sañjaya ütles Dhṛtarāṣṭrale: Oo, kuningas, olles kuulnud neid sõnu Jumala Kõrgeimalt Isiksuselt, avaldas Arjuna värisedes ja kokkusurutud peopesadega Jumal Kṛṣṇale taas ja taas oma lugupidamist. Kartlikul häälel kõneles ta Jumal Kṛṣṇale järgmised sõnad.
TEXT 36:
Arjuna dit: À Ton nom, ô Hṛṣīkeśa, le monde entier s’emplit de joie et, ainsi, s’attache à Toi. Les êtres accomplis Te rendent leur respectueux hommage tandis que les êtres démoniaques, saisis d’épouvante, s’enfuient de toutes parts. Tel est le bon ordre des choses.
TEXT 36:
Arjuna ütles: Oo, meelte valitseja, maailm rõõmustab kuuldes Sinu nime, sest Sinu nime kuuldes kiindub igaüks Sinusse. Kuigi täiuslikkuseni jõudnud inimesed avaldavad Sulle oma sügavat austust, on deemonid hirmul ning põgenevad kõikvõimalikes suundades. Just nii peabki see kõik olema.
TEXT 37:
Pourquoi ne Te présenteraient-ils pas tous leur hommage, à Toi le plus grand, plus grand même que Brahmā, Toi le créateur originel. Ô Être infini, souverain des devas, refuge de l’univers ! Tu es de tout la source impérissable, la cause de toutes les causes qui transcende la matière.
TEXT 37:
Oo, võimsaim, võimsam isegi kui Brahmā, Sina oled algne looja. Miks ei peaks nad siis avaldama Sulle oma sügavat lugupidamist? Oo, piiritu, jumalate Jumal, universumi pelgupaik! Sa oled võidetamatu allikas, kõikide põhjuste põhjus, transtsendentaalne selle materiaalse avaldumise suhtes.
TEXT 38:
Tu es Dieu, la Personne originelle, l’être le plus ancien, l’ultime sanctuaire de ce monde manifesté, le refuge suprême situé au-delà des guṇas. Ô forme infinie, Tu es partout présent dans l’univers; Toi qui connais tout, Tu es tout ce qui se peut connaître !
TEXT 38:
Sina oled algne Jumala Isiksus, vanim, selle avaldunud kosmilise maailma lõplik pelgupaik. Sina oled kõige teadja ning Sina oled kõik, mida on võimalik teada. Sina oled ülim pelgupaik, kõikidest materiaalse looduse guṇadest kõrgemal seisev. Oo, piiritu kuju! Sina läbid kogu seda kosmilist avaldumist!
TEXT 39:
Tu es l’air, le feu, l’eau et la lune. Tu es Brahmā, le premier être créé. Tu es l’aïeul, le maître suprême. C’est pourquoi je Te rends encore et encore, des milliers de fois, mon hommage respectueux !
TEXT 39:
Sina oled õhk, Sina oled kõrgeim valitseja! Sina oled tuli, Sina oled vesi, Sina oled ka Kuu! Sa oled Brahmā, esimene elusolend, ning elusolendite suur esiisa! Seepärast avaldan ma Sulle oma sügavat lugupidamist tuhat korda, ja üha uuesti ja uuesti.
TEXT 40:
De devant, de derrière, de toutes parts, je Te rends hommage, ô puissance infinie, maître de pouvoirs sans mesure, Toi qui pénètres tout, et ainsi, qui es tout !
TEXT 40:
Ma avaldan Sulle oma lugupidamist nii Sinu ees, taga kui ka igas küljes. Oo, ääretu jõud, Sa oled piiritu võimu valitseja! Sa oled kõikeläbiv ning seega oled Sa kõik!
TEXTS 41-42:
Méconnaissant Tes gloires, je me suis, par le passé, impudemment adressé à Toi par ces mots: « Ô Kṛṣṇa, Ô Yādava, Ô mon ami ». Je Te prie de bien vouloir pardonner tout ce que j’ai pu faire par déraison ou par amour. Que de fois T’ai-je manqué de respect; quand nous plaisantions dans les moments de détente, que nous nous allongions sur le même lit, que nous nous asseyions côte à côte ou partagions le même repas, parfois seuls, parfois devant plusieurs compagnons. Pour toutes ces offenses, ô Acyuta, je Te demande pardon.
TEXTS 41-42:
Mõeldes Sinust kui oma sõbrast, olen ma järelemõtlematult pöördunud Sinu poole, sõnadega „Oo, Kṛṣṇa!", „Oo, Yādava!", „Oo, mu sõber!", teadmata Sinu tegelikust hiilgusest. Palun andesta mulle kõik, mida ma olen rumalusest või armastusest teinud. Ma olen Sind korduvalt teotanud, heitnud nalja Sinu üle kui me lõõgastusime, lamades samal voodil, või kui me istusime või einestasime koos, vahel üksi olles ja vahel oma sõprade seltsis. Oo, eksimatu, palun andesta mulle kõik need solvangud.
TEXT 43:
Tu es le père de l’entière manifestation cosmique, des entités mobiles et immobiles, le véritable souverain, le maître spirituel suprême. Ô Toi dont la puissance est sans mesure, parce que nul ne T’égale ou n’est pareil à Toi, aucun être dans les trois mondes ne T’est supérieur.
TEXT 43:
Sina oled isaks kõigele selles kosmilises avaldumises, nii liikuvale kui ka liikumatule. Sina oled selle kummardatav juht, kõrgeim vaimne õpetaja. Keegi pole Sinuga võrdne ning keegi ei saa olla Sinuga üks. Kuidas saakski siis veel olla kolmes maailmas kedagi, kes oleks Sinust võimsam, oo, mõõtmatu jõu Valitseja!
TEXT 44:
Tu es le Seigneur Suprême que tous doivent adorer. Je me prosterne donc à Tes pieds pour T’offrir mon hommage et implorer Ta miséricorde. Comme un père tolère l’impudence de son fils, un ami l’impertinence de son ami, une épouse la familiarité de son mari, je Te prie de bien vouloir souffrir les fautes que j’ai pu commettre à Ton endroit.
TEXT 44:
Sina oled Kõigekõrgem Jumal, keda peab kummardama iga elusolend. Seepärast langen ma maha Sinu ette, et avaldada Sulle oma sügavat lugupidamist ning paluda Sinu armu. Nii nagu isa andestab oma pojale vallatused, nagu sõber andestab oma sõbrale häbematused, nagu naine andestab oma kaasale ebaviisakused, palun ma Sind andestada mulle need eksimused, mis ma olen teinud Sind ebaõiglaselt koheldes.
TEXT 45:
Même si je me réjouis de pouvoir contempler cette forme universelle que je n’avais encore jamais vue, mon mental est saisi d’effroi. C’est pourquoi je Te prie de bien vouloir reprendre Ta forme personnelle. Ô refuge de l’univers, Seigneur des seigneurs, accorde-moi cette grâce.
TEXT 45:
Olles näinud seda kõiksuse kuju, mida ma iial varem pole näinud, olen ma rõõmus, kuid samal ajal on mu mõistus hirmust segaduses. Seepärast, oo, jumalate Jumal, oo, universumi elupaik, palun heida minu peale Oma armu ning ilmuta End mulle taas Jumala Isiksuse kujul.
TEXT 46:
Ô forme universelle, Seigneur aux mille bras, je désire Te contempler dans Ta forme à quatre bras, coiffé de la tiare, portant la masse, le disque, la conque et la fleur de lotus. Je languis de Te voir dans cette forme.
TEXT 46:
Oo, kõiksuse kuju, oo, tuhandekäeline Jumal, ma soovin näha Sind Sinu neljakäelisel kujul, kui Sinu pead katab kroon ning kui Sa hoiad kätes nuia, ketast, merikarpi ja lootoselille. Ma ihkan näha Sind sellisel kujul.
TEXT 47:
Dieu, la Personne Suprême, dit: C’est avec joie, Mon cher Arjuna, que par le biais de Ma puissance interne, Je t’ai révélé Ma forme universelle, suprême en ce monde, originelle, infinie et éblouissante, que nul avant toi n’avait jamais vue.
TEXT 47:
Jumala Kõrgeim Isiksus ütles: Mu kallis Arjuna, Oma sisemise energia abil oli Mul õnn sulle näidata seda ülimat kõiksuse kuju materiaalses maailmas. Enne sind pole keegi seda algset, piiritut ja pimestavalt säravat kuju näinud.
TEXT 48:
Ni l’étude des Védas, ni les sacrifices, la charité, la piété, ou même les sévères austérités, ne donnent de voir Ma forme universelle. Nul avant toi, ô meilleur des guerriers Kurus, n’a pu Me contempler sous cet aspect-là.
TEXT 48:
Oo, parim Kuru sõdalastest, enne sind pole keegi Minu kõiksuse kuju näinud, sest ei „Vedade" uurimise, ohverduste, heategevuse, jumalakartlike tegude ega karmide askeeside läbi pole võimalik seda kuju materiaalses maailmas näha.
TEXT 49:
Ma terrible forme t’a bouleversé. Mais que ta crainte se dissipe et que cesse ton trouble. En toute sérénité, contemple maintenant la forme que tu désires voir.
TEXT 49:
Sa sattusid hirmu ning segaduse mõjuvalda, nähes Minu kohutavat kuju. Olgu sellel nüüd lõpp. Mu pühendunu, ole taas vaba rahutusest. Rahuliku mõistusega võid sa nüüd vaadata kuju, mida soovid näha.
TEXT 50:
Sañjaya dit à Dhṛtarāṣṭra: Kṛṣṇa, Dieu, la Personne Suprême, dévoile alors à Arjuna, terrifié, Sa forme à quatre bras, puis reprend Sa forme à deux bras pour le rassurer.
TEXT 50:
Sañjaya ütles Dhṛtarāṣṭrale: Olles seda Arjunale öelnud, ilmutas Jumala Kõrgeim Isiksus, Kṛṣṇa, End Oma tegelikul, neljakäelisel kujul ning omandas lõpuks kahekäelise kuju, hajutamaks Arjuna hirmu.
TEXT 51:
À la vue de la forme originelle de Kṛṣṇa, Arjuna s’exclame: Ô Janārdana, cette forme aux traits humains, si merveilleusement belle, apaise mon mental, et je recouvre à l’instant ma vraie nature.
TEXT 51:
Kui Arjuna nägi Kṛṣṇat Tema algsel kujul, ütles ta: Oo, Janārdana, nähes Sinu ülimalt ilusat inimnäolist keha, on mu mõistus nüüd rahunenud ning mu algne loodus taastunud.
TEXT 52:
Dieu, la Personne Suprême, dit: Mon cher Arjuna, on ne parvient que fort difficilement à voir la forme que tu contemples maintenant. Cette forme, si chère à tous, même les devas aspirent sans cesse à la voir.
TEXT 52:
Jumala Kõrgeim Isiksus ütles: Mu kallis Arjuna, seda Minu keha, mida sa praegu vaatled, on väga raske näha. Isegi pooljumalad otsivad alati võimalust selle nägemiseks, sest see on sedavõrd armas vaatepilt.
TEXT 53:
Il ne suffit pas simplement d’étudier les Védas, de pratiquer de sévères austérités, ou de se contenter d’actes charitables ou d’une adoration formelle pour comprendre cette forme que tes yeux spirituels contemplent en ce moment. Nul ne saurait ainsi Me voir tel que Je suis.
TEXT 53:
Seda Minu keha, mida sa oma transtsendentaalsete silmadega praegu näed, pole võimalik mõista lihtsalt „Vedasid" uurides, rangeid askeese järgides, heategevusega tegeledes või Minu ees templis kummardades. Need ei ole vahendid, mille abil Mind on võimalik näha sellisena nagu Ma olen.
TEXT 54:
Mon cher Arjuna, ce n’est qu’en Me servant avec une dévotion sans mélange qu’on peut Me comprendre tel que Je suis vraiment et Me voir tel que Je suis devant toi. On ne saurait percer autrement le mystère de Ma personne, ô Parantapa.
TEXT 54:
Mu kallis Arjuna, ainult kõrvalekaldumatu pühendunud teenimisega on Mind võimalik mõista sellisena nagu Ma olen, seistes sinu ees, ning näha Mind näost näkku. Ainult sel viisil võid sa mõista Minu isiksuse saladusi.
TEXT 55:
Mon cher Arjuna, il parvient certes jusqu’à Moi celui qui, lavé des souillures que génèrent la spéculation intellectuelle et l’acte intéressé, s’absorbe toujours dans le service de dévotion pur, celui qui œuvre pour Moi, se montre bienveillant envers tous les êtres et fait de Moi le but suprême de l’existence.
TEXT 55:
Mu kallis Arjuna, see, kes rakendab end Minu puhtasse pühendunud teenimisse, mis on vaba karmaliste tegevuste ja mõttespekulatsioonide saastast, kes töötab Minu heaks, kes seab Mind oma elu kõrgeimaks eesmärgiks ning kes suhtub sõbralikult igasse elusolendisse, jõuab kindlasti Minu juurde.