Skip to main content

1

1

Alkuperäinen henkilö

La Persona Original

kunty uvāca
namasye puruṣaṁ tvādyam
īśvaraṁ prakṛteḥ param
alakṣyaṁ sarva-bhūtānām
antar bahir avasthitam
kunty uvāca
namasye puruṣaṁ tvādyam
īśvaraṁ prakṛteḥ param
alakṣyaṁ sarva-bhūtānām
antar bahir avasthitam

Śrīmatī Kuntī sanoi: Kṛṣṇa, minä osoitan Sinulle nöyrän kunnioitukseni, sillä Sinä olet alkuperäinen henkilö eivätkä aineellisen maailman laadut vaikuta Sinuun. Olet kaiken sisällä ja kaiken ulkopuolella, mutta silti kaikille näkymätön.

Śrīmatī Kuntī dijo: ¡Oh, Kṛṣṇa!, Te ofrezco a Ti mis reverencias, porque Tú eres la personalidad original y las cualidades del mundo material no Te afectan. Tú existes tanto dentro como fuera de todo y, aun así, eres invisible a los ojos de todos.

Śrīmad-Bhāgavatam 1.8.18

Śrīmad-Bhāgavatam 1.8.18

Śrīmatī Kuntīdevī tiesi vallan hyvin, että vaikka Kṛṣṇa esiintyi hänen veljenpoikanaan, Kṛṣṇa on Jumaluuden alkuperäinen Persoonallisuus. Kuntī oli valaistunut nainen eikä tehnyt väärin osoittaessaan kunnioitusta veljenpojalleen. Hän puhutteli Kṛṣṇaa aineellisen kosmoksen ulottumattomissa olevaksi alkuperäiseksi puruṣaksi. Vaikka kaikki elävät olennot ovat yliaistillisia, he eivät ole alkuperäisiä ja erehtymättömiä. Heillä on taipumus langeta aineellisen luonnon pauloihin, mutta niin ei käy milloinkaan Herralle. Veda-kirjat kuvailevat Hänet elävistä olennoista ylimmäksi (nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām). Lisäksi Häntä kutsutaan īśvaraksi eli hallitsijaksi. Elävät olennot ja puolijumalat, kuten Candra ja Sūrya, ovat myös jossain määrin īśvaroita, mutta yksikään ei ole ylin īśvara eli ylin hallitsija. Kṛṣṇa on parameśvara eli Ylisielu. Hän vallitsee sekä sisä- että ulkopuolella.

Vaikka Kṛṣṇa seisoi Kuntīn veljenpoikana tätinsä edessä, Hän oli niin Kuntīn sydämessä kuin kaikkien muidenkin sydämessä. Bhagavad-gītāssa (15.15) Herra sanoo: ”Minä vallitsen jokaisen sydämessä, ja muisti, tieto ja unohdus tulevat Minulta. Kaikkien Vedojen tarkoitus on auttaa ymmärtämään Minut, sillä Minä olen niiden laatija ja Minä olen Vedāntan opettaja.” Kuntī toteaa, että vaikka Herra on elävien olentojen sisä- ja ulkopuolella, silti Hän on näkymätön. Toisin sanoen Herra on tavalliselle ihmiselle arvoitus. Kuntī oli itse saanut kokea, että Kṛṣṇa seisoi hänen edessään ja suojeli samaan aikaan syntymätöntä lasta Uttarān kohdussa Aśvatthāmān brahmāstralta. Kuntīkin ihmetteli sitä, onko Kṛṣṇa kaikkialla vallitseva vai paikallinen. Tosiasiassa Hän on kumpaakin, mutta Hän säilyttää itsellään oikeuden olla paljastumatta antaumuksettomille sieluille. Totuuden peittävä verho on Korkeimman Herran māyā- energia ja se hallitsee kapinallisen sielun rajoittunutta näkemystä, mikä selitetään seuraavassa säkeessä.

Śrīmatī Kuntīdevī estaba perfectamente conciente de que Kṛṣṇa es la Personalidad de Dios original, aunque Él estaba haciendo el papel de sobrino de ella. Una dama tan iluminada como ella no podía cometer el error de ofrecer reverencias a su sobrino. Por consiguiente, se dirigió a Él designándolo como el puruṣa original que se encuentra más allá del cosmos material. Aunque todas las entidades vivientes también son trascendentales, no son ni originales ni infalibles. Las entidades vivientes son propensas a caer bajo las garras de la naturaleza material, pero el Señor nunca es así. Los Vedas, por lo tanto, lo describen como la principal de todas las entidades vivientes (nityo nityānaṁ cetanaś cetanānām). Luego, Le designan además como īśvara, el controlador. Las entidades vivientes y los semidioses como Candra y Sūrya también son hasta cierto punto īśvaras, pero ninguno de ellos es el īśvara supremo, el controlador máximo. Kṛṣṇa es el parameśvara, la Superalma. Él Se encuentra tanto dentro como fuera. Aunque Él estaba presente ante Śrīmatī Kuntī como sobrino de ella, también Se encontraba dentro de ella y de todos los demás. En el Bhagavad-gītā (15.15), el Señor dice: «Yo estoy situado en el corazón de todos, y de Mí vienen el recuerdo, el olvido y el conocimiento. Mediante todos los Vedas, es a Mí a quien hay que conocer; Yo soy, en efecto, el compilador del Vedānta y el conocedor de los Vedas». La reina Kuntī afirma que el Señor, aunque está tanto dentro como fuera de todos los seres vivientes, aun así es invisible. El Señor es, por así decirlo, un enigma para el hombre común. La reina Kuntī experimentó personalmente que el Señor Kṛṣṇa estaba presente ante ella, y que, sin embargo, había entrado en el vientre de Uttarā para salvar al embrión del ataque del brahmāstra de Aśvatthāmā. Kuntī misma estaba intrigada acerca de si Śrī Kṛṣṇa está dentro y fuera de todo o está localizado. En verdad, las dos cosas son ciertas, pero Él Se reserva el derecho de exponerse ante personas que no son almas entregadas. Esta cortina restrictiva se denomina la energía māyā del Señor Supremo, y ella controla la limitada visión del alma rebelde. Eso se explica de la siguiente manera.