Skip to main content

TEXT 21

VERŠ 21

Texte

Verš

amī hi tvāṁ sura-saṅghā viśanti
kecid bhītāḥ prāñjalayo gṛṇanti
svastīty uktvā maharṣi-siddha-saṅghāḥ
stuvanti tvāṁ stutibhiḥ puṣkalābhiḥ
amī hi tvāṁ sura-saṅghā viśanti
kecid bhītāḥ prāñjalayo gṛṇanti
svastīty uktvā maharṣi-siddha-saṅghāḥ
stuvanti tvāṁ stutibhiḥ puṣkalābhiḥ

Synonyms

Synonyma

amī: tous ces; hi: certes; tvām: en Toi; sura-saṅghāḥ: groupes de devas; viśanti: entrent; kecit: certains d’entre eux; bhītāḥ: de peur; prāñjalayaḥ: les mains jointes; gṛṇanti: offrent des prières à; svasti: toute paix; iti: ainsi; uktvā: parlant; maharṣi: les grands sages; siddha-saṅghāḥ: les êtres accomplis; stuvanti: chantent les hymnes; tvām: à Toi; stutibhiḥ: avec des prières; puṣkalābhiḥ: les hymnes védiques.

amī — tí všetci; hi — zaiste; tvām — Tebe; sura-saṅghāḥ — zástupy polobohov; viśanti — vstupujú; kecit — niektorí z nich; bhītāḥ — zo strachu; prāñjalayaḥ — so zopnutými rukami; gṛṇanti — prednášajú modlitby; svasti — buď pozdravený; iti — tak; uktvā — vraviac; mahā-ṛṣi — veľkí svätci; siddha-saṅghāḥ — dokonalé bytosti; stuvanti — spievajú hymny; tvām — Tebe; stutibhiḥ — modlitbami; puṣkalābhiḥvedske hymny.

Translation

Překlad

Une multitude de devas se soumettent et entrent en Toi. Terrifiés, les mains jointes, certains T’adressent des prières, pendant qu’une foule de sages et d’êtres accomplis s’exclament « Paix ! Paix ! » et prient en chantant des hymnes védiques.

Zástupy polobohov sa Ti odovzdávajú a vstupujú do Teba. Niektorí z nich sa ustrašene a so zopnutými rukami modlia. Zástupy veľkých svätcov a dokonalých bytostí sa k Tebe modlia a prevolávajú Ti na slávu vedskymi hymnami.

Purport

Význam

Les devas, dans tous les systèmes planétaires, sont effrayés par la forme universelle et sa radiance éblouissante. C’est pourquoi ils prient pour implorer la protection du Seigneur.

Polobohovia na všetkých planetárnych sústavách sa báli ohromnej vesmírnej podoby a jej spaľujúcej žiary, a preto sa modlili o ochranu.