Skip to main content

TEXT 21

21. VERS

Texte

Szöveg

amī hi tvāṁ sura-saṅghā viśanti
kecid bhītāḥ prāñjalayo gṛṇanti
svastīty uktvā maharṣi-siddha-saṅghāḥ
stuvanti tvāṁ stutibhiḥ puṣkalābhiḥ
amī hi tvāṁ sura-saṅghā viśanti
kecid bhītāḥ prāñjalayo gṛṇanti
svastīty uktvā maharṣi-siddha-saṅghāḥ
stuvanti tvāṁ stutibhiḥ puṣkalābhiḥ

Synonyms

Szó szerinti jelentés

amī: tous ces; hi: certes; tvām: en Toi; sura-saṅghāḥ: groupes de devas; viśanti: entrent; kecit: certains d’entre eux; bhītāḥ: de peur; prāñjalayaḥ: les mains jointes; gṛṇanti: offrent des prières à; svasti: toute paix; iti: ainsi; uktvā: parlant; maharṣi: les grands sages; siddha-saṅghāḥ: les êtres accomplis; stuvanti: chantent les hymnes; tvām: à Toi; stutibhiḥ: avec des prières; puṣkalābhiḥ: les hymnes védiques.

amī – mindazok; hi – bizony; tvām – Beléd; sura-saṅghāḥ – a félistenek csoportjai; viśanti – behatolnak; kecit – némelyikük; bhītāḥ – félelmükben; prāñjalayaḥ – összetett kézzel; gṛṇanti – imádkoznak; svasti – békesség; iti – így; uktvā – szólva; mahā-ṛṣi – nagy bölcsek; siddha-saṅghāḥ – tökéletes lények; stuvanti – himnuszokat énekelnek; tvām – Neked; stutibhiḥ – imákkal; puṣkalābhiḥ – védikus himnuszokkal.

Translation

Fordítás

Une multitude de devas se soumettent et entrent en Toi. Terrifiés, les mains jointes, certains T’adressent des prières, pendant qu’une foule de sages et d’êtres accomplis s’exclament « Paix ! Paix ! » et prient en chantant des hymnes védiques.

A félistenek seregei meghódolnak Előtted, s testedbe áramlanak. Néhányan szörnyű félelmükben összetett kézzel imákat mondanak Neked. „Békesség!” – kiáltanak a nagy bölcsek és a tökéletes lények seregei, s a Védák himnuszait zengve imádkoznak Hozzád.

Purport

Magyarázat

Les devas, dans tous les systèmes planétaires, sont effrayés par la forme universelle et sa radiance éblouissante. C’est pourquoi ils prient pour implorer la protection du Seigneur.

A különféle bolygórendszerek félisteneit megrémítette a kozmikus forma rettentő látványa és izzó ragyogása, így oltalomért könyörögtek.