Skip to main content

TEXT 20

20. VERS

Texte

Szöveg

dyāv ā-pṛthivyor idam antaraṁ hi
vyāptaṁ tvayaikena diśaś ca sarvāḥ
dṛṣṭvādbhutaṁ rūpam ugraṁ tavedaṁ
loka-trayaṁ pravyathitaṁ mahātman
dyāv ā-pṛthivyor idam antaraṁ hi
vyāptaṁ tvayaikena diśaś ca sarvāḥ
dṛṣṭvādbhutaṁ rūpam ugraṁ tavedaṁ
loka-trayaṁ pravyathitaṁ mahātman

Synonyms

Szó szerinti jelentés

dyau: de l’espace; ā-pṛthivyoḥ: à la terre; idam: ce; antaram: entre; hi: certes; vyāptam: pénétré; tvayā: par Toi; ekena: seul; diśaḥ: les directions; ca: et; sarvāḥ: toutes; dṛṣṭvā: en voyant; adbhutam: merveilleuse; rūpam: forme; ugram: terrible; tava: de Toi; idam: cette; loka: les systèmes planétaires; trayam: trois; pravyathitam: troublés; mahātman: ô Toi, si grand.

dyau – az űrtől; ā-pṛthivyoḥ – a Földig; idam – ez; antaram – közötti; hi – bizony; vyāptam – áthatott; tvayā – Általad; ekena – egyedül; diśaḥ – irányok; ca – és; sarvāḥ – minden; dṛṣṭvā – látván; adbhutam – csodálatos; rūpam – formádat; ugram – szörnyű; tava – Tiédet; idam – ez; loka – bolygórendszer; trayam – három; pravyathitam – zavart; mahā-ātman – ó, hatalmas.

Translation

Fordítás

Bien que Tu Te déploies partout dans le ciel, les planètes et l’espace, Tu demeures une unité indivisible. Ô grand d’entre les grands, les trois mondes sont plongés dans une extrême confusion à la vue de Ta forme terrible et merveilleuse.

Noha egyetlen vagy, szétáradsz az égben, a bolygókon és a köztük lévő űrben. Ó, hatalmas! Csodálatos és félelmetes formád látványa minden bolygórendszerben nyugtalanságot okoz.

Purport

Magyarázat

Les mots dyāv ā-pṛthivyoḥ (l’espace entre les cieux et la terre) et loka-trayam (les trois mondes) sont ici lourds de sens: ils montrent que la forme universelle du Seigneur que contemple Arjuna est également contemplée par d’autres personnes, en d’autres systèmes planétaires. Cette vision n’est pas un songe, puisque tous ceux que Kṛṣṇa a dotés d’yeux divins la contemplent également.

A dyāv ā-pṛthivyoḥ („a mennyek és a Föld közötti űr”) és a loka-trayam („a három világ”) szavak nagyon fontosak ebben a versben, mert ezekből kitűnik, hogy nemcsak Arjuna látta az Úr kozmikus formáját, hanem más bolygórendszerek lakói is. Arjuna nem álmodott, amikor a csatatéren megpillantotta a kozmikus formát. Mindenki láthatta, akinek az Úr isteni látóképességet adott.