Skip to main content

1

Глава 1

Alkuperäinen henkilö

Изначальная личность

kunty uvāca
namasye puruṣaṁ tvādyam
īśvaraṁ prakṛteḥ param
alakṣyaṁ sarva-bhūtānām
antar bahir avasthitam
кунтй увча
намасйе пуруша твдйам

ӣвара практе парам
алакшйа сарва-бхӯтнм

антар бахир авастхитам

Śrīmatī Kuntī sanoi: Kṛṣṇa, minä osoitan Sinulle nöyrän kunnioitukseni, sillä Sinä olet alkuperäinen henkilö eivätkä aineellisen maailman laadut vaikuta Sinuun. Olet kaiken sisällä ja kaiken ulkopuolella, mutta silti kaikille näkymätön.

Шримати Кунти сказала: О Кришна, я склоняюсь перед Тобой, ибо Ты — изначальная Личность и на Тебя не влияют качества материального мира. Ты пребываешь внутри и вне всего сущего, но при этом остаешься для всех невидимым.

Śrīmad-Bhāgavatam 1.8.18

Шримад-Бхагаватам, 1.8.18

Śrīmatī Kuntīdevī tiesi vallan hyvin, että vaikka Kṛṣṇa esiintyi hänen veljenpoikanaan, Kṛṣṇa on Jumaluuden alkuperäinen Persoonallisuus. Kuntī oli valaistunut nainen eikä tehnyt väärin osoittaessaan kunnioitusta veljenpojalleen. Hän puhutteli Kṛṣṇaa aineellisen kosmoksen ulottumattomissa olevaksi alkuperäiseksi puruṣaksi. Vaikka kaikki elävät olennot ovat yliaistillisia, he eivät ole alkuperäisiä ja erehtymättömiä. Heillä on taipumus langeta aineellisen luonnon pauloihin, mutta niin ei käy milloinkaan Herralle. Veda-kirjat kuvailevat Hänet elävistä olennoista ylimmäksi (nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām). Lisäksi Häntä kutsutaan īśvaraksi eli hallitsijaksi. Elävät olennot ja puolijumalat, kuten Candra ja Sūrya, ovat myös jossain määrin īśvaroita, mutta yksikään ei ole ylin īśvara eli ylin hallitsija. Kṛṣṇa on parameśvara eli Ylisielu. Hän vallitsee sekä sisä- että ulkopuolella.

Vaikka Kṛṣṇa seisoi Kuntīn veljenpoikana tätinsä edessä, Hän oli niin Kuntīn sydämessä kuin kaikkien muidenkin sydämessä. Bhagavad-gītāssa (15.15) Herra sanoo: ”Minä vallitsen jokaisen sydämessä, ja muisti, tieto ja unohdus tulevat Minulta. Kaikkien Vedojen tarkoitus on auttaa ymmärtämään Minut, sillä Minä olen niiden laatija ja Minä olen Vedāntan opettaja.” Kuntī toteaa, että vaikka Herra on elävien olentojen sisä- ja ulkopuolella, silti Hän on näkymätön. Toisin sanoen Herra on tavalliselle ihmiselle arvoitus. Kuntī oli itse saanut kokea, että Kṛṣṇa seisoi hänen edessään ja suojeli samaan aikaan syntymätöntä lasta Uttarān kohdussa Aśvatthāmān brahmāstralta. Kuntīkin ihmetteli sitä, onko Kṛṣṇa kaikkialla vallitseva vai paikallinen. Tosiasiassa Hän on kumpaakin, mutta Hän säilyttää itsellään oikeuden olla paljastumatta antaumuksettomille sieluille. Totuuden peittävä verho on Korkeimman Herran māyā- energia ja se hallitsee kapinallisen sielun rajoittunutta näkemystä, mikä selitetään seuraavassa säkeessä.

Шримати Кунтидеви прекрасно знала, что Кришна, хотя Он играет роль ее племянника, является изначальной Личностью Бога. Столь просвещенная женщина не могла допустить оплошности, выразив почтение своему племяннику. Она обратилась к Нему как к изначальному пуруше, находящемуся за пределами материального космоса. Хотя все живые существа тоже трансцендентны, они не являются изначальными или непогрешимыми. Живые существа склонны попадать в сети материальной природы, но Господь никогда не оказывается в ее власти. Поэтому в Ведах о Нем говорится как о главном среди всех живых существ (нитйо нитйн четана четаннм). Кроме того, Кунтидеви называет Его ишварой, повелителем. Такие существа, как Индра, Чандра, Сурья и другие полубоги, тоже до некоторой степени ишвары, но никто из них не является верховным ишварой, повелителем всех и каждого. Кришна — парамешвара, Сверхдуша. Он находится и внутри, и за пределами всего сущего. Хотя Господь стоял перед Шримати Кунти в образе ее племянника, Он вместе с тем пребывал внутри нее и всех остальных. В «Бхагавад-гите» (15.15) Господь говорит: «Я пребываю в сердце каждого живого существа, и от Меня исходят память, знание и забвение. Цель изучения всех Вед — постичь Меня. Я истинный составитель „Веданты“ и знаток Вед». Царица Кунти утверждает, что, хотя Господь пребывает внутри и вне всех живых существ, Он остается для них невидимым. Можно сказать, что Господь — загадка для обыкновенных людей. Царица Кунти видела, что Господь Кришна, стоя перед ней, в то же время вошел в чрево Уттары, чтобы спасти плод от действия брахмастры Ашваттхамы. Даже Кунти недоумевала, находится ли Шри Кришна в одном месте или Он вездесущ. На самом деле верно и то и другое, однако Он оставляет за Собой право не раскрывать Себя тем, кто не предан Ему. Скрывающая Его завеса называется майей — особой энергией Верховного Господа, которая ограничивает ви́дение мятежных душ. Об этом идет речь в следующем стихе.