Skip to main content

TEXT 24

VERŠ 24

Texte

Verš

purodhasāṁ ca mukhyaṁ māṁ
viddhi pārtha bṛhaspatim
senānīnām ahaṁ skandaḥ
sarasām asmi sāgaraḥ
purodhasāṁ ca mukhyaṁ māṁ
viddhi pārtha bṛhaspatim
senānīnām ahaṁ skandaḥ
sarasām asmi sāgaraḥ

Synonyms

Synonyma

purodhasām: de tous les prêtres; ca: aussi; mukhyam: le principal; mām: Moi; viddhi: comprends; pārtha: ô fils de Pṛthā; bṛhaspatim: Bṛhaspati; senānīnām: de tous les chefs militaires; aham: Je suis; skandaḥ: Kārttikeya; sarasām: de toutes les étendues d’eau; asmi: Je suis; sāgaraḥ: l’océan.

purodhasām — z kňazov; ca — tiež; mukhyam — vodca; mām — Ja; viddhi — vedz; pārtha — syn Pṛthy; bṛhaspatim — Bṛhaspati; senānīnām — medzi vojvodcami; aham — som; skandaḥ — Kārtikeja (poloboh vojny); sarasām — z vodných nádrží; asmi — som; sāgaraḥ — oceán.

Translation

Překlad

Des prêtres, ô Arjuna, sache que Je suis Bṛhaspati, le plus grand. D’entre les chefs militaires, Je suis Kārttikeya, et d’entre les étendues d’eau, l’océan.

Vedz, ó, Arjuna, že spomedzi kňazov som veľkňaz Bṛhaspati, medzi vojvodcami som Kārtikeya a z vodných nádrží som oceán.

Purport

Význam

Indra, le souverain des planètes édéniques, est le chef des devas. La planète sur laquelle il règne s’appelle Indraloka. Bṛhaspati remplit auprès de lui les fonctions de prêtre. Il est donc le plus grand d’entre les prêtres puisque Indra est le roi de tous les rois. De même, Skanda, ou Kārttikeya, fils de Śiva et de Pārvatī, est à la tête de tous les chefs militaires. L’océan, pour sa part, est la plus grande de toutes les étendues d’eau. Toutes ces représentations de Kṛṣṇa ne donnent ici qu’un aperçu de Sa grandeur.

Indra je najvyšší poloboh na nebeských planétach a je známy ako kráľ nebies. Planéta, na ktorej vládne, sa nazýva Indraloka. Bṛhaspati je Indrov kňaz, a keďže Indra je najväčší z kráľov, Bṛhaspati je najväčší z kňazov. Tak, ako je Indra najväčší z kráľov, tak je Skanda alebo Kārtikeja, syn Pārvatī a Śivu, najväčší spomedzi vojvodcov. Oceán je najväčší zo všetkých vodných nádrží. Tieto Kṛṣṇove reprezentácie sú iba náznakom Jeho majestátu.